Anayasa değişirse neler olacak? (İsmet Özkul, Dünya Gazetesi-Borsa Gündem, 24 Ocak 2017)

Anayasa değişikliği Meclis'ten geçti, şimdi sıra referandumda

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Mart 2017 sonu veya Nisan başında halk oylamasına gidecek olan anayasa değişikliği teklifinin 18 maddesini Dünya yazarı İsmet Özkul, tüm yönleriyle ele aldı. İşte o yazı:Cumhurbaşkanı

 

Cumhurbaşkanı, mevcut durumda olduğu gibi 5 yıl için halkoyu ile seçilecek ve bir kişi 2 defadan fazla cumhurbaşkanı seçilemeyecek. Ancak Cumhurbaşkanı’nın ikinci dönemin de Meclis’in erken seçim kararı alması halinde Cumhurbaşkanı üçüncü kez aday olabilecek. Bu durumda bir kişi toplam 10 yıllık sınırdan daha uzun süre Cumhurbaşkan-lığı yapabilecek.

 

Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişkisini kesmesi zorunluluğu kalkacak. Cumhurbaşkanı aynı zamanda parti üyesi ve genel başkanı olabilecek.

 

Yürütme yetkisi tek başına Cumhurbaşkanı’na ait olacak. Mevcut durumda Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlar kurulunun elinde bulunan tüm yetkiler tek başına Cumhurbaşkanı’na geçecek.

 

Bakanlar Kurulu ortadan kalkacak. Bakanlar kurulunun ortak imzasıyla alınabilen kararlar tek başına Cumhurbaşkanı tarafından alınabilecek.

 

Cumhurbaşkanı bakanları ve gerek gördüğü sayıda Cumhurbaşkanı yardımcısını atama ile belirleyecek. Cumhurbaşkanı, bakanlar ve yardımcılarını istediği zaman görevden alabilecek.

 

Cumhurbaşkanı, Meclis içinden veya dışından uygun bulduğu kişileri Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atayabilecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanacak kişilerin milletvekili seçilebilmek için gerekli şartlara sahip olması yeterli olacak.

 

Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atananlar eğer milletvekili ise TBMM üyeliği sona erecek.

 

Cumhurbaşkanı’na gerektiğinde Cumhurbaşkanı tarafından atanan yardımcısı vekâlet edecek. Mevcut durumda Cumhurbaşkanı’na TBMM Başkanı vekâlet ediyor.

 

Cumhurbaşkanı, bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasını kararname ile düzenleyebilecek.

 

Cumhurbaşkanı tüm üst kademe kamu yöneticilerini atayacak ve görevden alabilecek. Üst kademe kamu yöneticilerinin atamalarına ilişkin düzenlemeleri Cumhurbaşkanı kararname ile yapacak.

 

Milli güvenlik politikalarını Cumhurbaşkanı belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacak.

 

Cumhurbaşkanı, yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartabilecek. Ancak, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanunla düzenlenmemiş alanlarda çıkartılabilecek.

 

Cumhurbaşkanı kanunların nasıl uygulanacağına dair yönetmelikler çıkarabilecek. Tüzüklerin hazırlanmasında Danıştay incelemesi şartı kalkacak.

Cumhurbaşkanı olağanüstü hal ilan edebilecek ve kanun hükmünde kararname çıkartabilecek. Mevcut uygulamada Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu olağanüstü hal ilan etme kararı alabiliyor.

 

Sıkıyönetim uygulaması tamamen kaldırılacak sadece olağanüstü hal uygulaması kalacak.

 

Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği kalkacak.

 

Detay için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız

Anayasa değişirse neler olacak? | Gündem - Dünya Gazetesi

24.01.2017