Atina'nın Kreditörleriyle Anlaşma Koşulları Belli Oldu. (Kathimerini, Ethnos- 14.7.2015, Ekonomi Bakanlığı, Atina Ticaret Müşavirliği)

Yunanistan’ın 13 Temmuz Pazartesi(dün) günü kreditörleriyle anlaşması üzerine ülkeye ilk etapta 50 milyar Euro geleceği, sağlanan bu kredinin 25 milyar Euro’luk kısmının bankalara sermaye olarak verileceği, geri kalan kısmın yarısının Yunanistan’ın borçlarını ödemede, diğer yarısının ise yatırımlarda kullanılacağı ifade edilmektedir. Ancak Kreditörler tarafından sağlanacak olan üçüncü yardım paketinin uygulamaya geçirilebilmesi için Yunanistan’ı n derhal yerine getirmesi gereken kriterler bulunmaktadır: Buna göre Hükümet'in;


15 Temmuz Çarşamba (yarın) gününe kadar:

  • KDV sistemi ve gelirleri artırmak üzere vergi tabanını genişletmeye yönelik düzenlemeleri,
  • Etkin emeklilik sistemine ilişkin temel düzenlemeleri,
  • Yunan İstatistik Kurumu’nun tamamen bağımsız bir kurum olmasını sağlamaya yönelik düzenlemeleri,
 • AB Ekonomik ve Parasal Birliği’nde İstikrar, Koordinasyon ve Yönetim Anlaşması’na tam uyumun sağlanması ve Mali Konsey’i hayata geçirmesi,22 Temmuz Çarşamba gününe kadar:

  • Medeni yargının hızlı işlemesini sağlamak ve maliyetleri düşürmek üzere gerekli değişiklikleri Medeni Usul Kanunu’na adapte etme,
 • Avrupa Komisyonunun desteği ile, AB Banka İyileştirme ve Karar Direktifini uyarlamaya yönelik düzenlemeleri;Yunan Palamentosu’ndan geçirmesi gerekmektedir.


Ayrıca; Avrupa İstikrar Mekanizması(AİM)’ndan yardım talep eden Euro bölgesi Üye Devleti’nin, IMF’e de benzer bir talepte bulunması gerekmektedir. Bu Eurogrup’un üyeleri ile yeni bir AİM kredi anlaşması yapabilmesi için önkoşul olarak getirilmiştir. Buna göre Yunanistan; Mart 2016’dan itibaren gözlemci ve finansman sağlayıcı olarak düzenli IMF desteği istemek zorundadır.

Bunun yanısıra;

  • Özelleştirme programını olağanüstü artırmak, 50 milyar Euro değerindeki Yunan malvarlığını Yunanistan’da kurulacak bir fona aktarmak  ve özelleştirmeleri gerçekleştirmek,
  • Bankaların işlemeyen kredilerini ele alarak banka idarelerini güçlendirmek,
  • İşgücü piyasasını gözetim altında tutmak, toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt düzenlemelerini gözden geçirmek,
  • Yunan idari yapısının modernizasyonu, güçlendirilmesi ve maliyetin düşürülmesini sağlamak (20 Temmuz’a kadar ilk teklifin gönderilmesi gerekmektedir),
  • Pazara ilişkin reformların gerçekleştirilmesi; yani Pazar günü mağazaların açık olması, indirim sezonlarının genişletilmesi, eczane sahipliğinin açılması, süt ve ekmek ürünleri reformlarının yapılması, feribot taşımacılığı gibi kapalı meslek gruplarının açılması,
  • Elektrik Dağıtım Operatörünün Yunan Elektrik Kurumu’ndan ayrılarak özelleştirilmesi,
  • Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu ve IMF’den oluşan Troyka’nın reformları gözlemlemek üzere Atina’ya geri dönüşünün sağlanması, (Hükümet her türlü taslak düzenlemeyi halka ya da parlamentoya sunulmadan önce bu enstitülere danışacaktır).
 • Son altı ayda yapılan önceki tedbir paketleri ile verilen taahhütlerin yerine getirilmesini engelleyen her türlü değişikliğin ya da düzenlemenin yeniden incelenmesi,
Yunanistan’ın Kreditörleriyle yaptığı anlaşmanın esaslı koşulları olarak ortaya çıkmaktadır.

Kaynak: (Atina Ticaret Müşavirliği, Kathimerini, Ethnos- 14.7.2015)

15.07.2015