İşyeri uzmanı yoksa, her ay 5 bin lira ceza (Erdinç ÇELİKKAN, Hürriye-Ekonomi)

Türkiye’de iş kazalarını önlemek için çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası iki ay sonra yürürlüğe giriyor.

 

Yasa, iş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işyerlerine her ay için 5 bin lira para cezası öngörüyor. Çalışanı iş güvenliği alanında söz sahibi yapan düzenleme, her işletmeye işyeri temsilcisi zorunluluğu getiriyor. 1 Ocak 2013’te kademeli olarak yürürlüğe girecek yasa çerçevesinde bu ay üç yönetmelik yayınlanacak. Yasayla 1.5 milyon işletme, işyeri hekimi ve işyeri güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunda olacak. Kanunun özünü oluşturan “risk değerlendirmesi”, az tehlikeli yerlerde 5 yılda bir, tehlikeli yerlerde 3 yılda bir, çok tehlikelilerde ise yılda bir yapılacak. İş güvenliği uzmanı çalıştırmayan işyerlerine verilen bin liralık ceza, artık her ay için 5 bin lira olarak uygulanacak. İşverenler, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanını dışarıdan istihdam edebilecek.
 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Kasım Özer, “Çalışanlar ‘gelip gidiyorsunuz, biz nasıl çalışıyoruz sormuyorsunuz. Bizim de bir görüşümüzün olması gerekir’ diyorlardı. Şimdi o imkanı getirdik. İşveren bir şey yapacağı zaman artık çalışana soracak” dedi. Özer, şunları söyledi: “Çalışan bu yasayla iş güvenliği alanında söz sahibi olacak. Çalışan temsilcisi uygulaması getirdik. Çalışan, dertlerini temsilciye anlatacak. İşyeri temsilcisi, işçinin elçisi olacak. 2-50 arasında işçi çalıştıran yerlerde kademeli olarak bir temsilci, 2 binin üzerinde işçi çalıştıran işletmeler de 6 işyeri temsilcisi görevlendirmek zorunda.”

KAZALAR BİLDİRİLECEK

Özer şunları söyledi: “Büyük kaza önleme belgesi hazırlamayan işverene 50 bin lira, güvenlik raporunu hazırlayıp da bakanlık değerlendirmesine sunmadan işyerini faaliyete geçiren işletmelere 80 bin lira idari para cezası kesilecek. Tehlikeli faaliyet nedeniyle faaliyeti durdurulan işyerini izinsiz çalıştırana da 10 bin lira para cezası verilecek. Yasayla artık üç günden fazla rapor almayı gerektiren kazalar bize bildirilecek. Adam eli çiziliyor, bize kaza diye bildiriyor.”
05.11.2012