Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ: “İhracat Artışımız Devam Ediyor” (Ekonomi Bakanlığı Web Sitesi, 6 Kasım 2014)

Ekonomi Bakanı Sn. Nihat ZEYBEKCİ TİM’in Açıkladığı Ekim 2014 ayı ihracat rakamları değerlendirdi:

İhracatçı Birlikleri kayıtlarına göre, 2014 yılı Ekim ayı ihracatımız 2013 yılının aynı ayına göre %6,7oranında artarak 12 milyar 599 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin TÜİK tarafından açıklanan resmi ihracat rakamları ile 2014 yılı Ekim ayı İhracatçı Birlikleri kayıt rakamları birlikte değerlendirildiğinde, Ocak – Ekim 2014 dönemi ihracatımız geçen senenin aynı dönemine göre %5,6’lık bir artışla toplamda 131 milyar 141 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 Kasım–2014 Eylül dönemi TÜİK ve 2014 yılı Ekim ayı TİM ihracat rakamlarına göre son 12 ayda toplamda 158,5 milyar Dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiği görülmektedir.

Sektörler İtibarıyla İhracatın Gelişimi

Ekim 2014 ayında geçen senenin aynı dönemine göre sanayi ürünleri ihracatımız %6,6 oranında artarak 10,2 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre, sanayi ürünleri ihracatımız %6,1 artışla 103 milyar 523 milyon Dolar seviyesine yükselmiştir.

Ekim ayında geçen senenin aynı dönemine göre tarım ürünleri ihracatımız %10,5 oranında artarak 2 milyar 14 milyon Dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. 2014 yılının Ocak- Ekim döneminde ise geçen senenin aynı dönemine göre, tarım ürünleri ihracatımız %6,6 oranında artarak 17 milyar 998 milyon dolara ulaşmıştır.

Ekim 2014 ayında geçen senenin aynı dönemine göre madencilik ürünleri ihracatımız %9,5 oranında azalarak 348 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde ise 2013 yılının aynı dönemine göre, madencilik ürünleri ihracatımız %6,7 oranında azalarak 3 milyar 894 milyon Dolar olmuştur.

Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamlarına göre; sanayi ürünleri grubunun toplam ihracatımız içindeki payı %81,3, tarım ürünlerinin payı %16, madencilik ürünlerinin payı ise %2,8’dir. 2014 yılı Ocak-Ekim dönemi genel olarak değerlendirildiğinde, sanayi ürünleri grubunun toplam ihracatımız içindeki payı %82,5, tarım ürünlerinin payı %14,4, madencilik ürünlerinin payı ise % 3,1’dir.    

Otomotiv sektörü Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,1 oranında azalışla 1 milyar 713 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 2014 Ocak-Ekim dönemi itibarıyla değerlendirdiğimizde ise otomotiv sektörü 2013 yılına göre %6,8 artışla 18 milyar 643 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirerek en çok ihracat yapılan sektör olmuştur.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 2014 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre%12,7 oranında artarak 1 milyar 504 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. 2014 yılı Ocak-Ekim dönemi genelinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,2 oranında artışla 15 milyar 876 milyon Dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı gerçekleştirilmiş ve bu sektör en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci sektör olmuştur.

2014 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,2 oranında artış gösteren kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 1 milyar 509 milyon Dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Söz konusu sektörün ihracatı 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 oranında artış göstererek 14 milyar 904 milyon Dolar olarak gerçekleşmiş, böylece anılan sektör en fazla ihracat gerçekleştiren üçüncü sektör olmuştur.

Çelik sektörü, Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,8 oranında artış göstererek 1 milyar 53 milyon Dolar ihracat gerçekleştirmiştir. 2014 yılı Ocak-Ekim dönemi itibarıyla değerlendirdiğimizde ise çelik sektörünün ihracatı 2013 yılının aynı dönemine göre, %3 azalışla 11 milyar 160 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Elektrik, elektronik ve hizmet sektörü ihracatı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermemiş ve bu sektörde 1 milyar 54 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı Ocak-Ekim dönemi itibarıyla değerlendirdiğimizde ise Elektrik, elektronik ve hizmet sektörü sektörü ihracatı 2013 yılına göre %5,6 artışla 9 milyar 977 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülke ve Ülke Grupları İtibarıyla İhracatımız

2014 yılı Ekim ayı ihracat performansımız ülke grupları itibarıyla incelendiğinde,  başlıca ihraç pazarımız olan AB ülkelerine ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,2 oranında artarak 5 milyar 630 milyon dolar seviyesine gelmiştir.

2014 yılı Ocak-Ekim dönemi itibarıyla Avrupa Birliği ülkelerine ihracatımız 2013 yılının aynı dönemine göre %12,1 oranında artarak 56 milyar 734 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

AB’nin genel ihracatımızdan aldığı pay 2014 yılının Ekim ayında %44,7 olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde AB ülkelerine ihracatımızın genel ihracattan aldığı pay ise %44,1’dir.

Ocak-Ekim dönemi incelendiğinde 2013 yılında AB ülkelerine ihracatımızın genel ihracattan aldığı pay %42,6 iken, 2014 yılında söz konusu oran %45,2 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu veriler ışığında AB ülkelerine ihracatımızın genel ihracattan aldığı payın hem aylık hem kümülatif düzeyde arttığı görülmektedir.

AB ülkelerinin ardından değersel bazda en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz Ortadoğu ülkelerine ihracatımız 2014 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 oranında artarak 2 milyar 353 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.

2014 yılının Ocak- Ekim döneminde ise Ortadoğu ülkelerine ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,5 oranında artarak 23 milyar 586 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

AB ülkelerinden sonra söz konusu dönemde en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz Ortadoğu ülkelerinin genel ihracatımızdan aldığı pay 2014 yılının Ekim ayında %18,7 olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde ise söz konusu oran %19,3 olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Ekim dönemi incelendiğinde 2013 yılında Ortadoğu ülkelerine ihracatımızın genel ihracattan aldığı pay %18,7 iken, 2014 yılında söz konusu oran %18,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu veriler ışığında Ortadoğu ülkelerine ihracatımızın genel ihracattan aldığı payın Ekim ayında azaldığı, kümülatif düzeyde ise arttığı görülmektedir.

2014 yılı Ekim ayında toplam 226 ülke/gümrük bölgesine yönelik ihracat yapılmıştır. Ocak-Ekim döneminde ise toplam 245 ülke ve gümrük bölgesine ihracat gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı Ekim ayında 100 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 30 olmuştur. 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde 100 milyon dolardan fazla ihracat yaptığımız ülke sayısı ise 105’dir.

Ekim 2014 ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler sıralamasında ilk 5’te Almanya (1 milyar 249 milyon dolar), İngiltere (834 milyon dolar), Irak (816 milyon dolar), İtalya (555 milyon dolar) ve ABD (504 milyon dolar) yer almıştır.

2014 yılı Ekim ayında en çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülke sıralamasında 6. sırada Rusya Federasyonu, 7. sırada Fransa, 8. sırada İspanya, 9. sırada Mısır ve 10. sırada İran yer almaktadır.

2014 yılı Ocak-Ekim döneminde en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler sıralamasında ilk 5’te Almanya (12 milyar 507 milyon Dolar), Irak (8 milyar 650 milyon Dolar), İngiltere (8 milyar 75 milyon Dolar), İtalya (5 milyar 819 milyon Dolar) ve Fransa (5 milyar 399 milyon Dolar)  yer almıştır.

Diğer taraftan, en çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülke sıralamasında 6. sırada Rusya Federasyonu, 7. sırada ABD, 8. sırada İspanya, 9. sırada İran ve 10. sırada Hollanda yer almaktadır.

İller İtibarıyla İhracatımız

2014 yılı Ekim ayı ihracat performansımız iller itibarıyla incelendiğinde; en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz iller sıralamasında ilk beşte İstanbul (5 milyar 687 milyon Dolar), Kocaeli (1 milyar 63 milyon dolar), Bursa (988 milyon dolar), İzmir (710 milyon Dolar) ve Ankara (593 milyon Dolar) yer almaktadır.

2014 yılı Ocak- Ekim döneminde ise en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz iller sıralamasında ilk beşte İstanbul (56 milyar 345 milyon Dolar), Bursa (10 milyar 678 milyon dolar), Kocaeli (10 milyar 262 milyon Dolar), İzmir (7 milyar 528 milyon Dolar) ve Ankara (6 milyar 219 milyon Dolar) yer almaktadır.

2014 yılı Ekim ayında 15 ilimiz 100 milyon Doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 2014 yılı Ocak-Ekim döneminde ise 48 ilimiz 100 milyon Doların üzerinde ihracat gerçekleştirme başarısını göstermiştir.

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Basın Müşavirliği

Yayınlayan: Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü (6 Kasım 2014)

10.11.2014