Ar-Ge'ye 13,6 milyar lira (Cumhuriyet-Ekonomi, 21 Kasım 2013)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcamasının 2012'de bir önceki yıla göre yüzde 17,1 artarak 13 milyar 62 milyon lira olarak hesaplandığını bildirdi.

TÜİK, "2012 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Buna göre, kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine dayalı olarak Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcaması geçen sene 13 milyar 62 milyon lira olarak hesaplandı. Türkiye'de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı yüzde 9,2 olurken, bu oran 2011 yılında yüzde 8,6 idi.


Ar-Ge harcamalarında ticari kesim lider


2012 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarının yüzde 45,1'i ticari kesim, yüzde 43,9'u yükseköğretim kesimi ve yüzde 11'i kamu kesimi tarafından gerçekleştirildi. Bir önceki yıl yükseköğretim yüzde 45,5 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 43,2 ile ticari kesim, yüzde 11,3 ile kamu kesimi takip etmişti.


Ar-Ge harcamaları, finanse eden kesimler itibarıyla incelendiğinde, 2012'de harcamaların yüzde 46,8'i ticari kesim, yüzde 28,2'si kamu kesimi, yüzde 21,1'i yükseköğretim kesimi, yüzde 3,4'ü yurtiçi diğer kaynaklar ve yüzde 0,6'sı yurtdışı kaynaklar tarafından karşılandı.


Ar-Ge personeli arttı

Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden 2012'de toplam 105 bin 122 kişi Ar-Ge personeli olarak çalışırken, bir önceki yıla göre artış yüzde 13,3 oldu. Sektörler itibarı ile dağılıma bakıldığında, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2012'de yüzde 49,7'si ticari kesimde, yüzde 38,8'i yükseköğretim kesiminde ve yüzde 11,5'i kamu kesiminde bulunuyor. 2012 yılında istihdam edilen 10 bin kişiye düşen TZE Ar-Ge personeli sayısı 42,4 kişi olarak hesaplandı.


En fazla Ar-Ge Batı Anadolu Bölgesinde

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre, 2012'de Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge yüzde 28,5 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu yüzde 20,6 ile Doğu Marmara (TR4) ve yüzde 20 ile İstanbul (TR1) Bölgesi takip etti.

Ar-Ge personel sayısına göre ise yüzde 22,8 ile Batı Anadolu Bölgesi (TR5) ilk sırada yer alırken, bu bölgeyi yüzde 21,8 ile İstanbul (TR1) ve yüzde 15,4 ile Doğu Marmara (TR4) Bölgeleri izledi.
21.11.2013