Vizyon & Misyon

Misyonumuz
 
Kendi ruhsat alanlarında belirlemiş olduğu nikel ve demir cevherlerini işletmek ve satmak ana görevimizdir. Firmamızın geniş anlamdaki misyonu ise ülkemizde nikel ve demir başta olmak üzere diğer metalik ve/veya endüstriyel hammadde yataklarını aramak, araştırmak, potansiyellerini ortaya koymaya çalışmaktır. Yapacağı fizibilite çalışmaları sonucu işletilebilir olanlarını işletmek ve çıkardığı cevherleri yurtiçi ve yurtdışındaki şirketlere satmak olarak belirlemiştir. 
 
Vizyonumuz
 
Türkiye ve Dünya'da madencilik sektöründeki önemli gelişmeleri takip etmek,  belirlediği maden kaynaklarını insan, toplum ve çevre değerlerine hassasiyet göstererek ve kendi öz kaynaklarını kullanarak işletmek, ürettiği cevherleri ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamak ve insanlığın hizmetine sunmaktır.