IV. Ulusal Verimlilik Kongresi (10-12 Aralık 2013, Ankara) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, "IV. Ulusal Verimlilik Kongresi" 10-12 Aralık 2013 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecektir.

Ulusal Verimlilik Kongreleri

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2013 - 2017 Stratejik Planında yer alan eylemlerden birisi de Verimlilik Genel Müdürlüğü sorumluluğunda, iki yılda bir olmak üzere Ulusal Verimlilik Kongrelerinin düzenlenmesidir. Ulusal Verimlilik Kongreleri, Milli Prodüktivite Merkezi ev sahipliğinde 1991, 1994 ve 1997 yıllarında düzenlenmiş bulunan ulusal kongrelerin devamı niteliğinde planlanmıştır. Dördüncü Ulusal Verimlilik Kongresi 10 - 12 Aralık 2013 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek, mevcut plan çerçevesinde 2015 ve 2017 yıllarında da beşinci ve altıncı kongreler düzenlenecektir.

Ulusal Verimlilik Kongreleriyle verimlilik alanındaki bilimsel kapasitenin güçlendirilmesi, verimlilik artırma teknikleri ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ve verimliliği etkileyen politika ve stratejilerin tartışılarak öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Ulusal Verimlilik Kongreleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinin verimlilik gündemiyle bir araya geldiği kalıcı bir platform oluşturacaktır.


Detaylı Bilgi için:


IV. Ulusal Verimlilik Kongresi (10-12 Aralık 2013, Ankara)

25.09.2013