İbrahim ÇANAKCI, IMF İcra Direktörü Oldu (A.A ve Ekonomik Durum, 17 Temmuz 2014)

&Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN' ın makamından yapılan açıklamada, yükselen piyasa ekonomilerinin küresel ekonomide artan ağırlıklarını IMF'deki temsil güçlerine yansıtmak üzere IMF'de kapsamlı bir kota ve yönetim reformu gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu reform süreci bağlamında, Türkiye'nin IMF İcra Direktörleri Kurulu bünyesinde temsil edildiği grubun yapısının değiştirildiği ifade edilen açıklamada, böylelikle oy gücü ve temsil düzeyi artan Türkiye'nin IMF İcra Direktörleri Kurulunda ilk defa doğrudan yer alma hakkı kazandığı kaydedildi.

Washington'da yerleşik tam zamanlı üyelerden oluşan İcra Direktörleri Kurulu'nun, IMF’nin temel yönetim organı olduğu ve Fon’un politika ve finansman kararları ile küresel ve ülke ekonomilerine ilişkin çalışmalarına yön vermede önemli bir işleve sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Ülke grubumuzu temsilen halen Avusturya tarafından yürütülen İcra Direktörlüğü görevini 01 Kasım 2014 tarihinden itibaren Türkiye üstlenecektir. Bu önemli görevin ülkemiz adına İcra Direktörü olarak Hazine Müsteşarımız Sayın İbrahim Halil ÇANAKCI tarafından yürütüleceği ülke grubumuza bildirilmiştir" denildi. AA

Hazine Müsteşarı İbrahim Halil ÇANAKCI'nın Özgeçmişi

1962 yılında Elazığ'da doğdu. Elazığ Lisesini bitirdikten sonra 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

1989 -1991 yılları arasında A.B.D.'nde Michigan State Üniversitesi Ekonomi bölümünde yüksek lisans eğitimini yüksek başarı ödülü alarak tamamladı. 

Kamu görevine Devlet Planlama Teşkilatında 1986 yılında uzman yardımcısı olarak başladı, 1992 yılında uzman oldu. Mayıs 1994 - Aralık 2000 tarihleri arasında Devlet Planlama Teşkilatında Konjonktür Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. 
Aralık 2000'de atandığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Ekonomik Değerlendirmeler Dairesi Başkanı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanı olarak görev yaptı.

5 Mayıs 2003 tarihinde Hazine Müsteşarlığı görevine başladı. Birçok uluslararası görev üstlenen Çanakcı'nın başlıca uluslararası görevleri şunlardır:

- G-20 "Müsteşarlar ve Merkez Bankası Başkan Yardımcıları" toplantılarında ülkemizi "Müsteşar" sıfatıyla temsil,

- G-20 bünyesinde kurulan "Uluslararası Finansal Mimari Reformu" Çalışma Grubu'nun eş-başkanlığı (2012-2013),- Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Yönetim Komitesi üyeliği,
- Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası ve Afrika Kalkınma Bankası'nda ülkemizi Guvernör olarak temsil,
- İslam Kalkınma Bankası, İslam Ülkeleri Arası Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu (ICIEC) ve İslami Dayanışma Fonu (ISFD) Yönetim Kurullarında ülkemiz adına İcra Direktörlüğü,
- Uluslararası İslami Ticaret Finans Şirketi (ITFC) Yönetim Kurulunda İcra Direktörlüğü (2012-2013).

İbrahim Çanakcı ayrıca yurtiçinde aşağıdaki komite ve kurullarda üye olarak görev yapmaktadır:

- Finansal İstikrar Komitesi,
- İstanbul Finans Merkezi Ulusal Danışma Kurulu,
- Eximbank Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu,
- Tarımsal Destekleme Yönlendirme Kurulu,
- KOSGEB Genel Kurul ve İcra Komitesi,
- Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu,
- İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu,
- Yurtdışı Müteahhitlik Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Konseyi,
- Türk Tasarım Danışma Konseyi,
- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu,
- İstatistik Konseyi.

Birçok ulusal ve uluslararası seminer, konferans, panel ve çalıştaylarda yönetici ve başkonuşmacı olarak rol alan Çanakcı evli ve iki çocuk babasıdır. 
18.07.2014