60 Sektörün Sorununa Çözüm için İlk Adım Atıldı (Dünya Gazetesi-Ekonomi Sayfası, 05 Mart 2014)

Hükümet, TOBB bünyesindeki sektörlerin sıkıntılarını tek tek dinledi

TOBB bünyesindeki 60 sektörün talep ve önerilerinin aktarıldığı Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nın yedincisi TOBB Genel Merkezi’nde yapıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğini yaptığı toplantıya Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların müsteşar ve müsteşar yardımcıları katıldı.  Toplantının açılış konuşmasını yapan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Türkiye’nin birinci ekonomik önceliğinin cari işlemler açığının azaltılması olduğunu söyledi. Babacan, hükümetlerinin yolsuzluklara her dönem hassasiyetle yaklaştığını, şeffaflaşma konusunda bir paket hazırlandığını ve yerel seçimlerin ardından gündeme geleceğini kaydetti. Babacan, “Yolsuzlukla mücadele önceliklerimiz arasında. Hiçbir yolsuzluğa müsamaha gösterilmemiştir ve gelecekte de taviz vermeyeceğiz” dedi.

3-300.jpg   İşte 60 sektörün sorunları ve çözüm önerileri - 1
   
İşte 60 sektörün sorunları ve çözüm önerileri - 2

 

Başbakan Yardımcısı Babacan, bütün küresel tahminlerde Türkiye ve gelişmekte olan ülkelerin büyümesinin süreceği öngörülerini vurguladı. Babacan, büyümenin sosyal olarak da fayda sağlaması gerektiğine işaret ederek, “Sosyal yapı iyileşmezse, orada doğan bir sosyal gerginlik geliyor ve büyümeyi vuruyor” dedi.

Türkiye’nin cari işlemler açığını azaltmayı öncelik aldığını belirten Babacan, kısa vadede; mali disiplinin sürdürülmesi, para politikalarının kullanılması ve makro ihtiyati tedbirlerin uygulamada olduğunu vurguladı. Uzun vadede ise enerji ithalatının azaltılması, tasarrufların artırılması, katma değerli ürünlere geçiş ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik önlemleri sıraladı.

Ali Babacan hukuk ve demokrasi kalitesinde “uluslararası kriterlerin” önemli olduğunu belirterek, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk standardının tek ölçütünün Avrupa Birliği olduğunu, Afrika Birliği ya da Shangai işbirliği örgütü olmadığını belirtti. Babacan, Fransa’nın yeni yönetimiyle birlikte Türkiye AB ilişkilerinde iyileşme beklediklerini, bu yıl içinde hukuk ve yargının temel alındığı 23. ve 24. fasılların açılmasını arzu ettiklerini belirtti. Başbakan Yardımcısı hukukun üstünlüğünün başka alanlara etki etmek için kullanılmaması gerektiğini de söyledi.

Hisarcıklıoğlu: Küresel STA anlaşmalarının içinde olmalıyız

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Avrupa STA görüşmelerinin önemine değinerek, ABD’nin Japonya, Kore, Kanada, Avustralya, Malezya, Meksika gibi ülkelerde Trans Pasifik Ticaret Anlaşması, Avrupa Birliği ile de Trans Atlantik Ticaret Anlaşması yapmak istediğini hatırlattı. Hisarcıklıoğlu, “Bu iki girişim, birlikte dünya ekonomik gücünün üçte ikisine denk geliyor. Bu da sadece ticareti ve yatırımları değil, üretim standartlarını belirleme konusunda da büyük bir güç elde etmelerini sağlıyor. Eğer ABD ile AB arasındaki bu girişimin dışında, sadece seyirci olarak kalırsak, çok daha büyük sıkıntılar yaşarız. İçinde olursak o müzakerelerde tarafız. İçinde olmazsak, ne kural koydularsa ona göre hareket ederiz” dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, konuşmasında finans kesimine de seslenerek, dalgalanma ortamında finansal yaklaşımlarını katılaştırmamaları çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, “Aynı gemide olduğumuz söylemini en güzel teyit edecek zaman, böyle günlerdir. Kriz fırsatçılığı ve kolaycılığına kaçmadan, sadece iyi gün değil, kötü gün dostu da olduğunuzu gösterin” dedi.

29. sırada TÜRKİYE MADENCİLİK MECLİSİ

Sorun

16.6.2012 tarihli ve 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi sonrasında izin ve ruhsat süreçlerinde yaşanan sorunlar.

Çözüm önerisi

Madencilik faaliyetleri 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamasındaki uygulamalardan muaf tutularak, mevcut mevzuata işlerlik kazandırılmalıdır.Kaynak:
Dünya Gazetesi-Ekonomi Sayfası, 05 Mart 2014) (Mehmet Kaya / Meltem Gündüz / Özüm Örs / Hüseyin Gökçe)

05.03.2014