Uluslararası Para Fonundan (IMF) Türkiye'ye kırılganlık uyarısı (Borsa Gündem-Piyasa, 23 Aralık 2013)

IMF, Türkiye'nin kısa-orta vadeli dış politikalarında kırılganlıklara odaklı seyir izlemesi gerektiğini söyledi.

IMF, Türkiye'nin cari politikalarının yüksek büyümeyi ancak dış dengesizliklerin büyümesi pahasına sürdürebildiğini savunarak, kısa vade orta vadede politikaların dış kırılganlıkların azaltılmasına odaklanması gerektiğini bildirdi.

IMF, Türkiye için Madde 4 kapsamında hazırladığı raporda, pro-konjonktürel makro ekonomik politikaların etkisi ile ekonomik aktivitenin hızlandığını belirtirken, güçlü iç talebin etkisi ile cari işlemler açığının yükseldiğini ve enflasyonun hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini vurguladı.

IMF hazırladığı raporda Türkiye'ye şu tavsiyelerde bulundu:

"- Yeni bir nominal çıpa oluşturulmalı. Yüksek faiz oranlarına rağmen, enflasyon hedefi dikkate alındığında para politikası hala çok gevşek. Politika çerçevesi enflasyona net bir şekilde odaklanılarak normalleştirilmeli.

- Mali duruş sıkılaştırılmalı. Harcamalar azaltılmalı ve beklenenden yüksek gelirler korunmalı. 2014 bütçesi GSYN'nın yüzde 0,7'si kadar yapısal iyileşme ile tutarlı bir faiz dışı fazla hedeflemeli.

- Aşağı yönlü risklere rağmen politikada değişiklik için hareket alanı var. Ancak teşvikler sadece büyümenin negatife dönmesi halinde uygulanmalı.

- Ulusal tasarrufları artırmak ve rekabet gücünü arttırmak kırılganlıkları azaltmanın merkezinde yer alıyor. İddialı orta vadeli mali hedefler ve derinlemesine yapısal reformlara ihtiyaç var."

IMF raporunda, Türk otoritelerin IMF uzmanlarının tasarrufların artırılması ihtiyacı görüşünü paylaştıklarını ve bunu 2014 Orta Vadeli Plan'a ve 10 yıllık kalkınma planına yansıttıklarını belirtirken, "Türk yetkililer IMF'in tavsiyesi doğrultusunda hane halkının büyüyen kaldıraç oranını düzeltmek için makro ihtiyati tedbirler uyguladılar ve daha fazla tedbir değerlendirilmekte. Bununla birlikte dış kırılganlıklar konusunda daha iyimser bir görüşe sahipler, bu nedenle para ve maliye politikası IMF uzmanlarının önerdiğinden daha gevşek" değerlendirmesinde de bulundu.

Türkiye'nin dış açıklarını yabancı portföy yatırımları ile kapatmaya devam etme isteğini sürdüğünü ve bunun ciddi risk taşıdığını belirtirken, sermaye girişlerinde ani bir durmanın ciddi bir ekonomik düzeltmeyi tetikleyeceği uyarısında bulundu.

IMF, Türkiye'nin makro ihtiyatı araz kitini daha hedefli kullanması gerektiğini, makro ihtilatı politikaların spesifik kredi segmentlerini teşvik etmek için kullanılmaması gerektiğini de vurguladı.

IMF raporunda Türkiye ekonomisinde büyümenin bu yılın ilk yarısında hızlandığını, politika teşviklerinin bu toparlanmada büyük bir rol oynadığını belirtirken, iç talep öncülüğünde büyümeye dönülmesinin dış ve iç dengesizliklerin tekrar büyümesine yol açtığını da vurguladı. IMF, gelişmekte olan piyasa risklerinin Türk varlıklarını vurduğunu ve bunun TCMB'yi bazı politika sıkılaştırmaları yapmaya yönelttiğini de belirtti. IMF raporunda Türkiye'nin uzun bir seçim dönemine girmekte olduğunu, Mart ayında genel seçimlerin, yaz aylarında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ve 2015'de genel seçimlerin yapılacağını da hatırlattı.

IMF yayınladığı raporda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,8 ve gelecek yıl yüzde 3,5 büyüyeceği tahminine yer verdirirken, iç talepte büyümenin bu yıl yüzde 4,8 olacağının öngörüldüğünü de belirtti.

23.12.2013