İş Sağlığı ve Güvenliğini Doğru Anlamak ve Uygulamak (SKD-26.6.2015) SDK - Türkiye 26.06.2015 Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6592 Sayılı Kanun (18 Şubat 2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazete) 26.06.2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6645 Sayılı Kanun (23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete, Kanun No. 6645 Kabul Tarihi: 4.4.2015) 26.06.2015 Türkiye Madencilik Sektör Raporu (TOBB-2008) (TOBB-2008) 24.09.2012 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (30 Haziran 2012) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 01.07.2012 Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile TTK’ nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 6335, Resmi Gazete: 30 Haz. 2012 tarih ve 28339 sayı) 01.07.2012 Türk Ticaret Kanunu (Kanun Numarası: 6102, Resmi Gazete: 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayı) Kanun Hükümlerini Bakanlar Kurulu Yürütür 01.07.2012 Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği (14 Aralık 2007) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 23.08.2011 Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği (6 Kasım 2010) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 23.08.2011 Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (24 Haz. 2010) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 23.08.2011 5177 Sayılı Kanunla Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu (1985 ve 2004) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 23.08.2011