Kırşehir-Akçakent Polimetal

Kırşehir-Akçakent Polimetal Yatağı


Maden Arama-Üretim ve ARGE


Kırşehir-Akçakent ilçesinin Yeniyapan köyü yakınındaki ruhsat sahasında belirlenen demir şapkanın altında bulunma olasılığı olan sülfidli polimetal oluşumları için arama faaliyetlerimiz devam etmektedir. 2018 yılı tüm ruhsat alanını kapsayan ve Manyetik, IP ve Resistiviteden oluşan jeofizik aramaları ile yeraltının 400 metreye kadar olabilecek sülfid oluşumlarına ait anomalileri belirlenmiş ve 5 lokasyonda toplam 1000 metre civarında sondaj yapılarak sülfidli zonlar tespit edilmiştir. Belirlenen diğer sondaj lokasyonlarında 2019 yılında 5 den fazla sondaj yapılması planlanmaktadır. 2018 yılında yapılan sondaj karotları üzerinde Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü ile cevher zenginleştirme çalışma yürütülmüş olup ARGE çalışmaları halen sürdürülmektedir.