Fe-Ni Madencilik Şirketinin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası (2017)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre

 

2017 yılında hizmet kalitesinde yaşanan sıkıntılardan dolaylı hizmet alımı yaptığımız CAN OSGB firmasıyla olan sözleşmemiz sonlandırılmıştır. Yapılan piyasa araştırması ve istediğimiz hizmet kalitesini yakalamak amacıyla görüştüğümüz 4 OSGB firmasının içinden, Çevre Denetim Danışmanlığımızı da sürdüren TEMÇEV Mühendislik firmasıyla 1 yıl süreli yeni bir hizmet alımı sözleşmesi yapılmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

2017 yılının Mayıs ayında yapılan yeni sözleşmeyle İş sağlığı ve Güvenliği hizmet alımına başladığımız TEMÇEV Mühendislik firması, İşyeri hekimi olarak Dr. Halil Aydınoğlu ve İş Güvenliği Uzmanı olarak Maden Mühendisi Havva Gök ü görevlendirmiştir.

 

2012 yılından beri kazanılan bilgi ve birikimler sonucunda 2017 yılında TEMÇEV firmasıyla uyumlu bir çalışma ortamı kurulmuş fakat sürekli artan personel sayısı neticesinde, yılsonuna doğru hizmet kalitesinde aksamalar meydana gelmiştir. Yapılan uyarıları TEMÇEV firması dikkate alarak yaşanan aksaklıkları minimuma indirmeye gayret etmiştir, fakat 2018 yılında yapılacak sözleşmede bu aksaklıkların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gereklidir.İş Sağlığı Faaliyetleri

2012 yılının Mayıs ayında başlattığımız tüm personelin sağlık taramasından geçirilmesi işlemine 2017 yılında anlaştığımız TEMÇEV Mühendislik firması ile devam edilmiştir. Gezici mobil araçla işletmemiz yerleşkesine gelen bir sağlık ekibi, firmamızda çalışan personele aşağıdaki tabloda verilen tetkikleri yaparak sağlık taramasından geçirmişlerdir. Daha önceki yıllarda ücretli olarak yaptırdığımız bu tetkikler TEMÇEV firmasıyla yapılan sözleşme gereği ücretsiz olarak yaptırılmıştır.

 

Personele Yapılan Sağlık Tetkikleri

Tetkik No

Hizmet Adı

1

Akciğer Grafisi (PNOMOKUNYOZ)

2

Akciğer Grafisi 

3

Odiyo (KULAK ÖLÇÜMÜ)

4

SFT

5

Hemogram

6

TIT

7

Td Aşısı

 

 

 

 

 

 Tüm personele uygulanan bu tetkikler her yılın Mayıs ayında tekrarlanmaktadır, ayrıca yıl içinde işe yeni giriş yapan personel bu tetkikler için TEMÇEV firmasının Eskişehir İlinde bulunan ofisine giderek sağlık taramalarını yaptırmaktadırlar. Yapılan bu tetkiklerin sonuçları işyeri hekimimizin kontrolünden sonra arşivlenerek, daimi personelimizin sağlık durumlarının takibinin yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca yapılan bu tetkikler sonucu verilen görevi yapması- nda sakınca olan personelin, ya görev yeri değiştirilmekte, değişiklik gerçekleştirilemezse personelin iş akdi fesih edilmektedir. 

İş Güvenliği Eğitimleri

2017 yılında İş güvenliği ve İşçi sağlığı hizmeti Salı günleri verilmeye başlanmıştır. Her Salı işyerine gelen İş güvenliği uzmanı işe yeni giriş yapan personele gerekli eğitimleri vermekte ayrıca toplu eğitimler yapmakta, eğitimlerin sonunda ilgili personelleri sınava tabi tutarak anlama düzeylerini kontrol etmektedir. 

Yıl içinde yapılan tatbikatlarla personelin tecrübe kazanması sağlanmakta ve acil durumlarda yaşanabilecek kargaşaların önüne geçilmeye çalışılmıştır. 


2017 Yılı İçerisinde Çalışanlara Verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

(Aşağıda başlıkları verilen Eğitimler, 1-2 Saat olarak İş Güv. Uzm. Havva GÖK,

tarafından, Ocak-Aralık 2017 tarihleri arasında verilmiştir.)

 

İş Hukuku

Acil Durum Eğitimi ve Acil Durum Tatbikatı

Acil Durum Eğitimi

Acil Durum Eğitimi

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Kural ve Kavramları, KKD Eğitimi

İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Ocak İçi Trafik Kuralları, Elektrik Tehlike
ve Riskleri

Mesleki Riskler ve Tedbirler, Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

İş Hukuku, Patlatma İşlerinde Alınacak Önlemler

Yıl Sonu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Değerlendirme

Personel Yeterlilikleri ve Alınan Sertifikalar

Firmamız, çalıştırdığı personelin tecrübeli ve işinin ehli olmasının yanında, yasal mevzuatlar uyarınca da personelin yaptığı işin eğitimini almış ve bu aldığı eğitimi sertifika veya ehliyet vasıtasıyla belgelendirmiş olması gerekliliğini azami hassasiyetle takip etmektedir.

2017 senesinde Sivrihisar Halk Eğitim Merkezi ile yapılan protokolle, ilgili iş kollarıyla alakalı kurslar açılması kararı alınmıştır. Alınan bu karar uyarınca TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE TAŞOCAĞI KIRMA-ELEME TESİS OPERATÖR VE BAKIMCILIĞI kursu açılmıştır. Düzenlenen kurs Fe-Ni Madencilik Şantiyemizde halkın katılımına açık olarak düzenlenmiştir. Kurslar için gerekli eğitim dokümanları firmamızın daimi nezaretçi ve şantiye şefliği görevlerini yürüten Maden Müh. Ercan AYDIN tarafından hazırlanmıştır ve kursiyerlere dağıtılmıştır. Başarılı kursiyerlere mesleki eğitim belgeleri Sivrihisar Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenerek teslim edilmiştir.

Ayrıca, 3 personelimiz Sivrihisar Halk Eğitim Merkezinin açtığı KATI YAKITLI KALORİFER ATEŞÇİSİ eğitimine katılarak belge almaya hak kazanmışlardır.

2017 yılında yaptırılan bu eğitimler sonucunda tüm personelin mesleki eğitimleri tamamlanmıştır.

---------------------------------------------------------------------------------------Fe-Ni Madencilik Şirketinin 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası (2016)


İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre

2012 yılında köklü değişikliklerle başlatılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile Çevreyle uyum mevzuatları konularındaki hassasiyet, 2016 yılında da ödün verilmeksizin devam ettirilmiştir. Bu konularda daha profesyonel çalışılması amacıyla anlaşmış olduğumuz kurum ve firmalarla 2016 yılında da çalışmalarımız devam ettirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

2012 yılında Fe-Ni Madencilik Limited Şirketi bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, 2016 yılında da daha önceki yıllarda kazandığı tecrübe ve birikimlerini arttırarak, Şirketimizin gerek güvenlik, gerek sağlık ve gerekse yerine getirmesi zorunlu olan yasal yükümlülüklerinin takibini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır. Firmamız 2016 yılında merkezi Eskişehir’de bulunan CAN Ortak Sağlık ve Güvenlik Şirketiyle çalışmaya devam etmiştir.


İş Sağlığı Faaliyetleri


Ankara - Polatlı merkezli CAN İş Sağlığı ve Güvenliği (OSGB) Şirketinin işyeri hekimi olarak görevlendirdiği Dr. Ali Haydar MUMCU, 2016 yılı boyunca düzenli olarak maden işletmemize gelerek personelimizin sağlık durumlarını takip etmiş, muayenelerini yapmış ve firmamıza personellerin durumuyla ilgili raporlar hazırlamıştır. Ayrıca iş güvenliği toplantılarında hazır bulunan doktorumuz kendi branşıyla ilgili konularda gerek İş Güvenliği Uzmanımızı gerekse personelimizi bilgilendirmiştir.


2012 yılının Mayıs ayında başlattığımız tüm personelin sağlık taramasından geçirilmesi işlemine 2016 yılında anlaştığımız Eskişehir merkezli CAN OSGB ile devam edilmiştir. Gezici mobil araçla işletmemiz yerleşkesine gelen bir sağlık ekibi, firmamızda çalışan personele aşağıdaki tabloda verilen tetkikleri yaparak sağlık taramasından geçirmişlerdir.


Personele Yapılan Sağlık Tetkikleri

Tetkik No

Hizmet Adı

1

Akciğer Grafisi (PNOMOKUNYOZ)

2

Akciğer Grafisi 

3

Odiyo (KULAK ÖLÇÜMÜ)

4

SFT

5

Hemogram

6

TIT

7

Td Aşısı

 
 
 
 

 

 

 

Tüm personele uygulanan bu tetkikler her yılın Mayıs ayında tekrarlanmaktadır. Ayrıca, yıl içinde işe yeni giriş yapan personel bu tetkikler için aynı hastaneye gönderilerek, personelin sağlık taramaları sürekli tamamlanmaktadır. Yapılan bu tetkiklerin sonuçları işyeri hekimimizin kontrolünden sonra arşivlenerek, daimi personelimizin sağlık durumlarının takibinin yapılması sağlanmaktadır. Yapılan bu tetkikler sonucu verilen görevi yapmasında sakınca olan personelin, ya görev yeri değiştirilmekte, değişiklik gerçekleştirilemezse personelin iş akdi fesih edilmektedir.

İş Güvenliği Eğitimleri

2015 yılında başlattığımız Pazartesi günleri eğitim günü olarak tespiti ve eğitimin olduğu günler tüm çalışma faaliyetlerine eğitim süresince ara verilmesi uygulamasına 2016 yılında da devam edilmiştir. Gerekli eğitimler yasal sürelere uygun olacak şekilde verilmiştir. 2016 yılının sonuna kadar firma personeline verilen eğitimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

2016 YILI İÇİNERİSİNDE ÇALIŞANLARA VERİLEN İSG EĞİTİMLERİ

Eğitimin Konusu

Eğitim Veren

Tarih

Süre

Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler, Yasal Hak ve Sorumluluklar

Buğra BEKİL

Ocak 2016

1 Saat

Acil Durum Eğitimi

Buğra BEKİL

Şubat 2016

1 Saat

İş Kazalarının Sebepleri, Kaza, Yaralanma Sebepleri ve Korunma Prensipleri ve MüdahaleTeknikleri Eğitimi ve Acil Durum Tatbikatı

Buğra BEKİL

Şubat 2016

1,5 Saat

Mesleki Riskler ve Tedbirler, Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

Buğra BEKİL

Mart 2016

1 Saat

İlkyardım, Tahliye ve Kurtarma

Buğra BEKİL

Nisan 2016

1 Saat

Acil Durum Eğitimi ve Acil Durum Tatbikatı

Buğra BEKİL

Mayıs 2016

1 Saat

Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Kural ve Kavramları, KKD Eğitimi

Buğra BEKİL

Mayıs 2016

2 Saat

İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Ocak içi Trafik Kuralları, Elektrik Tehlike Ve Riskleri

Buğra BEKİL

Haziran 2016

1 Saat

İş Hukuku

Buğra BEKİL

Temmuz 2016

1 Saat

İş Hukuku

Buğra BEKİL

Ağustos 2016

1 Saat

Yıl Sonu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Değerlendirme

Buğra BEKİL

Kasım 2016

2 Saat


Personel Yeterlilikleri ve Alınan Sertifikalar

Firmamız mevcut çalışan personelinin eğitim ve sertifikalarını tamamlamakla beraber, işe girişlerde, yeni aldığı personellerde bu belgelerin eksiksiz olmasına özen göstermektedir.

2016 yılında çalışan mevcut personellerimizin tamamının eğitim sertifika ve ehliyetlerinin tam olmasından dolayı, herhangi bir kurs açma ihtiyacı duyulmamıştır.
 
 • (Bu belge 01 Ağustos 201 tarihinde hazırlanmıştır.)


-------------------------------------------------------------------------------

Fe-Ni Madencilik Şirketinin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası (2015)


İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre


2012 yılında, Fe-Ni Madencilik Şirketinde köklü değişikliklerle başlatılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile Çevreyle uyum mevzuatları konularındaki hassasiyet, 2015 yılında da ödün verilmeksizin devam ettirilmiştir. Bu konularda daha profesyonel çalışılması amacıyla anlaşmış olduğumuz kurum ve firmalarla 2015 yılında da çalışmalarımız devam ettirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği 

2012 yılında Fe-Ni Madencilik Firması bünyesinde oluşturulan, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, 2013 yılında da daha önceki yıllarda kazandığı tecrübe ve birikimlerini arttırarak, firmamızın gerek güvenlik, gerek sağlık ve gerekse yerine getirmesi zorunlu olan yasal yükümlülüklerinin takibini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır. Firmamız 2015 yılında Eskişehir ASPİR Ortak Sağlık ve Güvenlik Firmasıyla çalışmaya devam etmiştir.


İş Sağlığı Faaliyetleri


2012 yılının başında Kural Sağlık Hizmetleri firmasıyla başlattığımız İş yeri hekimi hizmeti alımı işine, Ekim 2012 tarihinden sonra, Eskişehir merkezli ASPİR İş Sağlığı ve Güvenliği firmasıyla devam edilmiştir. ASPİR firmasının işyeri hekimi olarak görevlendirdiği Dr. Hilmi BEKTÖRE, 2015 yılı boyunca düzenli olarak maden işletmemize gelerek personelimizin sağlık durumlarını takip etmiş, muayenelerini yapmış ve firmamıza personellerin durumuyla ilgili raporlar hazırlamıştır. Ayrıca, iş güvenliği toplantılarında hazır bulunan doktorumuz kendi branşıyla ilgili konularda gerek İş Güvenliği Uzmanımızı gerekse personelimizi bilgilendirmiştir.

2012 yılının Mayıs ayında başlattığımız tüm personelin sağlık taramasından geçirilmesi işlemine 2015 yılında anlaştığımız Eskişehir merkezli ASEL OSGB ile devam edilmiştir. Gezici mobil araçla işletmemiz yerleşkesine gelen bir sağlık ekibi, firmamızda çalışan personele; Akciğer Grafisi (PNOMOKUNYOZ), Odiyo (KULAK ÖLÇÜMÜ), SFT, Hemogram, TIT, Td Aşısı vb tetkikleri yaparak sağlık taramasından geçirmişlerdir.

Tüm personele uygulanan bu tetkikler her yılın Mayıs ayında tekrarlanmaktadır, ayrıca yıl içinde işe yeni giriş yapan personel bu tetkikler için aynı hastaneye gönderilerek, personelin sağlık taramaları sürekli tamamlanmaktadır. Yapılan bu tetkiklerin sonuçları işyeri hekimimizin kontrolünden sonra arşivlenerek, daimi personelimizin sağlık durumlarının takibinin yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca, yapılan bu tetkikler sonucu verilen görevi yapmasında sakınca olan personelin, ya görev yeri değiştirilmekte, değişiklik gerçekleştirilemezse personelin iş akdi fesih edilmektedir. 

İş Güvenliği Eğitimleri 

2012 yılının Ocak ayından itibaren düzenli olarak firma çalışanlarına iş güvenliğiyle ilgili eğitimler, yetkili iş güvenliği uzmanları tarafından verilmiştir. 2014 yılında başlattığımız Pazartesi günleri eğitim günü olarak tespiti ve eğitimin olduğu günler tüm çalışma faaliyetlerine eğitim süresince ara verilmesi uygulamasına 2015 yılında da devam edilmiştir. Gerekli eğitimler yasal sürelere uygun olacak şekilde verilmiştir. 2015 yılının sonuna kadar firma personeline verilen eğitimlerin başlıkları aşağıdaki belirtilmiştir.

 • Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler, Yasal Hak Ve Sorumluluklar

 • Acil Durum Eğitimi

 • Acil Durum Eğitimi ve Acil Durum Tatbikatı

 • İş Kazalarının Sebepleri, Kaza, Yaralanma Sebepleri Ve Korunma Prensipleri Ve Müdahale Teknikleri

 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı

 • İlkyardım, Tahliye ve Kurtarma

 • Acil Durum Eğitimi

 • Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Kural Ve Kavramları, KKD Eğitimi

 • Mesleki Riskler ve Tedbirler, Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı, Ocak İçi Trafik Kuralları, Elektrik Tehlike Ve Riskleri

 • İş Hukuku, Patlatma İşlerinde Alınacak Önlemler

 • İş Hukuku

 • Yıl Sonu İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Değerlendirme

Personel Yeterlilikleri ve Alınan Sertifikalar

Firmamız, çalıştırdığı personelin tecrübeli ve işinin ehli olmasının yanında, yasal mevzuatlar uyarınca da personelin yaptığı işin eğitimini almış ve bu aldığı eğitimi sertifika veya ehliyet vasıtasıyla belgelendirmiş olması gerekliliğini azami hassasiyetle takip etmektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda yapılan eğitim çalışmaları ile personelin tamamına yakınının mesleki yeterlilik belgesine sahip olması sağlanmıştır. Benimsediğimiz anlayış çerçevesinde firmamız mesleki yeterlilik belgesi olmayan ve kendi imkânıyla belge alacak durumu bulunmayan yeni personeller için geçmiş senelerde olduğu gibi Halk Eğitim Merkezleri ile ön protokole dayalı mesleki eğitimler düzenlemeye devam etmiştir.  

Bu doğrultuda 2015 senesinde Sivrihisar Halk Eğitim Merkezi ile yapılan protokolle, ilgili iş kollarıyla alakalı kurslar açılması kararı alınmıştır. Alınan bu karar uyarınca “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı” kursu açılmıştır. Düzenlenen kurs Fe-Ni Madencilik Şantiyemizde halkın katılımına açık olarak düzenlenmiştir. Kurslar için gerekli eğitim dokümanları firmamızın daimi nezaretçi ve şantiye şefliği görevlerini yürüten Maden Mühendisimiz tarafından hazırlanmıştır ve kursiyerlere dağıtılmıştır. Bu eğitim notları çerçevesinde eğitimler yine kendi diğer Maden Mühendisimiz tarafından verilmiş ve kurs bitiminde Sivrihisar Halk Eğitim Merkezi Eğitmenleri gözetiminde sınav düzenlenmiştir. Başarılı kursiyerlere mesleki eğitim belgeleri Sivrihisar Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenerek teslim edilmiştir.

Firmamız mevcut çalışan personelinin eğitim ve sertifikalarını tamamlamakla beraber, işe girişlerde yeni aldığı personellerde bu belgelerin eksiksiz olmasına özen göstermektedir.


2016 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Konularında Yapılacak Çalışmalar 

Gerek İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gerekse Çevre konusunda üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmekte azami hassasiyet gösteren firmamız, 2012 yılından beri edindiği, bilgi birikim ve tecrübelerin ışığında 2016 yılında da yükselen bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek için çalışmalarını sürdürecektir.

a) TEMÇEV firmasıyla yenilediğimiz sözleşme kapsamında Çevre Denetim Danışmanlık Hizmet alımına 2016 yılında da bu firmayla devam edilmesi kararına varılmıştır. Çevre denetim elemanıyla ortak olarak alınan kararlar doğrultusunda şantiye, tesis ve işletme alanlarında 2016 yılı için aşağıdaki çalışmaların yapılmasında karar kılınmıştır.

 • Çevre İzin başvuru sürecinin tamamlanarak iznin alınması,

   

 • Tesiste oluşan bitkisel atık yağların uygun kaplarda biriktirilerek lisanslı geri kazanım firmalarına gönderilmesinin sağlanması,

   

 • Tesiste oluşan atık yağ, atık pil ve akümülatör, ömrünü tamamlamış lastik ve bazı tehlikesiz atıkların (demir-hurda) biriktirilerek, lisanslı toplama ayırma tesislerine gönderilmesi işlemlerinin devamının sağlanması 

b) İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda 2016 itibariyle yürürlüğe giren yönetmelikler uyarınca, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin iş yerinde bulunma sürelerine ilişkin değişiklikler yaşanacaktır. Artan süreler nedeniyle OSGB firmaları süre artışını maliyete yansıtmaktadırlar. Artan maliyetlerin uygun seviyelerde tutulmasını sağlamak amacıyla farklı OSGB firmalarıyla görüşmeler yapılmaktadır. Yapılan görüşmeler Ocak 2016 ayı içerisinde sonuca varılacaktır. Anlaşmanın yapılması ardından 2016 yılında da gerek A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, gerek İş Yeri Hekimi ve gerekse de Sağlık Personeli temini hizmeti alımı işlerinin tamamı bu firmaya verilecektir.

Fe-Ni Madencilik Ltd. Şirketi olarak, sadece yasal zorunluluk şeklinde bir bakış açısına sahip olmayıp işin güvenliğini ve işçilerin sağlığını ön planda tutan bir yaklaşımla çalışmalarımız sürdürülecektir. 2012 yılında başlanan İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri, 2016 senesinde de aynı ciddiyetle sürdürülecektir. Eskişehir ASPİR İş Sağlığı ve Güvenliği Firması yetkilileriyle, işletme yetkililerinin mutabakatı sonucu 2016 yılında aşağıdaki çalışmaların yapılmasında karar kılınmıştır.

 • İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin, 2016 senesi için önceden hazırlanan program dâhilinde düzenli olarak çalışan personele verilmesi,

 • 2014 yılında hazırlanan yeni Risk analizi raporunun gözden geçirilerek, gerekli revizyonların sürekli olarak yapılması,

 • Yeni işe girecek personellerin iş başı eğitimlerinin verilmesi,

 • Sağlık taraması eksik olan ve işe yeni giriş yapan personelin sağlık taramasının yapılmasının sağlanması,

 • Personel sayısının gerekli sayıya ulaşması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’ nun oluşturularak aylık toplantılarının organizasyonunun sağlanması,

 • 2016 yılı genel sağlık taramasının yapılması ve sonuçların bir önceki yıllarla karşılaştırılması,  

 • İş güvenliği uzmanıyla tesis, işletme ve çalışma sahalarının gezilmesi ve görülen eksikliklerin tespiti ve çözümünün sonuca ulaştırılması,

 • Oluşturulan Acil Durum Ekiplerinin düzenli eğitim ve tatbikatlarla acil durumlara karşı sürekli hazır halde tutulmasının sağlanması.


  (Bu belge 31 Ocak 2016'de hazırlanmıştır.)


-------------------------------------------------------------------------------


Fe-Ni Madencilik Şirketinin İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Politikası (2014)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre

Fe-Ni Madencilik olarak 2012 yılında temelleri atılan İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularındaki atılımlar ve çevreye karşı olan duyarlılık konularındaki hassasiyet, 2014 yılında da üzerine ödün verilmeksizin devam ettirilmiştir. Bu konularda daha profesyonel çalışılması amacıyla anlaşmış olduğumuz kurum ve firmalarla 2014 yılında da çalışmalarımız devam ettirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

2012 yılında Fe-Ni Madencilik Firması bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği birimi, 2013 yılında da daha önceki yıllarda kazandığı tecrübe ve birikimlerini arttırarak, firmamızın gerek güvenlik, gerek sağlık ve gerekse yerine getirmesi zorunlu olan yasal yükümlülüklerinin takibini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır. Firmamız 2014 yılının Haziran ayına kadar bu birimde aynı kişi ve kuruluşlarla çalışmıştır.

Mayıs 2014 ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Heyeti İş Müfettişleri tarafından ocak, tesis ve şantiye sahalarımızda denetim yapılmıştır. İş müfettişleri tarafından tespit edilen eksiklikler İdari Tedbir Raporuyla İş Teftiş Ankara Grup Başkanlığına sunulmuştur.   

İş Teftiş Grup Başkanlığının yaptığı değerlendirmede sahalarımızla ilgili Geçici İş Durdurma Kararı vermiştir. Durdurmaya neden olan maddeler ocak ve tesis sahasındaki aksaklıkları kapsamaktadır. Yurtdışına gerçekleştirilen Nikel cevheri ihracatı nedeniyle üretim aşamalarında maliyeti düşürmek ve taahhüt edilen miktarda malzemenin istenilen sürede teminini sağlamak adına çalışmalar düzenli olarak sürdürüldüğünden bazı eksikliklerin varlığı tespit edilmiştir.

Heyet Kararının tebliğinden sonra durdurmanın kaldırılması için gereken teknik çalışmanın yapılabilmesi için ilgili yasa ve yönetmelik gereğince çalışmalara başlanmıştır. Hazırlanan eylem planına ilişkin rapor ve üst yazı 02 Haziran 2014 tarihinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve İş Kurumu Eskişehir İl Müdürlüğü’ne sunulmuştur.

Başvuruda bulunduğumuz talebimize Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 05.06.2014 tarihinde olumlu cevap vermiş ve Maden İşletmemiz çalışmalara başlamıştır.

Bakanlık İş Teftiş Kurulu Heyetince verilen kararla, Maden İşletmemize bağlı Ocak ve kırma-eleme tesisi, İş Müfettişleri tarafından 24.06.2014 tarihinde tekrar incelenmiştir. İncelemeler sonucunda İş Müfettişleri, eksikliklerin giderildiği ve emniyetli çalışma koşullarının sağlandığı konusunda görüş bildirmişler ve İlgili Bakanlık 26.06.2014 tarihinde durdurmanın kaldırılması kararını vermiştir.

Durdurmanın kaldırılması kararı ile birlikte 27.06.2014 tarihi itibariyle üretime yönelik çalışmalara yeniden başlanmıştır. Bu tarihten itibaren ocak sahalarında teknik şartlara ve iş güvenliğine azami dikkat gösterilmiş ve taviz vermeden çalışılmaya devam edilmiştir. Bundan sonraki dönemlerde de bu hususlar çerçevesinde çalışılması için özen gösterilmesi gerektiği herkesçe özümsenmiştir.

Eskişehir ASPİR İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak Birimi firması ile yapılan görüşmeler neticesinde İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli ataması yapılmış olup, Kanunun gerektirdiği hususlar yeniden yapılandırılmıştır.

Çalışan personele verilen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki eğitimler yeniden düzenlenmiş ve rutin halde sürdürülmektedir. İş güvenliğine ait bahsi geçen konuların yanı sıra, iş güvenliği uzmanları tarafından hazırlanan acil durum eylem planı çerçevesinde, gerekli eğitimleri aldırılan personellere görev tanımlamaları yapılarak kurtarma, koruma, yangın, ilk yardım ve tahlisiye ekipleri kurulmuş ve acil durumlarda yapılması gerekenler tatbikatlarla anlatılmıştır.

İş Sağlığı Faaliyetleri

Eskişehir ASPİR İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak Birimi Firmasının işyeri hekimi olarak görevlendirdiği Dr. Hilmi BEKTÖRE, 2014 yılı boyunca düzenli olarak maden işletmemize gelerek personelimizin sağlık durumlarını takip etmiş, muayenelerini yapmış ve firmamıza personellerin durumuyla ilgili raporlar hazırlamıştır. Ayrıca, iş güvenliği toplantılarında hazır bulunan doktorumuz kendi branşıyla ilgili konularda gerek İş Güvenliği Uzmanımızı gerekse personelimizi bilgilendirmiştir.

2012 yılının Mayıs ayında başlattığımız tüm personelin sağlık taramasından geçirilmesi işlemine 2014 yılında anlaştığımız Eskişehir merkezli Özel Ümit Hastanesiyle devam edilmiştir. Gezici mobil araçla işletmemiz yerleşkesine gelen  sağlık ekibi, firmamızda çalışan personele gerekli tetkikleri yaparak sağlık taramasından geçirmişlerdir.

Tüm personele uygulanan bu tetkikler her yılın Mayıs ayında tekrarlanmaktadır. Ayrıca, yıl içinde işe yeni giriş yapan personel bu tetkikler için aynı hastaneye gönderilerek, personelin sağlık taramaları yaptırılmıştır. Yapılan bu tetkiklerin sonuçları işyeri hekimimizin kontrolünden sonra arşivlenerek, daimi personelimizin sağlık durumlarının takibinin yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca, yapılan bu tetkikler sonucu verilen görevi yapmasında sakınca olan personelin, ya görev yeri değiştirilmekte, değişiklik gerçekleştirilemezse personelin iş akdi fesh edilmektedir.

Yapılan taramaların yanı sıra, çalışanlarımızın sağlıklı ortamlarda çalışmasının sağlanması açısından Kişisel Maruziyet Ölçümleri yaptırılmıştır. Bu sayede çalışma esnasında çalışanların maruz kaldıkları toz ve gürültünün sağlıkları açısından sorun teşkil etmediği saptanmıştır.  

İş Güvenliği Eğitimleri


2012 yılının Ocak ayından itibaren düzenli olarak firma çalışanlarına iş güvenliğiyle ilgili eğitimler, yetkili iş güvenlik uzmanları tarafından verilmiştir. 2014 yılında Pazartesi günleri eğitim günü olarak tespit edilmiş ve eğitimin olduğu günler tüm çalışma faaliyetlerine eğitim süresince ara verilerek, katılımın en üst seviyede olması sağlanmıştır. 2014 yılının sonuna kadar firma personeline verilen eğitimlerin listesi ve detayları arşivimizdedir.

Personel Yeterlilikleri ve Alınan Sertifikalar 

Ocak 2012’ yi bir milat olarak kabul eden firmamız, çalıştırdığı personelin tecrübeli ve işinin ehli olmasının yanında, yasal mevzuatlar uyarınca da personelin yaptığı işin eğitimini almış ve bu aldığı eğitimi sertifika veya ehliyet vasıtasıyla belgelendirmiş olması gerekliliğini azami hassasiyetle takip etmektedir.

Benimsediğimiz anlayış çerçevesinde firmamız mesleki yeterlilik belgesi olmayan ve kendi imkanıyla belge alacak durumu bulunmayan personeller için geçmiş senelerde olduğu gibi Halk Eğitim Merkezleri ile ön protokole dayalı mesleki eğitimler düzenlemeye devam etmiştir.

Bu doğrultuda 2014 senesinde Sivrihisar Halk Eğitim Merkezi ile yapılan protokolle, ilgili iş kollarıyla alakalı kurslar açılması kararı alınmıştır. Alınan bu karar uyarınca “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme; Sabit Tesis Operatör ve Bakımcılığı; Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Açık Ocak Madenciliği ve Manevracı Harmancı Eğitimi” olmak üzere iki adet kurs açılmıştır. Açılan kurslar Fe-Ni Madencilik Şantiyemizde halkın katılımına açık olarak düzenlenmiştir. Kurslar için gerekli eğitim dokümanları firmamızın daimi nezaretçi ve şantiye şefliği görevlerini yürüten Maden Mühendisi Ercan AYDIN tarafından hazırlanmıştır ve kursiyerlere dağıtılmıştır. Bu eğitim notları çerçevesinde eğitimler yine kendi maden mühendislerimiz Ercan AYDIN ve Erkan DOĞAN tarafından verilmiş ve kurs bitiminde Sivrihisar Halk Eğitim Merkezi Eğitmenleri gözetiminde sınav düzenlenmiştir. Başarılı kursiyerlere mesleki eğitim belgeleri Sivrihisar Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenerek teslim edilmiştir. Firmamızdan; Tesis Bakımcılığı kursuna 15 çalışan, Harmancılık kuşuna 10 çalışan katılmış ve tamamına yakını başarı ile kursu tamamlayarak mesleki eğitim belgelerini almışlardır.

Ayrıca, personelin gerekli sertifikalara sahip olması amacıyla Eskişehir İl Afet Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma kapsamında 20 çalışanımıza Acil Durum Müdahale eğitimleri verdirilmiştir. Verilen eğitim sonucunda çalışanlar sertifikalandırılmıştır. Yine aynı amaçla MİSTÖK firması ile yapılan görüşmeler sonucu şantiye sahamızda firmanın görevlendirdiği Yangın Eğitmeni Ömer TUNCAY tarafından Yangınla Mücadele eğitimi verilerek eğitim sonunda katılan bütün personel sertifikalandırılmıştır.

Firmamız mevcut çalışan personelinin eğitim ve sertifikalarını tamamlamakla beraber, işe girişlerde yeni aldığı personellerde bu belgelerin eksiksiz olmasına özen göstermektedir.

(Bu belge 31 Aralık 2014'de hazırlanmıştır)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fe-Ni Madencilik Şirketinin 
İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Politikası (2013)İş Sağlığı ve Güvenliği ve
Çevre

Fe-Ni Madencilik Ltd. Şti. olarak 2011 yılında temelleri atılan İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularındaki atılımlar ve çevreye karşı olan duyarlılık konularındaki hassasiyet, 2012 ve 2013 yıllarında da üzerine eklenerek devam ettirilmiştir. Bu konularda destek olmaları açısından 2012 yılında anlaşmış olduğumuz kişi, kurum ve firmalarla karşılıklı memnuniyetten dolayı 2013 yılında da çalışmalarımız devam ettirilmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

2012 yılında Fe-Ni Madencilik firması bünyesinde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği birimi, 2013 yılında da daha önceki yıllarda kazandığı tecrübe ve birikimlerini arttırarak, firmamızın gerek iş güvenliği, gerek sağlık ve gerekse yerine getirmesi zorunlu olan yasal yükümlülüklerinin takibini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.

Firmamız, 2013 yılının Temmuz ayına kadar bu birimde aynı kişi ve kuruluşlarla çalışmış, Temmuz ayından sonra ise (Dünya piyasalarında özellikle Nikel fiyatlarının çok düşmesi nedeniyle) Maden Ocaklarımızdaki çalışmalarının minimum seviyeye inmesinden dolayı, şantiyede kalan personel sayısının 50 kişinin altına düşmesi sebebiyle bu birimdeki faaliyetlerini mevcut mühendis kadrosuyla yılsonuna kadar devam ettirmiştir.

İş güvenliği ve İşçi Sağlığı biriminin idaresi, 2013 Temmuz ayına kadar tam zamanlı çalışan C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Mad. Müh. Serkan ÖZCAN tarafından yürütülmüş, bu süre zarfında A Sınıfı İş güvenliği Uzmanı Mad. Müh. Fazıl ŞOLPAN belirli periyotlarla işletmemize gelerek, personele gerekli eğitimleri vermiş ayrıca, işletme sahasındaki aksaklıkları ve riskleri tespit ederek çözümü konusunda Firmamıza yol göstermiştir.

Gene, 2013 Temmuz ayına kadar olan sürede İşçi Sağlığıyla ilgili olarak, bir önceki yılda çalışmış olduğumuz Eskişehir ASPİR İş Sağlığı ve Güvenliği Firmasıyla çalışmalarımız devam etmiş ve İşyeri hekimi olarak Dr. Hilmi BEKTÖRE personelimizin gerekli sağlık muayenesi ve kontrollerini yapmıştır.

İş Sağlığı Faaliyetleri

2012 yılının başında Ankara Kural Sağlık Hizmetleri Firmasıyla başlattığımız İş yeri hekimi hizmeti alımı işine, Ekim 2012 tarihinden sonra, Eskişehir merkezli ASPİR İş Sağlığı ve Güvenliği Firmasıyla devam edilmiştir. ASPİR firmasının işyeri hekimi olarak görevlendirdiği Dr. Hilmi BEKTÖRE, 2013 yılının Temmuz ayına kadar düzenli olarak maden işletmemize gelerek personelimizin sağlık durumlarını takip etmiş, muayenelerini yapmış ve firmamıza personellerin durumuyla ilgili raporlar hazırlamıştır. Ayrıca, iş güvenliği toplantılarında hazır bulunan doktorumuz kendi branşıyla ilgili konularda İş Güvenliği Uzmanımızı ve çalışın personelimizi bilgilendirmiştir.

2012 yılının Mayıs ayında başlattığımız tüm personelin sağlık taramasından geçirilmesi işlemine 2013 yılında anlaştığımız Eskişehir merkezli Özel Ümit Hastanesiyle devam edilmiştir. Gezici mobil araçla işletmemiz yerleşkesine gelen bir sağlık ekibi, firmamızda çalışan personele aşağıdaki tabloda verilen tetkikleri yaparak sağlık taramasından geçirmişlerdir.

Personele Yapılan Sağlık Tetkikleri

Tetkik No

Hizmet Adı

1

Akciğer Grafisi (Pnomokunyoz)

2

Akciğer Grafisi 

3

Odiyo (Kulak Ölçümü)

4

SFT

5

Hemogram

6

TIT

7

Td Aşısı

 

 

 

 

 

 

 


Tüm personele uygulanan bu tetkikler her yılın Mayıs ayında tekrarlanmaktadır. Ayrıca, yıl içinde işe yeni giriş yapan personel bu tetkikler için aynı hastaneye gönderilerek, personelin sağlık taramaları sürekli tamamlanmaktadır. Yapılan bu tetkiklerin sonuçları işyeri hekimimizin kontrolünden sonra arşivlenerek, daimi personelimizin sağlık durumlarının takibinin yapılması sağlanmaktadır. Ayrıca, yapılan bu tetkikler sonucu verilen görevi yapmasında sakınca olan personelin ya görev yeri değiştirilmekte, değişiklik gerçekleştirilemezse personelin iş akdi fesih edilmektedir.

İş Güvenliği Eğitimleri

2012 yılının Ocak ayından itibaren düzenli olarak firma çalışanlarına iş güvenliğiyle ilgili eğitimler, yetkili iş güvenlik uzmanları tarafından verilmiştir. Eğitimin olduğu günler tüm çalışma faaliyetlerine eğitim süresince ara verilerek, katılımın en üst seviyede olması sağlanmıştır. 2013 yılının sonuna kadar firma personeline verilen eğitimlerin detayları arşivimizdedir.

Personel Yeterlilikleri ve Alınan Sertifikalar 

2012 Ocak ayını bir milat olarak kabul eden firmamız, çalıştırdığı personelin tecrübeli ve işinin ehli olmasının yanında, yasal mevzuatlar uyarınca da personelin yaptığı işin eğitimini almış ve bu aldığı eğitimi sertifika veya ehliyet vasıtasıyla belgelendirmiş olması gerekliliğini azami hassasiyetle takip etmektedir.

Bu anlayış çerçevesinde firmamız öncelikle çalışan personelinin evraklarını kontrol etmiş, eksik evraklı personelin evraklarını tamamlaması için süre vermiş ve bu evrakların tamamlanması sağlanmıştır. Bununla beraber belgesi olmayan ve kendi imkânıyla belge alacak durumu bulunmayan personeller içinde Eskişehir Mihalıççık Halk Eğitim Merkezi ile bir ön protokol yapılarak, ilgili iş kollarıyla alakalı kurslar açılması kararı alınmıştır. Alınan bu karar uyarınca öncelikli olarak Mihalıççık Halk Eğitim Merkezinde,  Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi kurs programı başlatılmış, firmamızdan bu kursa 3 işçi gönderilmiş ve alınan eğitimler sonucu yapılan sınavı başarıyla geçen bu 3 işçimiz Kalorifer Ateşçi Belgesi almaya hak kazanmışlardır.

Yasal mevzuatlara uymaya özen gösteren firmamız 2012 yılında ilkyardım yönetmeliği kapsamında, çalışanlarımızdan 15 personele Temel ilkyardım eğitimi aldırmış ve Ankara Sağlık İl Müdürlüğünün açmış olduğu ilkyardımcı sınavı sonucu, kursa katılan 15 personelimizin tamamı başarılı olarak Temel İlk Yardımcılık Sertifikası almaya hak kazanmışlardır.

Firmamız mevcut çalışan personelinin eğitim ve sertifikalarını tamamlamakla beraber, işe girişlerde yeni aldığı personellerde bu belgelerin eksiksiz olmasına özen göstermektedir. 

(Bu belge 31 Aralık 2013'de hazırlanmıştır)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fe-Ni Madencilik Şirketinin 2012 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları (31 Aralık 2012)


Fe-Ni Madencilik yönetiminin kararı ve değişen ulusal, uluslararası kanunlar ve vicdani sorumluluk gereği şirket tarafından 2012 yılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” açısından milat kabul edilmiştir. Hâlihazırda güncel 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanunlara bağlı yönetmelikler takip edilmekte olup gereken strateji belirlenmektedir.


1. İş Güvenliği


Fe-Ni Madencilik Ltd. Şirketinin, Aralık 2011 yılını milat alarak başlattığı çalışmalar sonucu; Eskişehir Karaçam Maden İşletmemiz ve Şirketimizin Ankara Merkezinde iş sağlığı ve güvenliği açısından her türlü tedbirler alınmış ve çalışmalar düzenli olarak sürdürülmektedir.

30 Haziran 2012 tarihinde 6311 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun çıkması müteakip, 2011 yılında başlatılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve Eskişehir sınırları içerisinde görev yapan bir A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile yeni Sözleşmeler yapılmıştır.

Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip her ay yapılan faaliyetler raporlanmıştır. 2012 yılında hazırlanan 19 ayrı rapor ile önce tespit edilen eksiklikler ve ivedi yapılması gereken hususlar tespit edilmiştir. Yapılan tespitler tek tek ve ivedilikle çözülmüş olup çalışmalar sürdürülmektedir. 


Hazırlanan raporlar;
 


İnsan kaynaklarının organizasyonu

Çalışanların özlük dosyaları

A Sınıfı Güvenlik Uzmanının hazırladığı denetleme raporları

Maden İşletmesinde gerçekleştirilen faaliyetlerin raporları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturulması ve raporları

2012 yılında çeşitli nedenlerle tutulan tutanaklar

2012 yılında oluşan kazalar ve raporları

Çalışanların kışlık ve yazlık giysileri ile zorunlu kullanmaları gerekli araç gereçlerin temini, dağıtımı ve takibi konularında hazırlanan raporlardır.

2012 Yılında A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi başta olmak üzere İşyerinde verilen eğitimler ile çalışanlarımıza dışarıdan temin yoluyla verilen eğitimlerin raporlanması yapılmıştır.

2. İş Sağlığı


2012 yılında şirketimiz düzenli olarak bir Danışmanlık Firmasından, İşyeri Hekimliği hizmeti alınmıştır. İşyeri Hekimi tarafından gerekli ve rutin sağlık muayene ve taramaları yapılmıştır.  
 
Aralık 2011’ de başlanan çalışmalar ile “Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu” için tüm personelin muayenesi tamamlanmış ve yeni işe başlayanlar için de gerekli tetkikler yaptırılmış ve muayeneler yapılmıştır. Yapılan tetkikler ve raporlar çalışanların dosyalarına konulmuştur.
 
Tüm personele sağlık taraması yapılması için Bir Laboratuvar ile de Sözleşme imzalanmış olup, 3 kez gezici araçla Eskişehir’deki Maden İşletmemize tarama için gidilmiş ayrıca Şirketin Ankara Ofisinde çalışanların da muayeneleri ve laboratuvarda yapılması gerekli tetkikleri yaptırılmıştır. 

 

3. Çalışanlara İlkyardım Eğitimi Aldırılmas

İlkyardım Yönetmeliği (22.05.2002 tarih ve 24762 sayılı) 16. Madde gereği, tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az "Temel İlkyardım Eğitimi" sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur." Hükmü çerçevesinde, Şirketimiz Ankara merkezli bir İlkyardım Eğitimi Şirketinden 15 çalışanımıza işletmemizde eğitim aldırılmış olup, akabinde Ankara Sağlık İl Müdürlüğünün açmış olduğu ilkyardımcı sınavına katılmışlar ve 15 personel sınavı kazanarak belge almışlardır. (Bu belge 31 Aralık 2012'de hazırlanmıştır.)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fe-Ni Madencilik’te İş Sağlığı ve Güvenliği (01 Aralık 2011) 


İş sağlığı ve güvenliği alanında ülkemizin geçmişten günümüze 100 yılı aşkın bir süreden beri mevzuat ve uygulamaya sahiptir. Çok sayıda kanun, tüzük, yönetmelik vb.’ den oluşan bu karmaşık mevzuat, özellikle 4857 sayılı İş Kanunu hazırlık çalışmaları ve Avrupa Birliği’ne sunulan Ulusal Program’da yer verilen mevzuat uyum taahhütleri çerçevesinde AB normlarına birebir uygun hale getirilerek pek çoğu yürürlüğe konulmuştur.


AB Mevzuatı’ nın da benimsediği evrensel bir kavram olan “İş Sağlığı ve Güvenliği”   kavramı ülkemizce de benimsenmiştir. Bu değişimin temel felsefesi; sadece tehlikelerin önlenmesi değil, risklerin değerlendirilmesi, risklerle kaynağında mücadele edilmesi suretiyle çalışanların yanı sıra işletmenin ve üretimin güvenliğini birlikte sağlamaktır. 


İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amacı iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamaktır. Ancak iki husus daha vardır ki bunları da göz ardı etmemek gerekir. Bunlardan biri üretim güvenliğini sağlayarak verimi artırmak diğeri ise işletme güvenliğini sağlamaktır. Genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zararlardan korunmasını içermektedir.
 


İş kazasının birçok tanımı bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) “iş kazasını“ önceden planlanmamış, çoğu zaman yaralanmalara, makine ve teçhizatın zarara uğramasına veya üretimin bir süre durmasına yol açan olay olarak tanımlamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise iş kazasını "belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış beklenmedik bir olay" şeklinde tanımlamıştır. 

Dünya Sağlık Örgütü ile Uluslararası Çalışma Örgütü İş Sağlığı ve Güvenliğini, “Tüm mesleklerde işçilerin bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarını en üst düzeye ulaştırmak, bu düzeyde sürdürmek, işçilerin çalışma koşulları yüzünden sağlıklarının bozulmasını önlemek, işçileri çalıştırılmaları sırasında sağlığa aykırı etmenlerden oluşan tehlikelerden korumak, işçileri fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirmek ve bu durumları sürdürmek, özet olarak işin insana ve her insanın kendi işine uyumunu sağlamak” olarak tanımlamıştır. 

İş kazaları ve meslek hastalıkları dolayısıyla meydana gelen zararın büyüklüğü, işyerindeki yöneticilerin tehlikeleri belirlememesi ve kontrol edilebilecek riskleri önceden tespit edememesi halinde tamamen şansa kalacaktır. İş kazaları ile meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek zararı azaltabilmek için işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği için bütçelerinde bu konulara kaynak ayırmaları, yönetimin iş sağlığı ve güvenliği konularının önemi açısından bilinçli olması ve bu konularda kararlı ve etkili kuralların uygulanmasının sağlanması gerekmektedir. 


Bu çerçevede, 2008 yılında kurulduğu tarihten beri Fe-Ni Madencilik Ltd. Şirketi olarak konunun önemi, hukuki ve vicdani sorumluluğumuz çerçevesinde gerekli kaynağın ayrılması sağlanmış “İşyeri Sağlığı ve İşyeri Güvenliği” mevzuatı çerçevesinde verdirdiğimiz hizmetlerimizi, 01 Aralık 2011 tarihi Milat ilan edilerek, konusunda uzman bir Firma ile Şirketimiz arasında imzalanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alım Sözleşmesi” ile çalışmalara yeni bir ivme kazandırılmıştır. 


Sözleşmenin amacı; İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarının gerektirdiği sistemin kurulması, gerekli personellerin görevlendirilmesi, bu personellerin sevk ve idare edilmesi ve danışmanlık hizmetlerinin alınmasıdır. 


Sözleşme kapsamında; Çalışma Ortamının Gözetimi, İş Sağlığı Hizmetleri, Tıbbi Hizmetler, Teknik Hizmetler, İşyeri Denetimleri ana başlıklarını yer almaktadır. Periyodik olarak işyeri ziyaretleri gerçekleştirilerek “İş Sağlığı ve Güvenliği” ve “Personel Mevzuatı” açısından kontrol ve incelemeler yapılacak ve bu kontrol ve incelemelerde İş Sağlığı ve Güvenliğine aykırı veya eksik hususlar saptandığında bu hususlara yönelik önerilerle birlikte sözlü ve yazılı olarak işyeri yönetimi rapor alacaktır. Çalışmalara başlanmış ve süreç devam etmektedir.        

   

Fe-Ni Madencilik olarak, C Grubu İş Güvenliği Uzmanlığı sertifikasına sahip tam zamanlı olarak Maden Mühendisi istihdam edilmiştir. İşyerinde İş Güvenliğinin gerektirdiği tüm hizmetler (risk analizi, işçilerin eğitimi, İşyerinin periyodik olarak ziyareti, eksikliklerin tespiti - raporlanması - giderilmesi için yol göstericilik) Sözleşme imzalanan Firmanın A Grubu Sertifikasına sahip Mad. Müh. İş Güvenliği Uzmanı tarafından yerine getirilmektedir. A Grubu İş Güvenliği Uzmanı sistemin kuruluşunu takiben düzenli olarak denetimlerini sürdürmektedir. İşyeri Hekimi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının gerektirdiği hizmetlerin takibini ve işçilerin periyodik muayenelerini gerçekleştirmiş ve takibini de sürdürmektedir. Şirket olarak yürürlükteki mevzuatı uygulamakta ayrıca, Bakanlar Kurulunun gündeminde olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasını” da yakından takip etmektedir.   (Bu belge 01 Aralık 2011 tarihinde hazırlanmıştır.)