KOBİ'ler mali denetime hazır mı? (11 Agustos 2011)

Önümüzdeki yıl (1 Temmuz 2012) yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu için geri sayım sürerken uzmanlar KOBİ'leri gerekli hazırlıklar için uyarıyor.  

 

Yeni Kanun ile ticaret hayatında yeni bir dönem başlıyor. Bu yeniliklerden başlıcası uluslararası finansal raporlama standardına geçilmesi. Eskiden sadece vergi denetimi yapılırken, yeni dönemde uluslararası finansal raporlama standardına geçiliyor. Raporların bağımsız denetçi tarafından denetlenmesi zorunluluğu getirildiği için şirketlerin hem kendi elemanları buna uyum sağlayacak ve eğitilecek hem de bütün şirketler profesyonel muhasebeci ve mali müşavir bulmak zorunda kalacak.

 

Büyük ölçekli ve halka açık şirketler için bu raporlama standartları çok yabancı konular değil ancak özellikle KOBİ'lerin bu konuda yeni adımlar atması gerekecek. KOBİ olarak ifade edilen küçük ve orta ölçekli işletmeler, tacirler ve ticaret şirketleri de Türkiye Finansal Raporlama Standardına (TFRS) uygun bilanço yayınlamak zorunda kalacak.Ticari hayat için oldukça köklü değişiklikler öngören Kanun hakkında Erler SMMM ve Muhasebe Denetim Hizmetleri yönetici ortağı Taylan Şahin ile görüştük. Şahin ; “Bu kanun ticari hayatı önemli ölçüde değiştirecek, iş ve ekonomi dünyasında radikal değişiklikleri beraberinde getirecektir. “ dedi. Şahin sözlerine şöyle devam etti: Bildiğiniz üzere Prof. Dr. Ünal Tekinalp başkanlığında 1999 yılında çalışmalarına başlanan ve 2005 yılı itibariyle kamuoyuna sunulan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 12 Ocak 2011 tarihli TBMM genel kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştır. Söz konusu kanun 1 Temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girecektir.


1535 maddeden oluşan Kanun’da hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri ön planda tutulmuş ve tüm şirketler için mali denetim bir zorunluluk haline getirilmiştir. Bildiğiniz üzere halka açık ve borsaya kote şirketler zaten zorunlu olarak uluslararası muhasebe ve denetim standartları uyguluyorlardı. Ancak yeni düzenleme ile bu uygulama KOBİ’ler içinde zorunlu hale getirilmektedir. Türkiye’de 95 bin anonim 700 bin tane de Limited şirket olduğunu düşünürsek uygulama kapsamına girecek şirket sayısını tahmin edebiliriz. Ancak piyasaya baktığımızda KOBİ’lerin çok küçük bir kısmı haricinde yeni düzenlemeye yönelik bir hazırlık çabası görülmemektedir. Oldukça ciddi ve radikal değişiklikler getiren kanunundan bazı başlıkları şöyle sıralayabiliriz;

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm şirketler artık Finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartları’na göre hazırlamak zorunda olacaklardır. Ancak TMS’ye göre mali tabloların karşılaştırmalı olarak hazırlanması gerektiğinden 31.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanacak mali tablolar 31.12.2012 tarihli mali tablolar ile karşılaştırmalı olarak sunulacaktır.


KOBİ’ler için denetimi yapacak olanlar en az bir YMM veya SMMM olacaktır.Anonim Şirketler esas sözleşmelerini, Limited Şirketler sözleşmelerini bu tarihe kadar yeni Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirmeleri gerekmektedir. (Madde 22)
Bağımsız denetim sözleşmesi için son tarihtir. Atama yapmayan şirketlere mahkeme tarafından atama yapılacaktır. (Geçici Madde 6/3)


Sermaye şirketleri için internet sayfalarının hazırlanması ve yayınlanması için son tarih. Bu tarihten itibaren 3 ay içinde internet sitesi kurma zorunluluğunu yerine getirmeyenler için ise kanun çeşitli hapis ve para cezaları öngörmektedir. (Madde 1534/1)


Yeni yasaya göre şirket birleşmelerinde, birleşecek şirketlerin aynı neviden olma şartı kaldırılmıştır. Dolayısıyla artık bir Ltd. ile bir A.Ş. doğrudan birleşmesinin önü açılmıştır.Kanunun yürürlüğe girmesiyle beraber artık halka kapalı A.Ş.’ler de Kayıtlı Sermaye Sistemi’ne geçebilecektir.


Tek kişilik şirket (LTD ve AŞ) kurabilmek mümkün olacaktır.


Özellikle A.Ş. denetimlerine yeni bir denetim müessesesi getirilmiş olup, ilk defa, özellikli bazı işlemleri yapabilmek için, işlem denetçisi olması öngörülmüştür.

Bu saydıklarımız kanunun öngördüğü değişikliklerin çok kısa bir özetini göstermektedir. Zira baştan aşağı yenilenen 1535 maddelik bir kanundan bahsediyoruz. Bizler Erler SMMM ve Denetim olarak uzman kadromuzla özellikle KOBİ’ ler için yeni kanun öncesi firmaları uyarmakta ve yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili seminerler ve eğitimler düzenlemekteyiz. 

 

Kaynak: www.borsagundem.com , 11.8.2011 - 08:25

11.08.2011