II. Sahra Altı Afrika Bölgesel Ticaret Müşavirleri – Firma Yetkilileri Toplantısı (Ankara, 16 Kasım 2013)

II. Sahra Altı Afrika Bölgesel Ticaret Müşavirleri – Firma Yetkilileri Toplantısı (Ankara, 16 Kasım 2013)  

Genel Bilgi:

T. C. Ekonomi Bakanlığının 105 ülkede; 103 Ticaret Müşavirliği, 48 Ticaret Ataşeliği, 8 Ticaret Ofisi ve uluslararası kuruluşlar nezdinde 3 Daimi Temsilcilikten oluşan 162 yurt dışı temsilciliğinde görev yapan 250 kadrosu bulunmaktadır.

Başta Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer Çağlayan olmak üzere Ekonomi Bakanlığı üst düzey karar vericiler, Ticaret Müşavirleri ile genel ve bölgesel toplantılar düzenlemek suretiyle, kurumsal deneyim ve bilgiden azami şekilde yararlanarak dış ticaret politikalarımızı oluşturmaktadırlar. Bu toplantılar sayesinde, bölgesel gelişmeler karşısında, Müşavirler ve Ataşeler ile ortak bir bakış açısı geliştirmek mümkün olmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı, 2013 yılı içinde “II. Asya Pasifik Bölgesel Ticaret Müşavirleri Toplantısı”, “Ortadoğu Kuzey Afrika ve Komşu Ülkeler Ticaret Müşavirleri Değerlendirme Toplantısını” ve 15-16 Kasım 2013 tarihlerinde “II. Sahra Altı Afrika Bölgesel Ticaret Müşavirleri Toplantısı” nı gerçekleştirmişlerdir. Geleneksel hale gelen bu etkinlikler, Ticaret Müşavirleri ile onların görev yaptıkları ülkelere ihracat potansiyeli olan firmaların bir araya gelmeleri, birebir görüşmeler yapmaları ve firmaların ilgili pazarlar hakkında bilgi almaları için önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

Tarihte ilk defa, 1555 yılında Osmanlı varlığı Sahra Altı Afrika'ya ulaşmıştır. 1555 yılında bugünkü Nijer-Çad ve Kamerun bölgesini kapsayan Müslüman Kanem Bornu Sultanlığı ile Dostluk ve Ticaret Anlaşması imzalanmıştır. 1576 yılında bu sultanlık Osmanlı'ya tam bağlılığını bildirmiştir. O tarihten itibaren Sahra Altı Afrika'nın hemen her bölgesinde, Etiyopya'dan Güney Afrika'ya, Tanzanya'dan Sudan'a ayak izlerimiz mevcuttur.

Özellikle 2000'li yılların başına kadar Sahra Altı Afrika'nın Türk dış politikasında herhangi bir önceliği olmamıştır. Özellikle 2002'den sonra Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla bir strateji oluşturulmuştur.

2003 yılında Afrika kıtasında yalnızca 12 Türk Büyükelçiliği mevcut iken bugün, 34 ülkede Büyükelçiliğimiz ve toplamda 37 Ticaret Temsilciliğimiz olmuştur.

Bundan 11 yıl önce sadece Kuzey Afrika'ya uçan THY'nin, bugün Afrika'da 25 ülkede 35 noktaya uçmaktadır. 2013 yılı içerisinde Afrika ülkelerine THY ile uçan yolcu sayısı 2 milyonu geçmiştir.

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Afrika açılımı kapsamında yapılanları şöyle sıralamıştır.

23 Afrika ülkesiyle Karma Ekonomik Komisyon, 4 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması, 8 ülkeyle Çifte Vergiyi Önleme Anlaşması, 10 ülkeyle Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve 17 ülkeyle Ortak İş Konseyimiz var.

Sahra Altı Afrika Bölgesi, öyle bir bölge ki 1,3 trilyon dolar ile dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) yüzde 1,8'ine, 911 milyon nüfusu ile dünya nüfusunun yüzde 13'üne, yine 450 milyar dolar mal ve hizmet ihracatı ile dünya mal ve hizmet ihracatının yüzde 2'sini oluşturuyor. 430 milyar dolar mal ve hizmet ithalatı ile dünya mal ve hizmet ithalatının yüzde 1,8'ine sahip bir bölge.

Yapılan tahminlere göre IMF 2014 yılında dünya ekonomisi için yüzde 3.6, gelişmiş ülkeler için yüzde 2, gelişmekte olan ülkeler için yüzde 5.1 ekonomik büyüme beklenirken Sahra Altı Afrika için beklentiler yüzde 6. % 6'lık beklenti önümüzdeki dönemde Sahra Altı Afrika'nın dünyanın diğer bölgelerinden daha hızlı büyüyeceğini göstermektedir.

Bundan 11 yıl önce 48 Sahra Altı Afrika ülkesine 430 milyon dolar ihracatımız varken, 2012 yılında 9 katına çıkarak 3,9 milyar dolara yükselmiştir. 2013 yılının ilk 9 ayında bölgeye ihracatımız yüzde 7,5 artışla 3,1 milyar dolar olmuştur.

Sahra Altı Afrika'nın 2002-2012 döneminde dünyadan ithalatı yıllık ortalama yüzde 18'lik bir artış gösterirken, Türkiye söz konusu dönemde bölgeye ihracatta yıllık ortalama yüzde 32 artış kaydetmiştir.

Pazar Çeşitlendirmesi

Ekonomi Bakanlığı, "İhracatta pazar çeşitlendirme çalışmaları kapsamında 2012-2013 dönemi için 17 hedef ve 27 öncelikli ülke belirlemiştir.

Sahra Altı Afrika Bölgesi içerisinde iki ülke, Güney Afrika Cumhuriyeti ile Nijerya hedef ülkeler; Etiyopya, Gana, Tanzanya, Angola ve Kenya'dan oluşan 5 ülke ise öncelikli ülkeler arasında yer almaktadır.

Pazar çeşitlendirme çalışmaları ile ihracatımıza son 4 yılda toplam 43,6 milyar dolarlık ihracat artışı sağlanmıştır. Bu 43,6 milyar dolarlık ihracat pazar çeşitlendirmesi içerisinde Sahra Altı Afrika'nın katkısı 3,1 milyar dolardır.  

Türk iş dünyasının dünyada yaptığı yatırımların toplam 25 milyar doları geçtiği resmi ağızlardan ifade edilmiştir. Şuanda bugün 2,6 milyar doları bulan yatırımımız söz konusudur. Yatırımlarımızda 1,6 milyar dolar ile Etiyopya, 500 milyon dolar ile Güney Afrika Cumhuriyeti, 250 milyon dolar ile Sudan ön plana çıkmaktadır. Bu üç ülkenin dışında da artık işadamlarımız, yatırımcılarımız, madencilik ve inşaattan tekstil ve hazır giyime makine sektöründen tarıma pek çok alanda yatırım fırsatlarını kovalamaktadırlar.

İşadamlarımızın çeşitli ülkelere ihracat yapmalarının yanı sıra yatırım yapmaları da ekonomimize güç katacaktır.

II. Sahra Altı Afrika Bölgesel Ticaret Müşavirleri – Firma Buluşmaları Etkinliği

Ankara Sheraton Otelde, 16 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen etkinliğe 250 firmanın yetkilileri katılmışlardır. İşadamlarımızın yeni pazarlara giriş konusunda giderek artan heyecanını bu etkinlikte gözlemek mümkün olmuştur.

Ticaret Müşavirleri-Firma Buluşmaları” Etkinliği kapsamında; Ekonomi Bakanlığı’nın, Sahra-Altı Afrika Bölgesindeki 15 ülkede (Nijerya, Etiyopya, Gana, Madagaskar, Mali, Senegal, Tanzanya, Güney Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Angola, Zambiya, Mozambik, Kenya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kamerun) görev yapan Ticaret Müşavirleri/Ataşeleri ile 2 ülke için (Sudan ve Uganda) Bakanlık Merkez Teşkilatından yetkililerinin, bu ülkelerde ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirmek isteyen firmaların yetkilileri ile bir araya gelerek bilgi paylaşımında bulunmuşlardır.

Fe-Ni Madencilik Ltd. Şirketi adına söz konusu etkinliğe katılan Genel Müdür Yardımcısı Bekir METİN; Güney Afrika (Ticaret Baş Müşaviri Hakan Karabalık), Güney Sudan (Ticaret Müşaviri Mustafa Yavuz), Kuzey Sudan (Anlaşmalar Gn. Md. Lüğü Dış Tic. Uzm. Murat Kocabaş), Tanzanya (Ticaret Müşaviri Yılmaz Akçınar) ve Uganda (Anlaşmalar Gn. Md. lüğü Şube Md. Ergüç ÜLKER) Ticaret Müşavirleri ile birebir görüşmelerde bulunmuş ayrıca, diğer ülke Ticaret Müşavirlerinin yaptığı görüşmelerde gözlemci olarak bilgi edinmiştir.

Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürü Ömür Demir Kızılarslan, Daire Başkanı M. Kemal Güney, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Rahmi Kaya, Dış Ticaret Uzm. C. Emre Özköse, Türk Eximbank Alıcı Riski Değerlendirme Müdürü İsmail Karadağ ve Tazminat Müdürü Banu Erkök ile birebir görüş alışverişinde bulunmuştur.

Etkinlik sırasında, katılımcılara Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, aynı Otel’de bir öğle yemeği verilmiştir. Yemekte aşağıdaki kuruluşları temsilen yetkililer birer konuşma gerçekleştirmişler ve Afrika ile olan faaliyetler hakkında detaylı bilgiler sunmuşlardır.  

·        Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekili İbrahim Şenel

·        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi

·        TOBB – DİEK adına TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz

·        Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Nur Meral

·        MUSİAD Yurtdışı Teşkilatlandırma Komitesi Afrika Koor. Mahmut Yüksel Süne

·        Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (INTES) Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlhan Adiloğlu

  • Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Yön. Kur. Başkanı Dr. Hasan Sert
  • Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Yön. Kurulu Başkanı Mustafa Koca
  • Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir
19.11.2013