Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2013 Türkiye İlerleme Raporu Yayınlandı (AB Bakanlığı Web Sitesi, 18 Ekim 2013)

 Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlık sürecinde kaydettiği ilerleme hakkındaki bu Rapor büyük ölçüde, Komisyonun Konseye ve Avrupa Parlamentosuna düzenli olarak sunduğu önceki raporlardaki yapıyı takip etmektedir. Rapor:

 

·        Türkiye ve AB arasındaki ilişkilere kısaca değinmekte;

·        Üyelik için karşılanması gereken siyasi kriterler açısından Türkiye’deki durumu incelemekte;

·        Üyelik için karşılanması gereken ekonomik kriterler açısından Türkiye’deki durumu incelemekte;

 

Türkiye’nin üyelik yükümlülüklerini, diğer bir ifadeyle, Antlaşmalar, ikincil mevzuat ve

Birlik politikalarından oluşan AB müktesebatını üstlenme kapasitesini gözden geçirmektedir.  

 

Bu Rapor, Ekim 2012’den Eylül 2013’e kadar olan dönemi kapsamaktadır.

08.11.2013