Endonezya Maden Cevheri İhracatı Hakkında (Jakarta Post, Jakarta Globe, 12 Ocak 2017)

Endonezya Cumhuriyeti, 2014 yılında yasaklamış olduğu yarı islenmiş maden cevheri ihracatına yeni düzenlemeler getirdi. 11 Ocak 2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Yönetmelik çerçevesinde Endonezya’nın yarı islenmiş maden cevheri ihracatı belli  koşullar altında serbest bırakıldı.

 

2017/1 sayılı Yönetmelik çerçevesinde; ihracat yapmak isteyen firmaların faaliyet izinlerini Özel Madencilik Lisansı (IUPK) almak kaydıyla degistirmeleri, 5 yıl içerisinde dökümhane (fabrika) inşa edeceklerini resmi yollarla beyan etmeleri ve yabancı madencilik şirketlerinin izinlerinin uzatılabilmesi için, bu şirketlerin hisselerinin yüzde 51ini önümüzdeki 10 yıl içerisinde Endonezya Devletinin kabul etmesi halinde Endonezya Devletine, kabul etmemesi halinde ise sırasıyla, yerel yönetimlere, kamu iktisadi işletmelerine ve yerel yönetimlerce sahip olunan şirketlere veya yerli özel şirketlere devretmesi gerekmektedir.

 

Düzenleme ile firmaların ihracatına izin verilen maden cevheri miktarlarının, firmaların kuracakları dökümhanelerin kapasitesine bağlı olması öngörülmektedir. Anılan Yönetmelik, bakır konsantreleri, nikel cevheri ve boksit dâhil olmak üzere çeşitli maden cevherlerine ilişkin düzenlemeleri içerirken, Yönetmelik konusu maden isleme faaliyetleri ile diğer teknik gerekliliklere açıklık getirmek amacıyla da iki Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Yönetmeliğin 2014 yılında alınan yasaklama kararı sonrasında, bu Karara göre yatırım pozisyonu alan yabancı ve yerli firmaları etkilemesi beklenirken, Endonezya’nın önemli bir nikel üreticisi olması nedeniyle Dünya piyasalarında nikel fiyatlarının düşmesine de yol açacağı değerlendirilmektedir.

 

Yayımlayan: Cakarta Ticaret Müşavirliği

Kaynak: Jakarta Post, Jakarta Globe

18.01.2017