Dünya Madenciler Günü'nde ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesine Onay (BBC Türkçe Yayınları, 4 Aralık 2014) Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 'Madenlerde iş güvenliği ve sağlık Sözleşmesi'nin imzalanmasını uygun bulan kanun tasarısı 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı.

Özellikle 13 Mayıs 2014' te meydana gelen ve 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan Soma maden faciası ve ardından da son olarak Ermenek'teki maden kazasıyla gündeme gelen Türkiye'de madencilerin güvenliğinin sağlanması için öncelikle ILO Sözleşmesinin imzalanması talep ediliyordu.

Sözleşmenin onaylanmasına Meclis'ten gelen kabul oyu aynı zamanda Ermenek'teki madende hayatını kaybeden 15 işçiden son beşinin cesedine ulaşılmasıyla aynı güne denk geldi.

ILO sözleşmesini imzalayan ülkelerde hem sözleşmeye uygun yasal düzenlemelerin, hem de yine sözleşmeye uygun hareket eden maden işletmelerinin olması bekleniyor.

Sözleşmenin öngördüğü yasal düzenlemelerin kapsamında şu noktalar öne çıkıyor:

 • Madenlerin düzenli olarak denetlenmesi

 • Ölümlü maden kazaları hakkında kapsamlı soruşturmaların yürütülmesi

 • Ölümlü maden kazalarının şeffaf istatistiklerinin tutulması

 • Yasal düzenlemelere uymayan işletmecilerin ruhsatlarının askıya alınması ya da iptal edilmesi

  Yaşam odası zorunlu oluyor

  ILO sözleşmesinin onaylanmasıyla birlikte Soma maden faciası sırasında sıkça tartışılan yaşam odaları da zorunlu hale geliyor.

  Sözleşmenin maden işletmecisine getirdiği yükümlülüklerden bir kısmı şöyle:

 • İşçiler için madenin her katında farklı araçlarla yeryüzüne iki çıkış yolunun sağlanması.

 • Yeraltındaki bütün çalışmalar için yeterli havalandırmanın sağlanması

 • Tehlike oluşturmaya müsait yerler için acil durum planı hazırlanması ve gerektiğinde uygulaması.

 • Yangın ve patlamalarla mücadele etmek, önlemek ve korumak için madenlerin türüne uygun önlemler alınması

  Hükümetin maden güvenliği paketi

  Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kasım 2014 ayında düzenlediği bir basın toplantısında hükümetin hazırladığı yeni iş güvenliği paketini açıklamış ve bu pakette madencilik sektörüne özel bir yer ayırmıştı.

  Davutoğlu ILO sözleşmesinin onaylanacağını o toplantıda açıklamıştı.

  Hükümetin iş güvenliği paketi ise tüm madenlerde işçilere hayat sigortası yapılmasından rödövans sisteminin revize edilmesine kadar birçok madde içeriyordu.

   

05.12.2014