UN Global Compact Türkiye Başkanı Dr. Yılmaz Argüden’e Küresel Rol. (Basın Bülteni, 03 Mayıs 2013)

İsviçre’nin Cenevre kentinde 24-26 Nisan 2013 tarihinde düzenlen UN Global Compact (BM Küresel İlkeler Sözleşmesi) Ulusal Ağlar toplantısında 110 ülkenin Ulusal Yerel Ağını temsil etmek üzere 7 kişilik Danışma Kurulu oluşturuldu.

UN Global Compact Türkiye Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ilk kez kurulan UN Global Compact Ulusal Ağlar Dünya Danışma Kuruluna seçildi.

Dr. Argüden, Ulusal Ağlar Danışma Kurulunda Azerbeycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Ermenistan, Makedonya, Polonya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye Ulusal Ağlarından oluşan Doğu Avrupa ülkelerini temsil edecek.

 

UN Global Compact Ulusal Ağlar 11. Toplantısı bu sene İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlendi. Toplantıya dünyanın dört bir yanından 56 yerel ağ katılım sağladı. Toplantıda Global Compact Türkiye’yi Yerel Ağ Başkanı Dr. Yılmaz Argüden ile Yönetim Kurulu Üyeleri TÜSİAD ve TİSK temsil etti.

Geçen sene gerçekleştirilen Ulusal Ağlar toplantısında, UN Global Compact Ofisine rehberlik etmek ve yerel ağlar arasındaki ilişkileri artırmak üzere bir Danışma Kurulu kurulmasına karar verilmişti. Bu sene söz konusu Danışma Kurulu kuruldu ve Global Compact Türkiye Başkanı Dr. Yılmaz Argüden Doğu Avrupa Yerel Ağlarını temsilen Danışma Kurulu’na seçildi. 

UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi), sürekli rekabet içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı küresel ekonomi” olan Sözleşme’ye taraf olmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Bu kapsamda, insan hakları, çalışma koşulları, çevre koruma ve yolsuzlukla mücadele başlıklarında 10 temel prensip belirlenmiştir.

Bugün, dünyanın en geniş gönüllü platformunu oluşturan binlerce şirket, sendika ve sivil toplum örgütü,  bu evrensel ilkeleri; iş stratejilerinin, operasyonlarının ve kültürlerinin bir parçası haline getireceklerini ilan ederek UN Global Compact’e katılmaktadır.

Türkiye’den 250’yi aşkın kurum sözleşmeyi imzalamıştır.  UN Global Compact, Türkiye’de de kurumsal sürdürülebilirlik kavram ve fikrinin yayılması ve kalkınma hedefine yönelik olarak iş dünyasıyla işbirliği yapılması açısından önemli katkılar sağlamıştır.

UN Global Compact Türkiye Ağı geliştirdiği yenilikçi Sektörel Yayılım Stratejisi ile dünyadaki diğer ulusal ağlara örnek gösterilmiştir.

UN Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu’nda Akkök, Anadolu Efes,   ARGE Danışmanlık, Bilim İlaç, Borusan Holding, Coca Cola İçecek, Doğuş Otomotiv, IMKB, Koç Holding, Sabancı Holding, TİSK, TSKB, TÜSİAD, Yüksel Holding, ZED Tanıtım ve Zorlu Holding’in temsilcileri yer almaktadır.

 

03.05.2013