Tarihçe

Bir madenin işletilesi için deneyimli ve uzman çalışanların yanı sıra makina ve ekipmanın da bulunması herkesçe kabul edilen bir gerçektir.
Bu gerçekliğin bilincinde olan Fe-Madencilik, kuruluşundan itibaren kendi öz kaynaklarını seferber ederek bir makina parkı oluşturmaya başlamıştır. İç ve Dış satımlardan elde edilen gelirin bir kısmını yeni ekskavatör (Kazaratar) ve loder (yükleyici) başta olmak üzere sondaj makinaları ve kaya delicinin satın alınmasına ayırmıştır. Cevherin boyutlandırılması için kırıcılar ve elek sistemlerinden oluşan konkasör ünitesi kurmuştur. Bu arada işletmenin sağlıklı olması ve işletilen cevherlerin tenörlerini uluslararası ölçüde belirlemek için taşınabilir XRF cihazları alınmıştır. Makina parkı ve diğer ekipmanlar her geçen yıl daha modern ve teknolojik olanları ilave edilerek arttırılmıştır. Bugün kendi öz kaynakları ile sahip olunan makina ve ekipman listesi aşağıda verilmiştir.