İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz gerçek sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanmaktadır.


İnsan Kaynakları politikasını insanın en önemli değer olduğu bilinciyle oluşturan Fe-Ni Madencilik Limited Şirketi; Madencilik sektörüne sağladığı doğrudan katkıların yanı sıra bölgesel ve genel istihdama önemli katkılar sağlamayı amaçlayan bir firmadır.


İstihdam konusunda şirketimiz; dürüst, kendisinden neler beklendiğini bilen, dinamik, çalışkan, kendini her zaman geliştirmek isteyen çalışanlarla ilerlemeyi ayrıca şirkete bağlılığını ve şirket içi birliktelik anlayışını benimseyen, yenilikçi ve takım çalışmasına yatkın bireylerle çalışmayı hedeflemektedir.