Dünyaya 2 milyon ton bor sattık (Erdinç ÇELİKKAN, Hürriyet Ekonomi, 13 Ağustos 2012)

DÜNYA toplam bor rezervinin yüzde 75’ine sahip olan Türkiye, dünyanın borunu tek başına karşıladı. 2 milyon ton bor ihraç eden Türkiye, sadece geçen yıl bu stratejik satıştan 854 milyon dolar kazandı.

Borda satış patlaması

 Türkiye’nin bor satışları 2011 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 artış göstererek, 2 milyon tona ulaştı. İhraç edilen başlıca bor ürünleri boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, borik asit, kalsine tinkal, susuz boraks, bor oksit ve öğütülmüş kolemanit oldu. İhracatta aslan payını ise Kırka’da üretilen ve ticari adı Etibor-48 olan Boraks Pentahidrat aldı. Türkiye’nin devam eden ve yeni yatırımların faaliyete geçmesiyle birlikte bor kimyasalları ve eşdeğeri ürün üretim kapasitesini 2013 yılında 2,2 milyon tona çıkarması bekleniyor.

Büyümeden yüksek

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca hazırlanan raporda, dünyadaki bor tüketiminin bir önceki yıla göre yüzde 32 artış gösterdiğini de ortaya koydu. Bor talebi Kuzey Amerika’da artarken, kriz yaşayan Avrupa’da azalma gösterdi. Türkiye’nin ticarette yeni rotası olan Asya’da ise bor talebinde patlama yaşandı.  

 

14.08.2012