Türkiye'de İllere Göre Çıkarılan Madenler (MTA Genel Müdürlüğü Web Sitesi, 01 Aralık 2016)

·         Adana: Adana çevresinde manganez ve krom ve petrol yatakları bulunmaktadır. Ayrıca bunlardan başka boksit, bakır, kurşun, çinko, demir, mermer, mangan, kireç taşı, fosfat gibi madenler de çıkarılmaktadır.

·         Adıyaman: Türkiye’deki en zengin fosfat yataklarından biri de Adıyaman’da bulunmaktadır. Fosfattan başka petrol yatakları da bulunmaktadır. Ayrıca asbest, barit, bakır, kurşun, çinko, demir, mangan, mermer de çıkarılır.

·         Afyon: Afyon zengin mermer yataklarına sahip illerimizden biridir. Ayrıca Afyon’da çıkarılan madenlerimizden bir tanesi de manganezdir. Bunların yanı sıra boksit, asbest, bor, krom, bakır, kurşun, çinko, diyatomit, grafit, antimuan, uranyum gibi madenler de çıkarılır.

·         Ağrı: Asbestin yanı sıra demir, perlik, fosfat, pomza, kükürt, traverten gibi madenler çıkarılmaktadır. Aksaray: Granit, diyatomit, civa, mangan, mermer, pomza, kükürt çıkarılmaktadır.

·         Amasya: Gümüş, asbest, bentonit, demir, bakır, kurşun, çinko, kireçtaşı, kil, mangan, mermer

·         Ankara: Bakır, kurşun, çinko, diyatomit, demir, kireç taşı, magnezit, mangan, perlit, pomza, antimuan, mermer

·         Antalya: Antalya’da en zengin barit yatakları bulunurken, Akseki ilçesinde de boksit çıkarılmaktadır. Ayrıca gümüş, grafit, kireç taşı, mangan, krom, demir, mermer, kükürt diğer çıkarılan madenlerimizdendir.

·         Antakya: Altın Antakya’da çıkarılan önemli madenlerimizden biridir. Bunun yanı sıra boksit, krom, bakır, kurşun, çinko, demir, kireç taşı, mermer, kükürt, asbest gibi madenler de çıkarılmaktadır.

·         Artvin: En önemli bakır yataklarımız Artvin’in Murgul ilçesinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra manganez de Artvin için önemli bir madenimizdir. Bunların yanı sıra altın, kurşun, çinko, demir, grafit, kil, mangan, mermer de Artvin’de çıkarılan diğer madenlerimizdendir.

·         Aydın: Aydın’ın Söke ilçesi zımpara taşı açısından zengindir. Ayrıca asbest, altın, demir, bakır, kurşun, çinko, civa, uranyum, kükürt, antimuan, mermer, kuvars, kuvarzit gibi madenler de çıkarılır.

·         Balıkesir: En zengin demir yataklarımız Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunmaktadır. Bigadiç, Sındırgı, Susurluk’ta önemli bor yataklarımız bulunmaktadır. Ayrıca altın, bor minarelleri gibi madenleri yanı sıra şu madenler de çıkarılmaktadır; gümüş, asbest, altın, krom, civa, kireçtaşı, kil, magnezit, kükürt, mangan, mermer, wolfram.

·         Bartın: Mermer, kireç taşı, kuvarzit, kuvars kumu

·         Batman: Raman’da önemli petrol yataklarımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra bakır, kurşun, çinko, demir, barit, mermer, sodyum çıkarılmaktadır.

·         Bayburt: Bakır, kurşun, çinko, demir, kil, mermer

·         Bilecik: Asbest, altın, kalsit, kireç taşı, kil, mangan, mermer, kuvars kumu, antimuan, volfram

·         Bingöl: Türkiye’deki en zengin fosfat yataklarının bulunduğu illerden bir tanesi de Bingol’ dür. Fosfatın yanı sıra bakır, kurşun, çinko, demir de çıkarılmaktadır.

·         Bitlis: Bitlis’te zengin fosfat yatakları bulunmaktadır. Ayrıca asbest, barit, krom, bakır, kurşun, çinko, demir, kireç taşı, mangan, nikel, fosfat, pomza da çıkarılmaktadır.

·         Bolu: Krom, bakır, kurşun, çinko, demir, kireç taşı, mangan, mermer, perlit

·         Burdur: Zengin manganez  yatakları bulunur. Ayrıca manganezin dışında krom, kireç taşı, magnezit, mermer, kükürt gibi madenler de vardır.

·         Bursa: Wolframın en fazla çıkarıldığı yerlerden bir tanesi de Bursa Uludağ’dır. Wolframın yanı sıra zengin krom yatakları bulunur. M. Kemalpaşa’da zengin bor yatakları bulunmaktadır. Ayrıca asbest, kalsit,  bakır, kurşun, çinko, demir, mermer, antimuan, mangan da çıkarılan diğer madenlerimizdendir.

·         Çanakkale: Gümüş, asbest, altın, barit, kalsit, bakır, mangan, mermer, demir, grafit, kükürt, kil, kireç taşı

·         Çankırı: Türkiye’deki kaya tuzu yataklarının önemli bölümü Çankırı’da bulunmaktadır. Ayrıca asbest, demir, kireç taşı, kil, mangan, mermer, kaya tuzu, perit, kuvarzit gibi madenler de çıkarılmaktadır.

·         Çorum: Asbest, demir, grafit, mangan, antimuan, kil, mermer

·         Denizli: Asbest, krom, demir, kireç taşı, magnezit, mangan, mermer, kuvarzit, kükürt, zımpara taşı

·         Diyarbakır: Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde zengin bakır ve petrol yatakları bulunmaktadır.  Ayrıca asbest, barit, krom, doğal taşlar, demir, mermer, fosfat da bulunur.

·         Düzce: Bakır, kurşun, çinko, demir, kireç taşı, magnezit, mangan

·         Edirne: Bakır, kurşun, çinko, flor, kil, mangan, fosfat, perlik, kuvars kumu

·         Elazığ: Elazığ’ın Maden ilçesinde zengin bakır yatakları bulunurken, Keban çevresinde de kurşun ve çinko yatakları bulunmaktadır. Guleman’da da önemli krom yatakları bulunur. Ayrıca Elazığ’da gümüş, altın, barit, demir, kireç taşı, mangan, mermer gibi madenler de bulunmaktadır.

·         Erzincan: Asbest, barit, krom, bakır, kurşun, çinko, demir, magnezit, mangan, mermer, perlit, kükürt

·         Erzurum: Erzurum’un Oltu ilçesinde oltu taşı çıkarılmaktadır. Ayrıca gümüş, krom, bakır, kurşun, çinko, kireç taşı, magnezit, mermer, perlit gibi madenler de çıkarılır.

·         Eskişehir: Lületaşı dünyada ve Türkiye’de sadece Eskişehir’de çıkarılır. Seyitgazi’de önemli bor yatakları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kalsit, krom, flor, kireç taşı, lüle taşı, magnezit, mangan, mermer, nikel, toryum, perlit de çıkarılan diğer madenlerimizdendir.

·         Gaziantep: Boksit’in çıkarıldığı yerlerden bir tanesi de Gaziantep’tir. Ayrıca barit, krom ve demir de çıkarılır.

·         Giresun: Giresun’un Köprübaşı ilçesinde bakır yatakları bulunmaktadır. Ayrıca Giresun’da gümüş, altın, barit, bakır, kurşun, çinko, uranyum, antimuan, granit bulunur.

·         Gümüşhane: Gümüş, altın, barit, bakır, demir, civa, kil, mermer, kurşun

·         Hakkari: Krom, mermer, kurşun, kükürt

·         Iğdır: Kaya tuzu yatakları vardır. Ayrıca krom, sodyum, pomza çıkarılan diğer madenlerimizdendir.

·         Isparta: Keçiborlu ilçesinde kükürt yatakları bulunur. Ayrıca boksit, barit, kireç taşı, magnezit, mangan, mermer, pomza da çıkarılmaktadır.

·         İstanbul: Boksit, demir, grafit, kireç taşı, kil, mangan, mermer, antimuan, kuvars, kuvars kumu

·         İzmir: Dikili ve Torbalı’da en zengin demir yataklarımız bulunmaktadır. Demirin yanı sıra gümüş, asbest, altın, boksit, demir, grafit, civa, kireç taşı, mangan, mermer çıkarılmaktadır.

·         Kahramanmaraş: Afsin, Elbistan ilçelerinde önemli linyit yatakları bulunmaktadır.

·         Karabük: Dolmit, kaolin, kireçtaşı, mangan, mermer, kuvarsit

·         Karaman: Zengin krom yatakları bulunur. Ayrıca boksit, asbest, barit, bakır, kurşun-çinko, kum-çakıl, kil, kireçtaşı, magnezit, mermer, mangan diğer çıkarılan madenlerimizdendir.

·         Kars: Kaya tuzu yatakları bulunmaktadır. Ayrıca asbest, altın, çimento hammaddeleri, krom, kireçtaşı, magnezit, mangan, perlit, pomza  çıkarılır.

·         Kastamonu: Ülkemizin en zengin madenlerinden biri olan bakır yatakları Kastamonu’nun Küre ilçesinde bulunur. Ayrıca Kastamonu’da asbest, altın, çimento hammaddeleri, bakır-kurşun-çinko, doğal taş, demir, civa, kil, kireçtaşı, mermer, kuvartis, kuvars kumu, mangan, tuğla-kiremit gibi madenler çıkarılır.

·         Kayseri: Kurşun ve çinko yatakları vardır. Ayrıca zengin demir yatakları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra boksit, asbest, krom, kireçtaşı, mangan, mermer, fosfat, kurşun, pomza, kuvartis, tuğla-kiremit, çinko çıkarılmaktadır.

·         Kilis: Demir, kireçtaşı, mangan, fosfor

·         Kırıkkale: Wolfram çıkarılan illerimizden biri olup bunun yanı sıra gümüş, asbest, bakır-kurşun-çinko, flor, demir, kireçtaşı, mangan, mermer de çıkarılmaktadır.

·         Kırklareli: Altın, bakır-kurşun-çinko, demir, grafit, kireçtaşı, mangan, molibden, mermer, kuvars, kuvars kumu, tuğla-kiremit

·         Kırşehir: Mermer bakımından zengindir. Ayrıca kalsit, çimento hammaddeleri, bakır-kurşun-çinko, flor, demir, kireçtaşı, mangan,  sodyum, kuvarzit, tuğla-kiremit çıkarılmaktadır.

·         Kocaeli: Çimento hammaddeleri, bakır-kurşun-çinko, dolomit, grafit, kireçtaşı, mangan, mermer, fosfor, kuvarzit, tuğla-kiremit çıkarılmaktadır.

·         Konya: Konya’nın Seydişehir ilçesinde boksit yatakları bulunurken, Sarayönü ilçesinde de cıva bulunmaktadır.  Ayrıca asbest, bor, barit kalsit, çimento hammaddeleri, krom, bakır-kurşun-çinko, dolomit, doğal taş (andezit, bazalt vb.), grafit, civa, kum-çakıl, kireçtaşı, kil, mangan, mermer, tuz, sodyum sülfat, pomza, kuvars, kükürt gibi madenler de çıkarılmaktadır.

·         Kütahya: Kütahya’nın Simav ilçesinde kükürt ve zengin demir yatakları bulunur. Kütahya bor mineralleri ve mermer açısından zengindir. Ayrıca Tavşanlı, Seyitömer ilçelerinde önemli linyit yatakları bulunmaktadır.

·         Malatya: Malatya Hekimhan ve Hasançelebi çevrelerinde en zengin demir yataklarımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra asbest, krom, florit, demir, kireç taşı, mermer, toryum da çıkarılır.

·         Manisa: Manisa ve Turgutlu’da Nikel çıkarılmaktadır. Ayrıca Manisa zımpara taşı yönünden oldukça zengindir. Soma ilçesinde linyit, Alaşehir ilçesinde de civa çıkarılmaktadır. Bunların yanı sıra gümüş, altın, bor, demir, mangan, fosfor, perlit, kükürt, antimuan, uranyum, zeolit de çıkarılan diğer madenler arasındadır.

·         Mardin: Petrol yatakları açısından zengin olup, Mardin’in Mazıdağı ilçesinde fosfat çıkarılmaktadır.  Ayrıca kireç taşı, pomza, fosfor, uranyum, kuvars kumu Mardin’de çıkarılan diğer madenlerimizdendir.

·         Mersin: Barit ve kromun en fazla çıkarıldığı yerlerden bir tanesi de Mersin’dir. Ayrıca Mersin’de boksit, asbest, krom, demir, kireç taşı, magnezit, mermer, fosfat, kuvars kumu da çıkarılmaktadır.

·         Muğla: Muğla’nın Fethiye ve Köyceğiz ilçelerinde krom yatakları bulunur. Ayrıca Muğla’nın Milas ilçesinde boksit ve kükürt yatakları bulunur. Yine aynı ilçede zımpara taşı da çıkarılmaktadır.  Bunların yanı sıra asbest,  doğal taş, demir, grafit, kireç taşı, magnezyum, mangan, kuvars, kükürt, uranyum da çıkarılmaktadır.

·         Muş: Barit, kireç taşı, tuz

·         Nevşehir: Barit, kireç taşı, mermer, sodyum, perlit, pomza, kükürt, zeolit

·         Niğde: Gümüş, altın, asbest, kalsit, demir, civa, magnezit, mermer, nikel, perlit, pomza, antimuan

·         Ordu: Altın, gümüş, bakır, kurşun, çinko, doğal taş, kireç taşı, mangan, mermer

·         Osmaniye: Asbest, barit, krom, demir, magnezit, mermer, nikel, fosfor, pomza, kükürt Rize: Bakır, kurşun, çinko, demir, mangan, mermer

·         Sakarya: Asbest, demir, kireç taşı, mangan, mermer, fosfor, zeolit

·         Samsun: Asbest, bakır, kurşun, çinko, kireç taşı, mangan Şanlıurfa: Kireç taşı, mermer, fosfat, pomza, doğal taş, alunit

·         Siirt: Krom, asbest, bakır, kurşun, çinko, tuz

·         Sinop: Asbest, doğal taş, mangan, kuvars kumu, kuvarsit Şırnak: Mermer, fosfat

·         Sivas: En zengin demir yataklarımız Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunmaktadır. Bunun yanı sıra gümüş, asbest, barit, krom, florit, grafit, kireç taşı, magnezit, mangan, mermer, nikel, antimuan, toryum çıkarılmaktadır.

·         Tekirdağ: Doğal taş, kireç taşı, mangan, kuvarsit, kuvars kumu

·         Tokat: Asbest, krom, demir, krom, kurşun, çinko, kireç taşı, mangan, mermer, antimuan

·         Trabzon: Asbest, demir, doğal taşlar, kireç taşı, mangan

·         Tunceli: Asbest, krom, mangan, mermer

·         Uşak: Altın, asbest, demir, civa, kireç taşı, mangan, mermer, zımpara taşı

·         Van: Krom, bakır, kurşun, çinko, d 05.12.2016