Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu (27-29 Eylül-7Sept. 2017, Budrum Kefaluka Resort Hotel) Sempozyumda, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesi sürecinde çevre dostu yöntemlerdeki güncel gelişmelerin sektör temsilcileri ile payl

*      Sempozyumda, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesi sürecinde çevre dostu yöntemlerdeki güncel gelişmelerin sektör temsilcileri ile paylaşılması, çevresel kaygıları gözeterek madencilik uygulamalarındaki bilimsel gelişmelerin tartışılması, sorunların belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Sempozyum Konuları

nokta

Çevre Odaklı Sürdürülebilir Madencilik

nokta

Madencilik, Cevher Haz. Ve Metalurji Alanlarında Çevre Dostu Yönt. Ve Uyg.

nokta

Asit Maden Drenajı, Hidrometalurjik Uygulamalar Ve Çevresel Etkileri

nokta

Atık Yönetimi Ve Geri Kazanım

nokta

Jeotermal Kaynaklar Ve Çevresel Etkileri

nokta

Madencilik Faaliyetleri Sonrasında Sahaların Rehabilitasyonu

nokta

Atık Tesislerin Kontrolü, Otomasyonu Ve Ekonomisi

nokta

Çevresel Etkilerinin İzlenmesi Ve Kontrolü

nokta

Çevresel Risk Değerlendirme

nokta

Madencilik Ve Cevher Haz. Faaliyetlerinin Hava, Su Ve Toprak Kal. Üzerine Etk.

nokta

Madencilik Ve Cevher Hazırlama Faaliyetlerinin Flora Ve Fauna Üzerine Etkileri

nokta

Madencilik Ve Cevher Haz. Faaliyetlerinin Sosyo-Ekonomik Çevre Üzerine Etk.

nokta

Madencilik Ve Çevre Mevzuatı

nokta

Madencilik Ve Çevre İle İlgili Diğer Konular

15.06.2017