MTA’nın 2012 Temel Ekonomik Göstergeler Raporu Açıklandı. ((Maden Portalı, 5 Temmuz 2013)

Türkiye’nin maden rezervlerinin detaylı olarak açıklandığı 2012 yılına ait Temel Ekonomik Göstergeler Raporu’nda, ülkemizde 700 ton altın, 9 bin 129 ton da belirlenmiş uranyum rezervi bulunduğu belirtildi. GSYH’nın sektörel dağılımına göre madencilik ve taş ocakçılığı 2011 yılında % 21,5, 2012 yılında % 10,3 büyüdü. Madenciliğin GSYH’daki oranı ise % 1,49 oldu.


Son 8 yılda Türkiye’nin madencilik sektöründe aldığı mesafeyi ortaya koyan raporda, Türkiye’nin 2003 - 2012 yılları arasında ürettiği madenlere ilişkin bilgiler de yer aldı. 2003’te 51 milyon 670 bin ton olan taş kömürü üretimi, 2011 yılında 85 milyon tona, 2003 yılında 69 milyon 900 bin ton olan çimento ve inşaat ham maddeleri üretimi, 2011 yılında toplamda 397 milyon 284 bin tona, 2003 yılında 3 milyon 537 bin civarında olan metalik maden üretimi, 2011 yılında 25 milyon 774 bin tona çıkarken, 2003 yılında 28 milyon 908 bin ton olan endüstriyel ham madde üretimi 2011 yılında 83 milyon 178 tona yükseldi.


Rapor, son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan büyümenin, çimento ve inşaat hammaddeleri üretimini etkilediğini ortaya koydu. Buna göre, 2003 yılında 69 milyon 900 bin ton üretilen inşaat ve çimento hammaddeleri, 2011 yılında 397 milyon 284 bin tona tırmandı.


Türkiye'nin değerli maden rezervleri ise şu şekilde güncellendi: Türkiye’nin 700 ton altın, 4 milyon ton alunit, 203 bin ton antimuan, 82 milyon ton asfaltit, 29 milyon 646 ton bin asbest, 1 milyon 786 bin ton bakır, 35 milyon ton barit, 1 milyar 641 milyon 381 bin ton bitümlü şist, 250 milyon 543 bin bentonit, 87 milyon 375 bin ton boksit, 3 milyar 66 milyon 300 bin ton bor, 3 bin 820 ton cıva, 2 milyon 294 bin ton çinko, 122 milyon ton demir, 44 milyon 224 bin dolamit, 70 milyon 500 bin ton fosfat, 90 bin ton gümüş, 5 milyar 733 milyon 708 bin kaya tuzu, 354 bin 362 ton kil, 26 milyon ton krom, 860 bin ton kuars, 626 bin ton kükürt, 13 milyar 300 milyon ton linyit, 5 milyar 161 milyon ton mermer, 1milyar 479 milyon ton pomza,1 milyar 126 milyon 548 ton taşkömürü, 380 bin ton toryum, 9 bin 129 ton uranyum maden rezervi bulunuyor.

 

05.07.2013