Rusya'nın 2016 Ocak-Nisan Döneminde İhracatı %31, İthalatı %12 Azaldı. (Ekonomi Bakanlığı Bülteni, 7 Haziran 2016)

 Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi tarafından açıklanan verilere göre, 2016 yılı Ocak- Nisan döneminde Rusya’nın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre%31,3 azalarak 83,8 milyar dolar olarak gerçekleşirken,  Rusya’nın aynı dönemde ithalatı ise %12,5 azalarak 50,6 milyar dolar olarak kaydedilmiştir.

 

Rusya’nın dıs ticaret hacmi 2016 Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %25,2 azalarak 134,4 milyar dolar olarak kaydedilmiş olup, dış ticaret fazlasının ise 2016 Ocak-Nisan döneminde 33,2 milyar dolara gerilediği görülmektedir.

 

Rusya’nın toplam dış ticaretinde 2016 Ocak-Nisan döneminde AB ülkelerinin payı %43,6 (2015 Ocak-Nisan döneminde %45,8), BDT ülkelerinin payı ise %12 (2015 Ocak-Nisan döneminde %12,1) olarak gerçekleşmiştir.

 

Öte yandan, 2016 yılı Ocak-Nisan dönemi itibariyle Rusya’nın dış ticaretinde ilk on ülke Çin, Almanya, Hollanda, Belarus, İtalya, ABD, Japonya, Türkiye, Kore Cumhuriyeti ve Fransa olarak sıralanmaktadır.

 

Kaynak: Federal Gümrük Servisi

Yayımlayan: Moskova Ticaret Müşavirliği (12.5.2016)

08.06.2016