Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İş Dünyası (SKD Web Sitesi - 05 Ekim 2015)

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, Birleşmiş Milletler (BM) 70. Genel Kurulu kapsamında 25-27 Eylül 2015 tarihleri arasında New York’ta gerçekleştirildi. Zirvede, BM’nin 2000 yılında belirlediği ve bu yıl sona eren Milenyum Kalkınma Hedefleri’nin yerini almak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) belirlendi. 


 “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi: Dünyamızı Dönüştürmek” (Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development)  başlıklı bildiri, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 193 BM üyesi ülke tarafından kabul edildi. 2030’a kadar geçerli olacak aşağıdaki hedefler 17 genel konuyu kapsıyor.  

 

Belirlenen bu 17 hedefin gerçekleştirilmesi için dünya çapında her kesimden aktöre olduğu gibi iş dünyasına da önemli görevler düşüyor. Çatı örgütümüz WBCSD tarafından Global Reporting Initiative (GRI) ve Birleşmiş Milletler Global Compact işbirliğiyle hazırlanan SDG Compass (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Pusulası)  isimli çalışma, iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile ilgili neler yapabileceği konusunda oldukça önemli bir rehber niteliği taşıyor.

 
Dünya genelinde şirketler, kamu kurumları, akademik kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarından görüş ve geribildirim alınarak hazırlanan SDG Compass, şirketlerin iş stratejilerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirmelerini ve faaliyet etkilerini ölçme ve yönetmelerini sağlayacak bilgi, gösterge ve araçları içeriyor. 

2030'a kadar geçerli olacak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri' nin iş dünyası için ne anlama geldiği ve bir iş dünyası derneği olarak SKD Türkiye'nin konuya yönelik yaptığı çalışmalar, SDG Compass'tan yola çıkılarak hazırlanan aşağıdaki tabloda yer alıyor.

 

  

Kaynak: İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Web Sitesi (SKD - 05 Ekim 2015)

http://www.skdturkiye.org
05.10.2015