Türkiye V. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu ve Sergisi - The Fifth Mining Machinery Symposium and Exhibition (01-02 Ekim 2015, Eskişehir) Türkiye V. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu ve Sergisi (01-02 Ekim 2015, Eskişehir)

Türkiye V. Uluslararası Maden Makinaları Sempozyumu ve Sergisi (01-02 Ekim 2015, Eskişehir)

The Fifth   Mining Machinery Symposium and Exhibition   (1-2 October, 2015, Eskisehir, Turkey  
3f8f7dc743baa9b_ek.pdf-2. duyuru


Web sitesi: http://madenmakina.org 26.08.2015