Yunanistan’da Sermaye Kontrolünün İhracata Etkisi (Atina Ticaret Müşavirliği, 24 Şubat 2016)

Yunanistan’da uygulanan sermaye kontrolleri sonucunda, Yunan ihracatçı firmalarının ve dolayısıyla milli ekonominin uğradığı zararın, sosyal güvenlik sistemi açığını aştığı ifade edilmektedir.

Yunan İhracatçılar Birliği’ne göre, ihracatta 2015 yılı Haziran ayına kadar elde edilen büyüme oranı (akaryakıt ürünleri hariç) sürdürülmüş olsaydı, Yunanistan’ın vergi gelirleri 2014 yılına kıyasla 2.3 milyar Euro daha  fazla olabilir ve bu durumun kamu gelirleri ve sosyal güvenlik alanlarında pozitif etkileri görülebilirdi.

Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle 2015 yılında Yunanistan’ın ihracatı üst üste üçünce kez düşüş göstermiştir.

Yunan İhracatçılar Birliği tarafından yapılan bir analize göre, geçen yıl AB ülkelerine yapılan ihracat 2014 yılına oranla % 10.6 oranında artış göstermiş, buna karşılık üçüncü ülkelere yapılan ihracat ise % 18,7 oranında düşmüştür. Bu durumda, Yunanistan’ın toplam ihracatında AB ülkelerinin payı % 53.3, üçüncü ülkelerin payı ise % 46.7 olmuştur.  
     

2014 yılında Türkiye, Yunan ürünleri için en büyük pazar durumunda iken, 2015 yılında Yunanistan’ın Türkiye’ye ihracatı önceki yıla oranla % 47.6 oranında düşüş göstererek 3. sıraya gerilemiştir. 2015 yılında Yunanistan’ın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler ise sırasıyla İtalya ve Almanya olmuştur.

Kaynak: Kathimerini
http://www.ekathimerini.com/business
Yayımlayan: Atina Ticaret Müşavirliği
25.02.2016