Türkiye’yi, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Liginde ilk 10’da görmek istiyoruz, YASED (Finans Gündem, 03 Mayıs 2013) Yeni dönem, yeni stratejiler

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Serpil Timuray “Türkiye’yi, Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Liginde ilk 10’da görmek istiyoruz”


YASED Yeni Yönetim Kurulu gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında derneğin misyon, vizyon, strateji, ve hedeflerini içeren Yeni Dönem Stratejik Programını açıkladı.


YASED’in yönetiminde, 28 Şubat 2013 tarihi itibariyle, 2 yıl boyunca görev alan Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Akın Kozanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Galya F. Molinas, Güldem Berkman, İbrahim Aybar, Yönetim Kurulu Üyeleri, Pınar Abay (Sayman Üye), Ahmet Erdem, Ebru Özdemir, Hakan Kırımlı, Kamil Başaran, Müjdat Altay, Selahattin Hakman, Steven Young, Tamer Özmen, Tankut Turnaoğlu ve Denetim Kurulu Üyeleri ise Hüseyin Gürer, Haluk Yalçın ve Abdulkadir Kahraman.


ISO 500 Listesinde 140 uluslararası şirket


Düzenlenen toplantıda, YASED Başkanı Serpil Timuray, Türkiye’nin son 10 yıldır uluslararası doğrudan yatırımlar açısından istikrarlı bir büyümeye imza attığını belirterek 2002 yılında 18 milyar dolar düzeyinde olan uluslararası sermaye stoğunun 2012’de 10 kat artışla 180 milyar dolara ulaştığını 2005 yılında 10 bin düzeyinde olan uluslararası sermayeli şirket sayısının ise 2012’de 30 bini aştığını kaydetti. Timuray, “İSO500 listesinde 140 uluslararası şirket yer almakta olup, bu şirketler İSO 500’ün toplam ihracatının yüzde 44’ünü, üretimden satışların yüzde 30’unu, istihdamın ise yüzde 28’inigerçekleştirmektedir” diyerek uluslararası doğrudan yatırımcıların ülke ekonomisi ve istihdamına önemli katkısını vurguladı.


YASED Misyon ve Vizyonu


Yeni dönemde, YASED’in, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine ve ekonomik kalkınmasına katma değer yaratan uluslararası doğrudan yatırımları daha da güçlü desteklemek üzere sorumluluk almaya devam edeceğini söyleyen Serpil Timuray, derneğin misyonunu “Türkiye’nin, uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığı payı ve bir cazibe merkezi olarak rekabetçiliğini artırması için küresel standartlarda en iyi yatırım ortamının inşa edilmesinde fikir önderi ve çözüm ortağı olmak”; vizyonunu ise “Türkiye’nin “Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisinden Biri Olma” hedefinin gerçekleşmesine, katma değer yaratan uluslararası doğrudan yatırımlarla destek veren öncü bir sivil toplum kuruluşu olmak” olarak belirlediklerini açıkladı.


Uluslararası doğrudan yatırımlardan aldığımız payı yüzde 3’e çıkarma hedefi


YASED Başkanı Serpil Timuray, “Türkiye’nin dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine paralel olarak, dünyada uluslararası sermaye çeken ilk 10 ülke arasında da olması gerektiğini düşünüyoruz. Dünya genelinde UDY (Uluslararası Doğrudan Yatırım) sıralamasında 10’uncu ülke her yıl 40-50 milyar dolar seviyesinde sermaye çekmektedir. Bu da bizi, dünyadaki UDY payımızı mevcut %1 seviyesinden en az %3 seviyesine çıkarma hedefine odaklamalıdır.” diyerek, bu süreçte YASED olarak sorumluklarını “Türkiye’nin dünyadaki uluslararası doğrudan yatırımlardan aslan payını alması amacıyla, ilgili tüm paydaşlarla beraber çalışarak, ortak akıl ve çözüm üretmek” olarak tanımladı.


YASED’in 5 Stratejik Önceliği


Timuray “Bu vizyon doğrultusunda, 2013-2014 döneminde üyelerimiz ile birlikte 5 stratejik önceliğe odaklanacağız.” diyerek bu öncelikleri şöyle sıraladı:

1) Yatırımların sürdürülebilir ve rekabetçi olmasını sağlayan uluslararası standartlarda yasal ve yönetsel düzenlemelere sahip yatırım ortamının tesisinde öncü rol almak,


2) Uluslararası yatırımların Türkiye ekonomisine ve kalkınmaya olan önem ve katkısını kamuoyu nezdinde etkin paylaşmak,


3) Ar-Ge merkezi yatırımlarının artmasını destekleyen stratejik öneriler üretmek,


4) Küresel yetkinliklere sahip nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için stratejik öneriler üretmek,


5) Şirketlerin yönetim, üretim, servis ve lojistik faaliyetlerinde, Türkiye’nin ‘Bölgesel Merkez’ olarak değerlendirilmesine öncülük etmek.

“Uluslararası doğrudan yatırımlar için çekim merkezi olabiliriz”


Türkiye’nin kendi geniş iç pazarının yanı sıra çevre ülkeler de eklendiğinde, çok büyük bir bölgeye erişim sağlaması bakımından, yadsınamaz bir lojistik avantaja sahip olduğuna işaret eden Timuray, kaliteli, deneyimli ve aynı zamanda çevre ülkelerin kültürlerine adaptasyonu kolay olan işgücü ve yönetim kabiliyeti ile de rekabetçi bir konumda olduğunun altını çizdi. YASED Başkanı, “Dünyada batıdan doğuya doğru yaşanan sermaye akımının yaşandığı bir dönemde, ülkemizin önüne gelen bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek, bir uluslararası sermaye çekim merkezi olabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.


Yatırımcıların kendilerini rahat ve güvende hissettikleri, istikrarlı coğrafyalara yatırım yapmayı tercih ettiklerini kaydeden Timuray, uluslararası doğrudan yatırım çekim merkezi olabilmek için yatırım ve iş ortamlarını gelişmiş ülkelerin seviyelerine yakınlaştırmak ve uluslararası normlarda yerleştirmek gerektiğini ve bu kapsamda, Türkiye’de, hukuk güvenliği, vergi ve teşvikler, istihdam ve eğitim, fikri ve sınaî mülkiyet haklarıyla, Ar-Ge ve teknoloji kullanımı gibi tüm yatırımcıların çok hassas olduğu konulardaki sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulmasının önemine işaret etti.


Yeni Yapılanma: 5 Stratejik Komisyon


YASED Başkan Vekili Akın Kozanoğlu ise, göreve geldikleri 28 Şubat 2013 tarihinden itibaren daha etkin bir yeni yapılanma modeli üzerinde çalıştıklarını ve 5 adet öncelikli konuları ile paralel olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin katılım ve sorumluluğunda yeni 5 Stratejik Komisyon oluşturduklarını ve komisyonların yol haritalarını çizerek çalışmalara başladıklarını ifade etti.


“Bizler Yönetim Kurulu olarak, Çalışma gruplarımızın da bu öncelikler ile bağlantılı gündem maddelerinde koordinasyon rolünü üstleneceğiz, Çalışma gruplarımız ise bu komisyonlara geri bildirim ve önerileri ile destek olacaklar” dedi.


5 Stratejik Komisyon ve Komisyonların Koordinatörlüğünü yürütecek sorumlu Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı ise şöyle gerçekleşti:


Yatırım Ortamı Düzenlemeleri Komisyonu - Koordinatörü İbrahim Aybar


Uluslararası Yatırımlar İtibar ve Algı Komisyonu - Koordinatörü Galya Molinas


Ar-Ge Merkezi Komisyonu - Koordinatörü Müjdat Altay


Küresel Nitelikte İşgücü Komisyonu - Koordinatörü Steven Young


Bölgesel Merkez Komisyonu - Koordinatörü Güldem Berkman


YASED’in tam 32 yıldır ‘Türkiye’de dünyanın en iyi yatırım ortamı’nın tesis edilmesi için itici güç” olarak çalıştığını belirten Kozanoğlu, “YASED, 220 kurumsal üyesinin sahip olduğu küresel çapta gelişmiş bilgi, deneyim, insan kaynağı ve paydaş ağı sayesinde, önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin küresel standartlarda en iyi yatırım ortamının inşa edebilmesi için fikir önderi olarak çalışmalarını hız kesmeden sürdürecek” diye konuştu. Kozanoğlu, yatırım ortamının iyileştirilmesi için yapılacak tüm yapısal reformları desteklemek üzere kararlı, koordine ve proaktif çabalar için çözüm önerileri üretmenin önümüzdeki dönemde de öncelikleri arasında yer alacağını sözlerine ekledi.

03.05.2013