Eskişehir-Mihallıçcık Fe-Ni-Co

Eskişehir–Mihallıçcık Fe-Ni-Co Yatakları


Maden Arama-Üretim ve ARGE


Mihallıçcık ilçesinin Yunus Emre beldesi Karaçam köyü civarında 3 adet ruhsat sahasında maden arama faaliyetleri sonucu belirlenen lateritik nikel rezervleri 2008 yılından itibaren işletilmeye başlanmıştır. Üretim halen ağırlıklı olarak Adatepe sektöründe, kısmen de Belek sektöründe devam etmektedir. Sarnıç ve Ağılın Sivrisi sektörlerinde ise sondajlı arama ve rezerv tespit çalışmaları yürütülmektedir.
Öte yandan, Yunus Emre ilçesinin batısında yer alan lateritik zonlardaki ruhsat sahalarının Hamamtepe, Kızıltepe, Sivritepe ve Çamlıderetepe sektörlerinde yüzey jeolojisi incelemeleri tamamlanmış olup sondajlı arama çalışmalarına 2019 yılı Nisan ayı itibarı ile başlanmıştır.
Sahada üretim sırasında açık ocak aynalarında cevherlerin tenörleri sürekli ölçülerek seçici madencilik yapılmaktadır. Cevher kategorisine giren lateritik cevherler kırma ve eleme birimlerinden oluşan konkresörler gelmektedir. Buradan çıkan ürünlerden JIS Standartlarına göre alınan örnekler Maden Sahasında bulunan labotavura getirilmektedir. Gelen örnekler yine JIS Standartları esasına dayanan örnek hazırlama yöntemleri ile toz örnekler haline getirilip uluslararası çok önemli hakem laboratuvarların değerlerine göre kalibre edilmiş XRF cihazları ile analiz edilmekte ve stokların tenörleri belirlenerek etiketleme yapılmaktadır.  
Lateritik nikel cevherlerimiz üzerinde jeokimyasal özelliklerin belirlenmesi, nikel ve demir zenginleştirme, hidrometallurjik yöntem ile cevher kazanılması konularında Ankara, Hacettepe, Konya Selçuk Üniversiteleri ile Ukrayna Donetsk üniversitesi ve ayrıca bazı özel şirketler ile ARGE çalışmaları yapılmıştır.