Bandırma Çelebi Liman İşletmesi

Bandırma Limanı, Güney Marmara ve İç Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı olacak.

 

 

TCDD Bandırma Limanı ile ilgili olarak açılan ihaleyi, 175.500.000 USD tutarındaki en yüksek teklifi sunan Çelebi Holding 16 Mayıs 2008'de kazanmış; ihale sonrası gerekli sürecin tamamlanmasını takiben Bandırma Limanı'nın 36 yıl için işletme hakkının devrine ilişkin sözleşme, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, TCDD ve Çelebi Holding tarafından imzalanmıştır.

 

Çelebi, oluşturduğu gelişim projesi paralelinde TCDD Bandırma Limanı'na önümüzdeki 5 yıl içinde 50 milyon USD tutarında yatırım yapmayı planlamaktadır.

 

Türkiye'nin iş ve sanayi merkezi olan İstanbul'a ve ticari açıdan büyük önem taşıyan Güney Marmara ve Ege Bölgesi'ne olan bağlantıları ile Bandırma Limanı, Marmara Denizi'nin güney kıyısında çok özgün bir konumda bulunmaktadır. Dökme yük, Ro-Ro ve karışık yük elleçleme hizmetleri verilen Bandırma Limanı, bölgenin en uzun rıhtım uzunluğuna sahip limanı olmanın yanı sıra Türkiye'nin en büyük dökme yük limanlarından da biridir. 2004 yılında Ro-Ro hizmeti sunumuna başlamasıyla birlikte Bandırma Limanı, Marmara Bölgesinde kargo kamyonlarının yurt içi noktalara taşınmasında da önemli bir kapı haline gelmiştir.

 

Çelebi, Bandırma Limanı'nı sahip olduğu demiryolu ve karayolu bağlantıları ile geniş liman içi stoklama sahaları nedeniyle Türkiye dış ticaretinin dinamosu olan Güney Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerine en yüksek faydayı sağlayabilecek liman olarak görmektedir. Limanı bu geniş hinterlanda hizmet vermeye hazır hale getirmek üzere yeniden yapılandıracak olan Çelebi, Bandırma Limanı'nı önümüzdeki 10 yılda 10 milyon ton kuru dökme ve karışık yükün, 300K TEU konteynırın ve 200K aracın elleçlendiği bir liman haline dönüştürmeyi planlamaktadır.

 

Ayrıca Bandırma Limanı, ülkemizin artan otomotiv ihracatında ihtiyaç duyulan liman hizmetleri konusunda, Bursa bölgesinin artan araç ihracat hacminin bölge limanları ile karşılanamamasına da çözüm getirecek bir alternatif olacaktır.

 

Yapılacak olan iyileştirmelerle Liman'ın 2009'da %2,7 olan uluslararası kargo taşımacılığı içindeki pazar payının, 2020'de yaklaşık %5,2'ye çıkacağı tahmin edilmektedir. Böylece Bandırma Limanı ulaşacağı bu hacimle, bölgenin lojistik merkezlerinden biri haline dönüşecek ve yeni iş alanlarının yaratılması açısından, Bandırma ve çevresinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacaktır.

 

Kaynak Web Sitesi: http://www.celebi.com.tr/tr/yazi.php?id=41

Gemlik RODA Limanı

RODA Limanı, Kuzeybatı Anadolu ve Ankara’ya kadar uzanan bölge içinde faaliyet gösteren sanayi ve ticari kuruluşların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Gemlik Körfezi içinde projelendirilmiş bir genel hizmet limanıdır. Limanımız Marmara Denizinin Güney doğusunda yer alan Gemlik Körfezinde, 40° 26' 42" N - 029º 07' 12" E koordinatlarında yer almaktadır.

  

Bursa Çimento ve DORA gruplarının ortak girişimleri ile altyapı yatırımı 2006 Haziranında başlayan Rodaport, 2007 Aralık ayında Denizcilik Müsteşarlığı’ndan alınan işletme izni ile, genel yük ve konteynır yüklerine liman, depolama ve lojistik hizmetleri vermeye başlamıştır.

  

103 dönümü gümrüklü, 67 dönümü iç terminal sahası olmak üzere toplam 170 dönüm terminal alanı üzerine kurulu liman sahasında tüm yük operasyonları en son teknoloji ile takip edilmektedir.

                                                              

Rodaport tamamlanan ilk etap yatırımının ana unsuru olan 1200 metre uzunluğa sahip iskelemizde aynı anda 8 adet gemiye hizmet verebilmektedir. Post-panamax gemilere hizmet verebilecek 3 adet 100 ton kapasiteli mobil liman vinci, 40 ton kapasiteli 2 adet RTG ve 4 adet STACKER konteynır terminal makinesi ve blok mermer elleçlemesinde kullanılan 32 tonluk 2 adet forklift ile genel yükte 2 milyon ton/yıl, konteynır yüklerinde ise 250 bin TEU/yıl kapasiteye sahiptir.   

                                                                                          

Gemi üzerinde yüke verilen hizmetler dışında, 1.000 m2 yarı kapalı CFS alanında hassas yüklerin konteynır iç dolum ve boşaltma hizmeti her türlü hava şartlarından etkilenmeden yapılabilmekte, 6000 m2 kapalı sundurmasında bulunan 35 ton kapasiteli 2 adet gezer vinç ve muhtelif tonajlardaki forklift makineleri ile çeşitli yüklere ardiye ve terminal hizmeti verilebilmektedir.

  

Türkiye’nin teknolojik altyapısı en güçlü limanlarından biri olan Rodaport, dünyanın modern terminallerinde kullanılan uydu kontrollü konteynır adresleme ve kablosuz veri aktarımı gibi birçok elektronik sistemden etkili bir şekilde faydalanarak, acentelerin, yük ilgililerinin, armatör ve gümrük idarelerinin talep ettiği izleme ve bilgi akışını eş zamanlı olarak sağlayabilmektedir.

  

2007 Aralık ayında faaliyetlerine başlamış olan Roda Liman, hem genel yük hem de konteynır yükü elleçlemektedir. 2008 yılı Temmuz ayında konteyner faaliyetlerine CMA CGM konteyner hattı ile başlayan Roda Liman, arkasından ARKAS GEMİ ACENTELİĞİNE bağlı ARKAS LINE ve TARROS hatlarına da hizmet vermeye başlamış, son olarak 2010 yılı Temmuz ayından itibaren ARKAS LINE ‘nın KABOTAJ SERVİSİ ‘nde çalışan gemiler limanımıza uğrak yapmaya başlamıştır. Son olarak Nisan 2011 itibari ile CSAV konteyner hattı Uzakdoğu seferleri için limanımızdan feeder servisler ile hizmet almaya başlamıştır.

 

 

Genel yük ve konteynır yüklerine hizmet veren limanımız, bölgemizin yüksek ihracat potansiyeline sahip yüklerinden olan seramik, blok mermer, kasalı (kesilmiş) mermer ve dökme maden yüklerinin hem açık yük gemilerine yüklenmesi hem de iç dolum yoluyla konteynıra yüklenmesi, tahliyesi, depolanması hizmetlerini güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. 7-24 kesintisiz servis veren limanımız deneyimli kadrosu ile siz değerli müşterilerimizin hizmetindedir.

 

 

Kaynak: Gemlik Rodaport Genel Müdüdrlüğü Belgesi, Web: http://rodaport.com.tr