Bakan Bozkır AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşamasını Açıkladı. (Avrupa Birliği Bakanlığı web sitesi, 8 Aralık 2014)

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Büyükelçi Sayın Volkan Bozkır, AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşamasını 1 Aralık 2014 Pazartesi kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye’nin Yeni Avrupa Birliği Stratejisi kapsamında hazırlanan ve iki aşamadan oluşan Eylem Planı’nın II. Aşaması, müzakere fasıllarında Haziran 2015-Haziran 2019 döneminde uyumlaştırılması öngörülen birincil ve ikincil mevzuat ile kurumsal yapılanma ve diğer çalışmaları içeriyor.

Sayın Bozkır, Ulusal Eylem Planı’nın, Türkiye’deki siyasi reformların ve mevcut sosyo-ekonomik dönüşümün sürdürülmesi ve güçlendirilmesine yönelik öncelikleri ortaya koyan bir yol haritası olduğunu belirtti. Ayrıca, müzakere sürecinde zaman kaybı yaşanmaması ve siyasi blokajlar kalktığı takdirde fasılların açılacak/kapatılacak noktaya gelmiş olması açısından Ulusal Eylem Planlarının önemli birer araç olduğunu vurguladı.

Sayın Bozkır’ın konuşmasının tam metni için tıklayınız.        

AB’ye Katılım için Ulusal Eylem Planı’nın II. Aşaması (TÜRKÇE) için tıklayınız.

 

08.12.2014