2011'de Maden İhracatı 3 Milyar 876 Milyon Dolar. (Metal Dünyası-24 Mart 2012) )

Ulusal ekonomiyi oluşturan en önemli sektörlerden biri olan madencilik, hem yarattığı yüksek katma değerle toplumların refah düzeyini doğrudan etkiliyor, hem de sağladığı hammadde, ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetler ile enerji, sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesini sağlıyor.

 

2011 yılında maden ihracatı, 2010 yılının aynı dönemine göre miktarda yüzde 4,57, değerde ise yüzde 5,99 artışla, 19,7 milyon ton ve 3 milyar 876 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2011 yılında en fazla ihraç edilen maden ürün grupları arasında doğal taşlar, 7,28 milyon ton ve 1 milyar 675 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Sektör 2012 yılında ihracat artışının yüzde 10 seviyelerinde olmasını bekliyor. Bu doğrultuda 2012 yılı maden sektörü ihracatının 4,2 milyar dolar, doğal taş ihracatının ise 1,85 milyar dolar düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. 2012 yılının ilk ayında ise Türkiye genelinde maden ihracatı 277,1 milyon dolar oldu.


 
2011’de doğal taş ihracatı, toplam maden ihracatının yüzde 43’ü oldu. 2011 yılında en fazla ihraç edilen maden ürün grupları arasında doğal taşlar, 7,28 milyon ton ve 1 milyar 675 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Doğal taş ihracatı, toplam maden ihracatının yüzde 43'ünü oluşturdu. 2011 yılında doğal taş ihracatı bir önceki yıla göre miktarda yüzde 9,65, değerde ise yüzde 6,63 artış gösterdi.

 

Çin ve ABD 2011’de ihracatta yine önde

 


Doğal taş ihracatında en büyük alıcılar olan Çin ve ABD'nin ihracatları 2011 yılında da genel artışa paralellik gösteren bir seviyede yükselişe devam etti. Bu dönemde, doğal taş ihracatının yapıldığı ülkelerin başında 639 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti geldi. Bu ülkeye olan ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 7,3 oranında artış kaydedildi. Çin’i sırasıyla; 236,9 milyon dolarla ABD, 83,6 milyon dolarla Irak, 62,8 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 46,5 milyon dolarla İngiltere izledi.Ortadoğu' da Irak, Suudi Arabistan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri' ne olan ihracattaki yükseliş dikkat çekici boyutta oldu. Doğal taş ihracatını; 467 milyon dolarla krom cevheri ve konsantreleri ile 371 milyon dolarla bakır cevheri ihracatı takip etti.

 


Ocak 2012’de sektör ihracatının yüzde 37’si Çin’e yapıldı

 


Madencilik ürünleri ihracatı, 2012 yılı Ocak ayında 277,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.Bu dönemde en fazla ihracat yapılan ülkeler; Çin Halk Cumhuriyeti (103,1 milyon dolar), ABD (20 milyon dolar), Hindistan (18,7 milyon dolar), Belçika (10,9 milyon dolar), Finlandiya (9,6 milyon dolar), İtalya (9,5 milyon dolar), Irak (8,5 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (7,3 milyon dolar) oldu. Bu ülkelerin sektör ihracatı içerisindeki payı yüzde 67,7 oldu. Sektörün genel ihracatının yüzde 37,2’si Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirilerek, Çin’in ihracatımızdaki liderliği devam etti.

 


2012’de maden ihracatında yüzde 10 artış bekleniyor

 


İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer, 2012 yılında maden sektöründe ihracat artışının yüzde 10 seviyelerinde olmasını beklediklerini belirterek, bu doğrultuda 2012 yılı maden sektörü ihracatının 4,2 milyar dolar, doğal taş ihracatının ise 1,85 milyar dolar düzeyinde olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Ülkemizin büyümesi ve işsizliğin önlenmesi için üretim yapmamız gerektiğini söyleyen Özer, “Üretim sanayinin gelişmesi, sanayinin gelişmesi ise hammaddenin temini ile mümkün. Önümüzdeki dönemde en önemli hedefimiz maden ürünlerinin üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Hammadde üretimimizdeki artış cari açığın azaltılması için de çok önemli olacak” dedi.

 


Türkiye’de maden rezervleri zengin ama ihracat çok sınırlı

 

Bugünün gelişmiş sanayi ülkelerinde madencilik sektörünün, ekonomik kalkınmayı başlatan öncü sektör olduğuna değinen Özer, ülkemizde çok zengin ve çeşitli maden rezervleri olduğunu, ancak madencilik sektörünün milli gelirimizdeki payının sadece yüzde 1,43 gibi son derece düşük bir düzeyde kaldığını vurguladı. Özer, Türkiye’nin önemli bir maden ihracatçısı olabilecek potansiyele sahipken, ihracatımızın çok sınırlı kaldığını, hatta bazı maden ürünlerinin ithal edildiğini söyleyerek, üretimde kullanılan enerji ve akaryakıt üzerindeki vergi yükünün azaltılması gerektiğini ifade etti. Özer, madencilik faaliyetleri için bölgesel değil sektörel teşvik uygulanması gerektiğini de belirtti.

 


Madencilik sektörü 750 bin kişiye istihdam sağlıyor

 

Özer, madencilik sektörünün doğrudan ve dolaylı olarak 750 bin kişiyi istihdam  sağladığını belirterek, maden bulunduğu yerden çıkartıldığı için 750 bin kişilik istihdamın Türkiye’nin farklı bölgelerinde oluştuğunu ve böylece iç göçe karşı da önemli bir tedbir niteliği taşıdığını söyledi. Özer, “Sorunlar çözümlendiği takdirde; sektöre yerli ve yabancı sermaye girişi artacak, ülkenin maden potansiyeli ortaya çıkarılacak, yeni maden işletmeleri açılacak, önemli istihdam artışı sağlanacak. Ayrıca hali hazırdaki maden cevheri ithalatımız azalacak, ülkemiz sanayisinin hammadde ihtiyaçları yerli kaynaklardan karşılanacak, rekabet gücümüz artacak ve böyleceihracatımız her yıl ortalama yüzde 10 büyüyecek” diyerek sözlerini tamamladı.

25.03.2012