Maden İthalatı Konusunda Avrupa Komisyonu Taslak Düzenlemesi (Avrupa Komisyonu Basın Bülteni, 5 Mart 2014)

Avrupa Komisyonu tarafından, maden ticaretinin yasal olmayan şekilde silahlı çatışma bölgelerine kaynak oluşturmak üzere yapılmasını engellemek amacıyla taslak bir düzenleme yapıldı. Söz konusu taslağa göre, AB içerisindeki kalay, tantal, tungsten ve altın ithalatçıları için uygunluk sertifikası sistemi getirilecek; böylece, yasal ticaretin yolları teşvik edilecek. AB içerisinde bu madenlerin ve cevherlerinin ticaretini yapan 400’ü aşkın ithalatçı, uygunluk sertifikası kapsamında OECD Durum Tespiti Rehberinin ortaya koyduğu adımlara uygun olarak alım ve satımlarını yöneteceklerdir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.


EU Trade News bülteninin 6 Mart 2014 tarihli haberinden özetlenerek Türkçeye tercüme edilmiştir.
15.03.2014