Sürdürülebilirlik Ve Sosyal Sorumluluk

Sürdürebilirlik Yönetimi
17 yılı bulan şirket tarihi boyunca Fe-Ni Madencilik' de kurumsal sürdürülebilirlik ilkesi, madencilik sektöründeki sosyal- çevresel ve ekonomik değişim ve gelişimleri göze önüne alarak ve dünya ile bütünleşme anlayışıyla, belirlediği strateji ile hedeflerine kararlılıkla yürümektedir. 
Şirketimizi ana hedefi; Sürdürülebilirliği kurum kültürünün bir parçası haline getirmek,  çalışanların ve paydaşların karar alma, uygulama ve iş yapış süreçlerine katkıda bulunmasını sağlamaktır. Bu hedefe ulaşmak için, sosyal ve çevresel risk ve fırsatların yönetimi, paydaş diyalogları ve şeffaflık, toplum gelişimine katkı, tedarik zincirinin oluşturulması ve önderlik etme prensiplerini rehber edinmiştir.

Paydaş Katılımı
Faaliyet gösterdiğimiz Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Yunusemre Beldesi Karaçam Maden Sahalarımızda; sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri belirlerken, sınırları içerisinde yer aldığımız İl, İlçe, Belde ve Mahallelerde yönetimin ve halkın görüşlerine önem verilmekte ve bunlarla uyumlu olarak çalışılmaktadır. 

Çevre Politikası ve Çalışmaları
Fe-Ni Madencilik kalıcı, başarılı ve etkin nikel madenciliğinin sorumlu bir çevre yönetimi ve üstün bir çevre performansı ile bir bütün oluşturduğunun bilincindedir. Yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması doğrultusunda çevreye gerekli özenin gösterilmesi ile madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalarını yürütmektedir.
Yürürlükteki yasal mevzuat uyarınca ruhsat sahalarında faaliyetlerin başlangıcından önce potansiyel tüm çevresel ve sosyal risklerin değerlendirildiği Çevresel Etki Değerlendirme raporlarını oluşturmaktadır. Sahalarda çalışmaların bitirilmesi sonrasında ise atık alanlarının doğaya yeniden kazandırılması planlarını oluşturulup kamu kuruluşlarından gerekli onayları almaktadır. 


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası 
Fe-Ni Madencilik Ltd. Şti. olarak, Türkiye’de 2011 yılında yasalaştırılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) konularındaki gelişmeleri ve mevzuatı yakından takip etmiştir. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek belirtilen tarihten günümüze kadar İSG mevzuatına uygun biçimde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmektedir. Oluşabilecek risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesini yaparak gerekli önlemleri almış ve almaktadır.  
Sıfır kaza ve meslek hastalığı hedefleri çerçevesinde, ulusal mevzuatın da gereklerini yerine getiren uluslararası standartlarda bir İSG Yönetim sistemi oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.


Sosyal Sorumluluk
Fe-Ni Madencilik Şirketi olarak; 20’den fazla Devlet Kuruluşu, 5 Üniversite, 8 Sivil Toplum ve Meslek Kuruluşu, 30’dan fazla Özel Sektör Kuruluşu  ile birlikte çalışmış ve iş yapmıştır. Her gün yeni paydaş kuruluşlarla birlikte iş ilişkileri devam etmektedir.
 
İnsan ve doğaya saygının temel bir hak olduğu ilkesini benimsemiş bir şirket olarak, farklı tarihlerde ve yerlerde ağaç dikim kampanyaları düzenleyerek ve katılarak bugüne kadar 20 000 den fazla ağacı ilgili Orman Müdürlüklerinin yasal izin ve organizasyonu ile dikmiştir. 
Karaçam ve Yayla Köyleri arasında ve içinde devlet kuruluşlarına toplam 3 km’lik stabilize asfalt yol yapımında katkı sağlanmıştır.
Yunusemre İlkokulu’ na madenleri ve madenciliği öğretmek ve çocukları bu konuda bilinçlendirmek için Madenler ile ilgili kitap, diğer okul malzemeleri ve ihtiyaç duydukları ekipman ve malzemeleri sağlamıştır.

İşletme sahası içinde yer alan köylerin ihtiyacı olan yapım ve malzeme temini konusunda her zaman yardımcı olunmuştur.

Tüm spor branşlarında takımlara desteklerimiz herzaman devam etmiştir. Eskişehir Ormanspor Erkekler Hentbol takımının formasına isim sponsorluğumuz devam etmektedir.