9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu (İzmir, 14-15 Mayıs 2015) TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü işbirliği ile düzenl

TMMOB Maden Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü işbirliği ile düzenlenecek olan 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde İzmir’de MINEX 2015 fuarı ile birlikte gerçekleştirilecektir.

İlk yedisi İzmir’de, sekizincisi İstanbul’da gerçekleştirilen Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, sanayi ve üniversite çevresinden artan bir ilgiyle geleneksel hale gelmiştir. Sempozyum kapsamında açılan sergilerle, sanayiden gelen katılımcılarla ve sektörde gerçekleştirilmiş olan araştırma sonuçlarının sunumları ile yararlı bir görüşme süreci sağlanmıştır. Sektör içerisinde yer alan kişi ve kuruluşların, çalışmalarını paylaşmak, sorunlara çözüm bulmak ve bu ortamı sektör çalışanları ve bilim insanları ile paylaşmak isteyen tüm kişi ve kuruluşları 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu’na davet ediyoruz.

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. E. İlknur CÖCEN

Sempozyum Bilgileri

 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nün birlikte düzenleyeceği 9. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu 14-15 Mayıs 2015 tarihinde İzmir’de yapılacaktır.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.


Sempozyum Resmi Web Sitesi www.indmin.org

Sempozyum 14-15 Mayıs 2015 tarihlerinde MINEX 2015 fuarı ile birlikte İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yapılacaktır.

Sempozyumda yer alması düşünülen konular ana başlıklar altında aşağıda verilmektedir. Belirtilen başlıkların dışında kalan çalışmalar, Bilimsel Kurulun değerlendirmesine bağlı olarak Sempozyumda yer alabilir.

  • Endüstriyel hammadde madenciliği ve yasal mevzuatlar
  • Endüstriyel hammadde madenciliğinde planlama ve üretim teknikleri
  • Endüstriyel hammadde madenciliğinde cevher hazırlama ve cevher zenginleştirme uygulamaları
  • Yapı hammaddeleri ve teknolojisi (agrega, çimento, doğaltaş, tuğla-kiremit vb.)
  • Cam ve seramik hammaddeleri
  • Kâğıt, plastik ve boya sanayi hammaddeleri
  • Kimya ve kozmetik sanayi hammaddeleri
  • Geri dönüşüm teknolojileri ve uygulamaları
  • Bor ve bor üretim teknolojileri
  • Refrakter sanayi hammaddeleri
  • Cevher hazırlama ve zenginleştirmede yenilikler ve yeni cihazlar
  • Üretim planlama modelleri ve tesis tasarım simülasyonları
  • Sektördeki üretim faaliyetlerinin çevresel etkileri ve değerlendirilmesi
  • Sektörde işçi sağlığı, iş güvenliği ve meslek hastalıkları
  • Küresel ekonominin getirdiği sektörel zorluk ve fırsatlar
  • Endüstriyel hammadde sektörü pazarlama stratejileri, sektöre finansal bakış

 

İletişim

 

Sempozyum Başkanı Prof. Dr. E. İlknur CÖCEN

Doç. Dr. Abdullah SEYRANKAYA ve Öğr. Gör. Dr. Baran TUFAN

E-posta: [email protected]

Tel: +90 (232) 301 75 08, +90 (232) 301 75 19 ve +90 (232) 301 75 42

Faks: +90 (232) 453 08 68

 

20.04.2015