“Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği”nden, Başbakanlık Genelgesi İçin Sektörel Muafiyet Talebi (Türkiye Maden Portalı, 16 Ağustos 2013)
16 Haziran 2012 tarih ve 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nden kaynaklanan, sektörel olumsuzluklar halen devam ederken, sektörün en önemli birliği olan “Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği - MSBKB” bugüne kadar Genelge kapsamında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Birlik, geçtiğimiz Mart ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) tanınan Genelge muafiyetine benzer şekilde, madencilik sektörünün de 2012/15 sayılı Genelge’den muaf tutulması için Başbakanlığa resmi bir başvuruda bulundu.

Birliğin Başkanı İsmet Kasapoğlu’ndan alınan bilgilere göre; geçtiğimiz Mart ayında Başbakanlığın, EPDK tarafından verilecek izin işlemlerinin 2012/15 sayılı Genelge kapsamından muaf tutulması yazısına istinaden, enerji sektörüne tanınan bu muafiyetin benzerinin madencilik faaliyetleriyle ilgili izinlere de tanınması için, Başbakanlık Makamından muafiyet talebinde bulunuldu.

Başbakanlığa iletilen talep yazısında sektörde yaşanan sıkıntılar aktarılırken, Başbakanlık Genelgesi’nin kapsamının, mevcut hukuki mevzuata göre madencilik faaliyetleri açısından yeniden değerlendirilmesi, EPDK tarafından lisans verilen tüzel kişiler lehine verilen ön izin, kullanma izni ve irtifak izni için 2012/15 Sayılı Genelgeye ilişkin Başbakanlık tarafından tanınan muafiyetin benzerinin, madencilik faaliyetleri ile ilgili orman, mera tahsis değişikliği, hazine arazileri ve maden arama ruhsatı verilmesine dair izinlere de tanınması istendi.

Başbakanlığa yapılan başvurunun sonucu merakla beklenirken, başvuru dilekçesinde aktarılan sorunlar ise aşağıdaki şekilde oldu;

“16 Haziran 2012 tarih ve 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin madenciliğe uygulanması ile Madencilik yatırımları için gerekli izinlerin ve maden arama ruhsatlarının alınması Başbakanlığın onayına tabi tutuldu. Başbakanlıkta yapılan incelemelerle izin alma süresinin uzaması nedeniyle, maden işletme izni için gerekli olan izinlerin alınmasında, 3213 sayılı maden Yasası’nda öngörülen 3 yıllık süre aşıldığı için bazı maden işletme ruhsatları iptal edilmiş, bazıları da halen iptal edilme tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. İzinlerin alınmasındaki gecikmeler nedeniyle, mevcut arama ve işletme ruhsatlarında planlanmış olan arama yatırımları olumsuz yönde etkilenmiş ve diğer birçok arama çalışması 2012 yılı çalışma mevsiminde gerçekleştirilmemiştir. Öte yandan yeni maden üretim alanları açılamamış ve üretim hedeflerine erişilememiştir.

 
Madencilik sektörü, katma değeri yüksek bir sektör olduğu içinde, yaşanan olumsuzluklardan sektörün sadece kendisi değil; jeoloji, jeofizik, sondaj, laboratuvar, harita, çevre teknoloji konularında hizmet veren ve sektöre makine-ekipman sağlayan çok sayıda şirket de etkilendi.”
 

 

16.08.2013