Şirket ekonomisine etki eden 6 faktör (Hürriyet İK, Zeynep MENGİ, 13 Ocak 2013)
Yönetim danışmanlığı firması The Boston Consulting Group, İnsan Kaynakları Avantajı Yaratmak 2012 raporunu yayımladı. Raporun temelini, İK alanındaki 22 kilit konunun bulguları ve analizleri oluşturuyor. Bu 22 maddeden 6 tanesini hayata geçiren şirketlerin gelirleri 2 ila 3,5 kat yükselmiş ve kâr marjları ortalama 2 kat büyümüş.

 

Yönetim danışmanlığı firması The Boston Consulting Group’un (BCG) hazırladığı İnsan Kaynakları Avantajı Yaratmak 2012 raporuna göre küresel şirketlerin karşılaştığı başlıca yeni zorluk, farklı hızlarda büyüyen pazarlarda aynı anda rekabet etme zorunluluğu.


BCG, raporu hazırlarken 100’den fazla ülkede farklı sektörlerden 4.300’e yakın yöneticiyle iletişime geçmiş. Yöneticilere şu andaki İK yetkinlikleri, yaşadıkları zorluklar, bu zorlukları yenmek için kullandıkları uygulamalar ile ilgili sorular yöneltilmiş. Anket katılımcıları şirketlerini 22 İK alanında değerlendirip 2010’den 2011’e gelir büyümelerini ve averaj kâr marjlarını da raporlamış. Değerlendirmeler ve büyüme/marj performansları arasındaki korelasyon çalışmaları da raporun bazını oluşturmuş. Raporun temelini, İK alanındaki 22 kilit konunun bulguları ve analizleri oluşturuyor. 22 kilit nokta: 

- Yetenek kademelerinin yönetilmesi

- Lider geliştirmenin iyileştirilmesi

- Stratejik iş gücü planı

- Çalışan bağlılığını güçlendirmek

- İK’yı stratejik ortağa dönüştürmek

- İşe alımı geliştirmek

- Yeni işe alınanları entegre etmek

- İşveren markasının geliştirilmesi

- Çalışan maliyetini yönetmek

- Kültürel transformasyonu yönetmek

- İş-özel hayat dengesini sağlamak

- Yaşlanan iş gücünü yönetmek

- İK için Web 2.0 kullanmak

- Diversite ve katılımı yönetmek

- İK için dış kaynak kullanmak

- İK süreçlerinde ustalaşmak

- Kritik eğitim programlarını yapmak

- Kurumsal sosyal sorumluluğu yönetmek

- Organizasyonu tekrar yapılandırmak

- Sağlık ve güvenlik yönetimi

- Küresel insan yönetimi ve genişlemeyi entegre etmek

- Performans yönetimi ve mülakat sistemlerini geliştirmek

Dünya çapında en kritik noktalar yetenek kademelerinin yönetilmesi, lider geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi, stratejik iş gücü planlaması olarak öne çıkarken, anketin Türkiye ayağına bakıldığında, yetenek kademelerinin yönetilmesi, lider geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi, İK’yı stratejik ortağa dönüştürmek, performans yönetimi ve mükâfat sistemlerini geliştirmek, işveren markasının geliştirilmesi, çalışan bağlılığını güçlendirmek ve kurumsal sosyal sorumluluğu yönetmek kritik noktalar olarak belirlenmiş.


6 faktörü uygulayan kâr ediyor


Raporun sonunda incelenen İK alanındaki 22 kilit konunun şirketlerin ekonomik performansına fark edilebilir etkisi olduğu ortaya çıkıyor. BCG Partner’ı Deran Taşkıran, özellikle 6 konunun etkisinin çok daha kayda değer olduğu belirtiyor. Bunları iyi uygulayan şirketler, uygulamayan şirketlere göre gelirlerini 2 ila 3,5 kat yükselmiş ve kar marjlarını ortalama 2 kat fazla büyütmüş. Bu 6 maddeyi Taşkıran şöyle anlatıyor: 


1. İşe alımda iyi performans ortaya koymak:
 

Araştırma, bu alanda iyi performans gösteren şirketlerin diğerlerine göre 3.5 kat hızlı büyüdüğünü ve 2 kat daha kârlı olduğunu gösteriyor. Burada bahsedilen işe alımda doğru adayları belirlemek, iyi yapılanmış bir değerlendirme sürecinden geçirerek şirket için en uygun adayları tespit etmek ve bu adayları yakalayabilmek. Türkiye’de de şirket havuzunun genişlemesiyle adayların fırsatlarının arttığı düşünüldüğünde, doğru adayları yakalayabilmenin öneminin arttığı da açık.

2. İşe yeni alınan kişilerin başarılı bir şekilde yerleştirilmesi ve devam ettirilmesi: 

Bu alanda iyi performans gösteren şirketlerin de diğerlerine göre 2.5 kat daha hızlı büyüdüğünü ve 1.9 kat daha kârlı olduğunu gözlemleniyor. Bu konu da bir öncekiyle oldukça ilişkili; yakalanan yeteneklerin devamlılığını sağlamak anlamına geliyor. Türkiye’de hâlâ ortalama personel değişim oranının gelişmiş ülkelerin altında olduğunu görüyoruz. Ancak, dinamikleşen özel sektör ve artan rekabetle önümüzdeki senelerde yetkin çalışanlar için fırsatlar artacak.
 
3. Yetenekli çalışılanların yönetilmesi:

Yukarıdaki büyüme ve kâr çarpanları bu konu için de sırasıyla 2.2 ve 2.1. Buradaki ana konu proaktif olarak çalışanları daha da geliştirmek ve de yetkin hale getirmeye çalışmak. Bu konuda yüksek performans gösteren şirketlerin uygulamalarından bazıları: Yüksek potansiyelli yetenekleri belirleyip, gelişme programları sunmak, kariyerlerini geliştirmelerini sağlamak, bunlar için olanak sunmak.


4. İşveren markasının geliştirilmesi: 


Bu konuda iyi performans gösteren şirketlerin diğerlerine göre 2.4 kat daha hızlı büyüdüğü ve de 1.8 kat daha kârlı olduğu ortaya çıkıyor. Buradaki ana konu şirketlerin müşterilerinin gözünde markalarını geliştirmeye verdiği önemi, işverenler için de vermesi. İyi yetenekleri tutabilmek için işverenin çalışanlar algısında da güçlü bir marka yaratması gerekiyor. Müşteri algısıyla çalışan algısının uyumlu olması da önemli. 


5. Performans yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi: 

Bu alanda büyüme katsayısı 2.1, kârlılık katsayısı da 2. Burada açık normlara bağlı bir teşvik sistemi geliştirmek önemli. Bu konuda şeffaf ölçüm ve ödüllendirme sistemi en önemli prensiplerden. Çalışanların neyin iyi neyin kötü performans oluşturduğunu net bir şekilde anlayabilmesi gerekiyor. Çok karmaşık ve açık olmayan sistemler çalışanları demotive edebiliyor. Özellikle büyük kurumlar için merkezde oluşturulan performans yönetimi sistemlerinin iş birimlerinde de takip edilmesi ve uygulanması gerekiyor. 

6. Lider yetiştirme programlarının geliştirmesi: 

Bu konuda iyi performans gösteren şirketler de 2.1 kat daha hızlı büyüyor ve 1.8 kat daha kârlı.

14.01.2013