Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (Birleşmiş M.K.P-UNDP Web Sitesi-18 Kasım 2015)

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi nedir?

25 Eylül 2015 tarihinde Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde Birleşmiş Milletler’ in üye ülkeleri, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini (SKH) kabul edecek. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, tüm dünyanın 2015 yılına kadar yerine getirmek için taahhütte bulunduğu sekiz yoksullukla mücadele hedefi Binyıl Kalkınma Hedeflerinin üzerine inşa edildi. 2000 yılında kabul edilen Binyıl Kalkınma Hedefleri yoksulluğu, açlığı, hastalıkları, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ve su ve sanitasyona erişememeyi azaltmak gibi pek çok konuyu ele aldı. Binyıl Kalkınma Hedeflerinde çok önemli ilerlemeler sağlandı. Bu ilerlemeler hedefler ve amaçlarla desteklenen birleştirici bir gündemin değerini gösteriyor. Fakat kaydedilen ilerlemelere rağmen, yoksulluk hala herkes için sona ermedi.

Yeni Küresel Hedefler ve daha geniş sürdürülebilirlik gündemi Binyıl Kalkınma Hedeflerinin de ötesine gidiyor ve yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve evrensel bir ihtiyaç olan herkes için fayda sağlayan kalkınmayı sağlamayı amaç ediniyor.

UNDP Başkanı Helen Clark, 2030 Gündemi için şunları belirtiyor: "Bu anlaşma dünyamızı daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yola sokmak için önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor. Eğer hep beraber çalışırsak, vatandaşların barış, refah, iyi yaşam koşulları ile ilgili isteklerini karşılama ve aynı zamanda yeryüzünü koruma şansını elde ederiz."

Küresel Hedefler, Binyıl Kalkınma Hedefleri ile başlanan çalışmaları bitirecek ve hiç kimseyi arkada bırakmayacaktır.

Önerilen Küresel Hedefler nelerdir?

17 hedefin hepsi UNDP' nin Stratejik Planı'ndaki odak alanları ile ilişkilidir: sürdürülebilir kalkınma, demokratik yönetişim ve barışın inşaası, ve iklim değişikliği ve afetlere dayanıklılık. Yoksulluk ile ilgili 1. hedef, Eşitsizlik ile ilgili 10. hedef ve Yönetişim ile ilgili 16. hedef özellikle UNDP'nin şu anki çalışmalarının ve uzun vadeli planlarının merkezindedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde başarılı olmak için çeşitli hedefler arasında ilerlemenin desteklenmesi için bütünleşik bir yaklaşıma sahip olmak çok önemlidir ve UNDP bu süreci desteklemek için özel bir konuma sahiptir.

Küresel hedeflerde UNDP'nin rolü nedir?

UNDP ülkeleri üç farklı yöntem ile destekleyebilir ve hâlihazırda da destekliyor. UNDP desteğini AHPD yaklaşımı yoluyla sağlıyor: Ana akımlaştırma, hızlandırma ve politika desteği.

Bu üç yöntem şunlardır:

  • Yeni küresel gündemin ulusal kalkınma planlarında ve politikalarında yansıtılması için hükümetlere destek sağlanması. Bu çalışmalar, pek çok ülkede ulusal talepler doğrultusunda başlatıldı ve hâlihazırda devam ediyor;
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde ilerleme sağlanması için ülkelerin desteklenmesi. Bu alanda Binyıl Kalkınma Hedefleri Hızlandırma Çerçevesi ile geçtiğimiz 5 yılda edindiğimiz kapsamlı deneyimlerden faydalanacağız; ve
  • Uygulamanın tüm aşamalarında Birleşmiş milletler’ in sürdürülebilir kalkınma ve yönetişim alanlarında politika uzmanlığının hükümetlere sağlanması.

Tüm paydaşlar yeni gündemin iletişimini, uygulanması için ortaklıkların güçlendirilmesini ve izleme ve değerlendirme için var olan verilerdeki eksikliklerin giderilmesini hep birlikte destekleyebilirler. Birleşmiş Milletler Kalkınma Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Çalışma Grubunun eş başkanı olarak UNDP, birlikte çalıştığımız ülkeler için ilişkili ve uygun bir Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporları Rehberinin hazırlanması sürecini yürütecek.

UNDP, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri sürecinin tüm aşamalarına tam anlamıyla dâhil. Süreç ile ilgili geliştirilen rehberler ve araçlar hazırlandığında paydaşlarla paylaşılacak. Aynı zamanda, ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili çabalarını geliştirmeleri için ülkeleri desteklemek adına kapsamlı program deneyimimizi de sunuyoruz.

 Kaynak http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/post-2015/sdg-overview.html

18.11.2015