Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Faruk ÇELİK, ''19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi''nin Açılış Töreninde Bir Konuşma Yaptı. (11 Eylül 2011)

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''19. Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi''nin açılış töreninde konuşan Çelik, insanlığın bugün sahip olduğu iktisadi gelişmişlik düzeyinin sanayi devrimine dayandığını belirterek sanayi devrimiyle birlikte dünyanın çok hızlı bir gelişim gösterdiğini söyledi. 

 

 

Çelik, ancak bu gelişimin emeğin sömürülmesi sorunu ile emek-sermaye çatışması sorununu da beraberinde getirdiğini vurgulayarak, ''Ne yazık ki bu yaklaşım uzun süre üretim anlayışına da hakim olmuştur. Ne pahasına olursa olsun kazanma ve kalkınma anlayışı, hak arama mücadelesinin güçlenmesine de zemin hazırlamıştır. Verilen bu mücadeleler sonunda, demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerler, her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da kendisini göstermeye başlamıştır'' diye konuştu. 

 

 

Çelik, sosyal diyaloğu esas alan bu yeni anlayışla çalışma hayatının aktörlerinin önemli kazanımlar elde ettiğini ifade ederek, ''Emek ve sermaye, endüstriyel ilişkilerde birbirinin rakibi değil, üretimi ve kalkınmayı gerçekleştiren vazgeçilmez iki unsur olarak görülmeye başlanmıştır'' dedi. Bütün bu gelişmelerin kalkınmanın temeli olan çalışma barışının sağlanmasında ve sürdürülmesinde önemli katkılar sağladığına işaret eden Çelik, ancak çalışma hayatının statik olmadığını aksine dinamik bir yapıya sahip bulunduğunu belirtti. 

 

 

Bakan Çelik, bundan dolayı kalkınma ihtiyacı arttıkça sanayi ihtiyacının arttığını, çalışma şartları ve şekillerinin sürekli değiştiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

''Üretim araçlarının teknolojisi her geçen gün gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Bu değişim ve dönüşüm karşısında çalışanların karşılaştıkları riskler, aynı oranda çeşitlenmekte ve artmaktadır. Gıdadan, inşaata, madenden, sanayiye kadar her alanda ürünün kalitesi kadar hangi koşullarda nasıl üretildiği, üretimi yapanların muhtemel risk durumları gibi hususlar, çalışma hayatının öncelikli konuları arasında yer almıştır.  

 

Çalışanların karşılaşması muhtemel olan riskler karşımıza iş sağlığı ve güvenliği konusunu çıkarmaktadır. Çalışma hayatının en önemli gündem maddelerinden biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusu, tüm ülkelerin karşı karşıya olduğu ortak bir sorundur. Çünkü bu konu doğrudan doğruya insan sağlığı ve hayatı ile ilgilidir.'' 

 

Bakan Çelik, yapılan araştırmalara göre iş kazalarının yüzde 98'inin, meslek hastalıklarının da yüz de 100'nün önlenebilir olduğunu, gerekli önlemler alınmadığı için her yıl iş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle birçok ülke nüfusuna denk insan topluluğunun hayatını kaybettiğini söyledi. 

 

''Dünyada her dakika 4 kişi iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybetmektedir. Yani benim konuşmam 10 dakika olarak dikkate alınırsa, bunun sonunda 50 çalışan hayatını kaybetmiş olacak. Bu korkunç bir durumdur'' diyen Bakan Çelik, hiçbir maddi çıkarın bu tabloyu tolare edemeyeceğine işaret etti. 

 

Bakan Çelik, iş kazaları ve meslek hastalıklarının dünya ekonomisine maliyetinin de asgari 600 milyar dolar olduğunu belirterek, şunları kaydetti: 

 

''Bu rakam dikkate alındığında, insan hayatına yapılacak yatırımların ekonomilere olumlu katkısı da göz ardı edilmemelidir. Türkiye olarak, son 10 yılda iş yeri sayısı yüzde 67, çalışan sayısı yüzde 73 artarken, iş kazalarında yüzde 49'luk bir azalma gerçekleşmiştir. Bu önemli bir rakamdır. Ama bununla yetinmediğimizi ifade etmek istiyorum.  

 

Sayın Başbakanımızın talimatıyla hükümet programına aldığımız mesleki eğitimin daha da yaygınlaştırılması, işsizliğin daha da düşürülmesi, istihdamın üzerindeki yüklerin azaltılması ve istihdamın arttırılması, sendikal mevzuatın yeniden düzenlenmesi, AB ve ILO standartlarına uygun iş sağlığı ve güvenliği yasasının çalışma hayatına kazandırılması, meslek standartlarının belirlenmesi, ILO sözleşmesinin onaylanması, önümüzdeki en kısa dönemde gerçekleştireceğimiz konu başlıklarıdır. Bu vesileyle her alanda olduğu çalışma hayatının sorunlarının çözülmesi için de verdiği destekten dolayı Sayın Başbakanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum.'' 

 

Çelik, çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri olan iş sağlığı ve güvenliği konusunda küresel güvenlik kültürünün oluşmasının ülkelerin birikimlerini paylaşmalarıyla mümkün olduğunu belirterek, İstanbul'da düzenlenen kongrenin güçlü bir iletişim ve paylaşım ortamı sağladığını düşündüğünü söyledi. 

 

Kongre kapsamında iş sağlığı ve güvenliğinin 4 temel başlıkta ele alınacağını ve tartışılacağını dile getiren Çelik, ''Bunlar iş sağlığı ve güvenliğine önleyici yaklaşım, sistem yaklaşımı, sosyal diyalog ve iş dünyasında ortaya çıkan yeni güçlüklerdir. Kongre süresince gerçekleştirilecek etkinlikler bilgi ve tecrübelerin paylaşılması için ortam yaratırken, 15 Eylül 2011’e kadar sürecek olan iş sağlığı ve güvenliği fuarı ise bu alandaki yeni teknolojiler, ürünler, hizmetler ve uygulamaların tanıtılmasına hizmet verecektir'' diye konuştu. 

 

Çelik, kongrenin dünya çalışma hayatına olumlu katkılar sağlamasını dileyerek sözlerine son verdi.

 

15.09.2011