Endonezya; 2015 yılı Dış Ticaret Gelişmeleri (01 Şubat 2016)

2012, 2013 ve 2014 yıllarında kaydedilen dış ticaret açıklarının ardından, 2015 yılında Endonezya’nın dış ticaret dengesi 7,5 milyar dolar fazla vermiştir. 2015 yılında Endonezya’nın toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 14,6 oranında azalarak 150,3 milyar dolara gerilerken, toplam ithalatı yüzde 19,9 oranında azalmış ve 142,7 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

Ülkenin ihracatındaki düşüşte, uluslararası piyasalarda düşen petrol ve petrol dışı emtia fiyatları ile küresel ekonomideki yavaşlama etkili olurken, ithalattaki gerileme büyük oranda hammadde ithalatındaki düşüşten kaynaklanmıştır.

Endonezya'nın ticaret dengesinde ortaya çıkan iyileşmeyi; Japonya, Güney Kore ve Tayland ile arasındaki ticarette yaşanan iyileşmeler desteklerken, Hong Kong, Hollanda ve İspanya ile arasındaki ticaret dengesi 2015 yılında Endonezya aleyhine gelişmiştir.

Kaynak: Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Endonezya 9. Ekonomi Politikaları Paketini yayımladı (01 Şubat 2016)

Elektrik üretimi, canlı hayvan ve et tedariki ile lojistik sektöründe çeşitli serbestleştirme faaliyetleri olmak üzere, 3 alanı kapsayan “9. Ekonomi Politika Paketi” Endonezya Ekonomi Koordinasyon Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Bahse konu paket kapsamında, elektrik üretimi amaçlı yatırımların artırılması ve ülkenin enerji talebinin karşılanması, yerli üretim ile sağlanması mümkün oluncaya kadar gerek canlı hayvan, gerekse et tedarikinin ithalat yoluyla garanti altına alınması hedeflenirken, lojistik alanında; liman hizmetlerinin elektronik ortama alınması, liman hizmetlerine yönelik elektronik ödeme sisteminin entegre edilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir ihracatı geliştirme ajansı kurulması ve taşımacılık hizmetlerine yönelik ödemelerde kullanılan para birimleri açısından kolaylıklar sağlanması gibi hususlar gündeme getirilmiştir.

Kaynak: Antara News

02.02.2016