Hasta ‘Acil’den çıkıyor mu? (Vatan Gazetesi, Ekonomi-25 Kasım 2012)

BCG, 10 önemli göstergeyi sıraladı

 

Dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı firmalarından The Boston Consulting Group (BCG) tarafından yayınlanan ‘Reasons to be Cheerful’ (Sevinmek İçin Nedenler) raporunda, yaşanan küresel ekonomik durgunluk henüz sona ermese de tünelin sonundaki ışığın görünmeye başladığı, hastanın acil servisten çıktığı tespiti yapıldı. BCG, bu iddialı tespite işaret eden 10 önemli göstergeyi sıraladı.1- ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülke, 2008’in kayıplarını ilk kez 2011’de geri almaya başladı. Yunanistan, Portekiz, İrlanda ve İspanya haricindeki Avrupa Birliği ülkelerinde GSMH büyümeye başladı. Almanya, tarihinin en yüksek GSMH’sına ulaştı.


2- Gelişmekte olan ülkeler ise büyümeye devam ettiler. 2007’den 2011’e kadar, yılda yüzde 10 büyüyen Çin’i, yılda yüzde 8 büyüyen Hindistan ve yüzde 4 büyüyen Brezilya takip etti. Ortadoğu ve Afrika kriz sonrasında yüzde 4-5 arasında büyüdü.


3- Global krizi tetikleyen Amerikan gayrimenkul piyasası düzelme sinyalleri verirken, Amerika’nın en çok takip edilen gayrimenkul endeksi S&P/Case Shiller talep ve fiyatlarda toparlanmaya işaret etmekte.

4- İşsizlik oranlarında düşüş başladı. Amerika’da 2010’da yüzde 10 olan işsizlik, 2012’de yüzde 7.8’e düştü. Almanya 2007’de yüzde 9 olan işsizlik oranını 2011’de yüzde 7’ye düşürdü.


5- Avrupa’da İspanya ve İrlanda gibi ülkeler iş gücü maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırma yoluna gittiler. Buna bağlı olarak cari hesaplar artan ihracatla iyileşmeye başladı.


6- Özel sektörde borçlanma oranları geriliyor. ABD’de hane borcu 2008’de GSMH’nin yüzde 97’siyken 2011’de yüzde 83’üne geriledi. İspanya’da ise aynı yıllarda yüzde 91’den yüzde 88’e bir düşüş var. Almanya’da bu oran aynı yıllarda yüzde 62’den yüzde 60’a inmiş durumda.

7- Sermaye piyasaları toparlanmaya başladı. S&P 500, DAX, FTSE 100, 2009 Mart ayında krizin en yoğun olduğu dönemlerdeki seviyelerinin yüzde 65-yüzde 115 üzerinde işlem görüyor.


8- Yatırımcılar İngiltere, ABD, Japonya ve bazı AB ülkelerinin borç sorunlarını çözebileceğine inanıyor ve böylelikle bu ülkeler rekor seviyede düşük faizlerle borçlanabiliyor.


9- AB’nin belli problemleri devam ediyor olsa da, hükümetlerin ve Avrupa Merkez Bankası’nın aldığı en son kararlar parasal birliğin devam etmesi olasılığını yükseltti.


10- Merkez Bankaları bu dönemde enflasyon ve deflasyonu engelledi. Tüketici fiyatları, AB’de yılda sadece yüzde 2.6, ABD’de yılda yüzde 1.7 artarak stabil hale geldi.


Tansan: Türk şirketleri için tarihi fırsat varBCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan, “IMF, 2013 için büyüme oranlarını düşürmüş de olsa dünya ekonomisi kriz günlerine göre belirgin bir iyileşme gösteriyor” dedi. Toptan iyileşme için hâlâ alınacak çok yol olduğuna da işaret eden Tansan durumun Türkiye ekonomisi ve Türk şirketleri için tarihi bir fırsat sunduğuna da dikkat çekti ve bunun nedenlerini sıraladı:


- Türkiye, dinamik demografisi, kuvvetli iç tüketim potansiyeli, yükselen ‘şehirleşme oranı‘ ve hızla büyüyen orta ve orta-üstü gelire sahip nüfusu ile büyüme odaklı tüm küresel şirketler için şu anda en öncelikli pazarlardan birisi konumunda. Bunun en net örneği, sadece son 3 senede perakende ve tüketici ürünleri sektöründe gerçekleşen tam 50 yabancı bazlı ortaklı ve/veya satın alma işlemi.


- Türkiye, aynı zamanda, eşsiz/çok yönlü coğrafi konumu, (çok bilinmemekle beraber) rekabetçi işgücü ve son dönemde getirilen ciddi yatırım teşvikleri ile birlikte, çok önemli bir ‘yatırım üssü’ olma yolunda. Birçok küresel dev, üretim tesislerini Türkiye’ye kaydırmak için çalışmalar yapıyor.


- Bugüne kadar Türkiye’ye yatırım yapılmasının önündeki en önemli 2 engel olan ekonomik büyümedeki sert çalkantılar ve ‘kredi notu’ engelleri aşılmaya başlandı.


- Türkiye artık çok daha fazla sayıda küresel firmanın ‘radarına’ girmeye başlayacak ve ülkemize yatırım yapmayı değerlendirecek şirket sayısında çok ciddi bir artış olacak


- Bu şirketlerin önemli bir bölümü sıfırdan bir yatırımdan çok ortaklık ve satın alma yoluyla giriş yapmayı seçecek.

25.11.2012