Fe-Ni Madencilik Şirketi’ nin Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Fe-Ni Madencilik Şirketi’ nin Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

Fe-Ni Madencilik şirketi vizyonu ve misyonu doğrultusunda, Türkiye ve Dünya'da özellikle nikel madenciliği sektöründeki önemli gelişmeleri takip eden, toplum ve çevre değerlerine duyarlı ve sosyal sorumluluğunu yerine getirerek madenleri işleten ve üreten, ülke ekonomisine katkı sağlayan ve insanlığa hizmet sunmak amacıyla çalışan bir kuruluştur.

Fe-Ni Madencilik, Eskişehir içerisinde yer alan maden işletmesinden, yurtiçindeki kuruluşlara demir cevheri vermekte, yurtdışındaki kuruluşlara da nikel cevheri ihraç etmektedir.

Yaşadığımız topluma olan duyarlılığımız, sürdürülebilir yaşamı destekleyen proje ve çalışmalarımız ile bu sürecin nasıl aktığı ve sosyal sorumluluk adına yapılanların nasıl bir sistemle yürütüldüğü yaptığımız çalışmalarla bilinmektedir.

Amacımız, çevre ve sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi ulusal ve AB çevre ve sosyal sorumluluk mevzuatı hedefleri doğrultusunda yürütmek için çalışmaktır. İnsana ve çevreye saygı bilinciyle, çevrenin korunması ve geliştirilmesinde şirket olarak bu alanda hem kendimizin yaptığı ve yapacağı hem de çevre ve sosyal sorumluluk konularında çalışan kuruluşlara katkı ve katılım sağlamaya devam edilecektir.

Fe-Ni Madencilik olarak 20 den fazla Devlet Kuruluşu, 5 Üniversite, 8 Sivil Toplum ve Meslek Kuruluşu, 30’ dan fazla Özel Sektör Kuruluşu (8 Liman Hizmetleri, 3 Nakliye ve Lojistik Hizmetleri, 5 Danışmanlık ve Sigorta Firması, 10 dan fazla Çimento Fabrikası, 10’ dan fazla Tedarikçi Firma vb.) ile birlikte çalışmaya ve iş yapmaya ve her gün yeni paydaş kuruluşlarla birlikte olmaya devam edilmektedir.

İnsan ve doğaya saygının temel bir hak olduğu ilkesini benimsemiş bir şirket olarak, ruhsat sahalarımızın içinde bulunduğu yerleşim alanlarının yönetimleriyle yakın ve sıcak ilişki içerisinde bulunulmaktadır. 2011 yılında Eskişehir Karaçam’ da bulunan Maden İşletmesinde; yönetici, maden mühendisi, jeoloji mühendisi ve işçilerden oluşan büyük bir kadro ile çalışılmıştır. 2011 yılının sonu itibariyle firmamızda bulunan tüm personelin % 60'a yakını Yunus Emre Beldesi, Yayla köyü ve Sivrihisar gibi civar yerleşim yerlerinde yaşamaktadırlar. Geriye kalan işçi ve mühendisler ise şantiye sahasındaki tesislerde kalmaktadır.

Yeni Maden Kanunu çerçevesinde (24 Haziran 2010 tarih ve 5995 sayılı Kanun), maden sahalarının çevresel etkilerine son derece büyük önem verilmiştir. Bu kapsamda şirketlerin, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek, bilimsel ve teknik olarak belirlenen maden arama ve işletme faaliyetleri ile altyapı tesislerini oluşturması zorunluluğu getirilmiştir. Şirketimiz de Kanunun bu hükmüne sadık kalarak üzerine düşen görevleri tam anlamıyla yerine getirmektedir.

Bu kapsamda, Fe-Ni Madencilik, Ankara Akyurt Balıkhisar Mevkii’nde 29 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen “Fidan Dikme Kampanyasına” katılmıştır.

Çevre Koruma Dergisi koordinesinde, Ankara Akyurt Kaymakamlığı ve Belediyesi ile Ankara’da hizmet veren şirketlerin katkı ve katılımıyla, 20 Nisan 2010 tahinde başlatılan “Ağaç Dikim Kampanyası” nın ikincisi Akyurt Balıkhisar Mevkiinde, 29 Kasım 2011 tarihinde düzenlenen törenle 700 bin metrekarelik alana 30 bin fidan dikimi ile (20 bin Toros sediri, 5 bin Akasya, 4 bin Aylantus, bin adet dış budak) gerçekleştirilmiştir.

Fe-Ni Madencilik Şirketi yönetici ve çalışanları, “Fidan Dikme kampanyasına”; Akyurt İlçe Kaymakamı Mustafa YİĞİT, Belediye Başkanı Gültekin AYANTAŞ, Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan TOKUŞTEPE, Ankara’ dan katılan şirketlerin ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri, ilçedeki resmi kurum ve kuruluş temsilcileri ile Akyurt Prof. Dr. Nusret FİŞEK Sağlık Meslek Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile birlikte katılmışlardır. Fe-Ni Madencilik bu kampanyaya 100 (yüz) adet fidan bağışı yapmıştır.

Fe-Ni Madencilik Yöneticileri ve Akyurt Belediye Başkanı Gültekin AYANTAŞ 61 adet fidan dikimini birlikte yapmışlardır.

Belediye Başkanı Gültekin AYANTAŞ ile Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan TOKUŞTEPE, organizasyona destek veren tüm sanayicilere ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür etmiş ve organizasyon sonunda birlikte organizasyona katkıda bulunan sanayici, işadamı ve sivil toplum kuruluş temsilcilerine birer plaket vermişlerdir. Fe-Ni Madencilik plaket ve ödülünü Şirket adına Genel Müdür Yardımcısı Bekir METİN almıştır.

 

Fidan Dikme Kampanyasına Fotoğraflarını Görmek İçin Bağlantıları Ziyaret Ediniz. 


Fe-Ni Madencilik Ltd. Şti. Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri - web Sitesi

 

Ağaç Dikme Kampanyası (28 Kasım 2012, Ankara – Akyurt) 

 

Ağaç Dikme Kampanyası (12 Nisan 2012, Ankara - Akyurt)

------------------------------------------------------------

ÇEVKOR Çevre Koruma Dergisi Web Sitesi

Akyurt Belediyesi Web Sitesi

 

08.12.2012