Fe-Ni Madencilik Şirketinin Çevre Politikası (2017)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre


2017 yılında hizmet kalitesinde yaşanan sıkıntılardan dolaylı hizmet alımı yaptığımız CAN OSGB firmasıyla olan sözleşmemiz sonlandırılmıştır. Yapılan piyasa araştırması ve istediğimiz hizmet kalitesini yakalamak amacıyla görüştüğümüz 4 OSGB firmasının içinden, Çevre Denetim Danışmanlığımızı da sürdüren TEMÇEV Mühendislik firmasıyla 1 yıl süreli yeni bir hizmet alımı sözleşmesi yapılmıştır.

Çevre Çalışmaları 

2012 yılında, Eskişehir merkezli TEMÇEV Mühendislik firmasıyla başlatılan çevre denetim danışmanlığı iş hizmeti alımı 2017 yılında da devam etmiştir. Yapılan bu iş hizmeti alımı sözleşmesi gereği firmamızın Karaçam Demir ve Nikel Madeni ocaklarının ve şantiye sahasının çevresel anlamda denetiminin yapılması, eksikliklerin tespiti ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda TEMÇEV Mühendislik firması tarafından firmamıza danışmanlık yapması konusunda bir çevre denetim görevlisi atanmıştır. Atanan bu çevre denetim görevlisi her ay düzenli olarak işletme sahamıza gelip, yetkili personelimizle beraber kontrollerini yaparak aylık değerlendirme tutanağı hazırlamaktadır. Hazırlanan bu tutanaklar ışığında, firmamız çevre faaliyetlerine devam etmektedir.

Aylık olarak tutulan bu değerlendirme tutanaklarının dışında, TEMÇEV firması her yılın sonunda YILLIK İÇ TETKİK RAPORU hazırlamakta ve firmamıza teslim etmektedir. Hazırlanan bu raporda tesisle ilgili tüm bilgiler, tabi olunan izinler, çevre mevzuatı açısından gerekli olan yükümlülük ve sorumluluklarla beraber, firmamızın üstüne düşen bu yükümlülükleri yerine getirme noktasında geldiği durumlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Denetim görevleri dışında çalışanların çevre bilinci edinmeleri bu sayede de çevreye duyarlı çalışmalarının sağlanması amacıyla TEMÇEV firması tarafından zorunlu çevre eğitimleri de yine sözleşme kapsamında yıllık olarak personele verilmektedir.

---------------------------------------------------------------------------------------


Fe-Ni Madencilik Şirketinin Çevre Politikası (2016)


İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre

2012 yılında köklü değişikliklerle başlatılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile Çevreyle uyum mevzuatları konularındaki hassasiyet, 2016 yılında da ödün verilmeksizin devam ettirilmiştir. Bu konularda daha profesyonel çalışılması amacıyla anlaşmış olduğumuz kurum ve firmalarla 2016 yılında da çalışmalarımız devam ettirilmiştir. 

Çevre Çalışmaları

2012 yılında, Eskişehir merkezli TEMÇEV Mühendislik Ltd. Şirketi’yle başlatılan çevre denetim danışmanlığı iş hizmeti alımı 2016 yılında da devam etmiştir. Yapılan bu iş hizmeti alımı sözleşmesi gereği Şirketimizin Karaçam Demir ve Nikel Madeni Ocaklarının ve Şantiye sahasının çevresel anlamda denetiminin yapılması, eksikliklerin tespiti ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda TEMÇEV Mühendislik Ltd. Şirketi tarafından Şirketimize danışmanlık yapması konusunda bir çevre denetim görevlisi atanmıştır. Atanan bu çevre denetim görevlisi her ay düzenli olarak işletme sahamıza gelip, yetkili personelimizle beraber kontrollerini yaparak aylık değerlendirme tutanağı hazırlamaktadır. Hazırlanan bu tutanaklar ışığında, Şirketimiz çevre faaliyetlerine devam etmektedir.

Aylık olarak tutulan bu değerlendirme tutanaklarının dışında, TEMÇEV Mühendislik Ltd. Şirketi her yılın sonunda YILLIK İÇ TETKİK RAPORU hazırlamakta ve Şirketimize teslim etmektedir. Hazırlanan bu raporda tesisle ilgili tüm bilgiler, tabi olunan izinler, çevre mevzuatı açısından gerekli olan yükümlülük ve sorumluluklarla beraber, Şirketimizin üstüne düşen bu yükümlülükleri yerine getirme noktasında geldiği durumlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

Denetim görevleri dışında çalışanların çevre bilinci edinmeleri, bu sayede de çevreye duyarlı çalışmalarının sağlanması amacıyla TEMÇEV Mühendislik Ltd. Şirketi tarafından zorunlu çevre eğitimleri de yine sözleşme kapsamında yıllık olarak personele verilmektedir.

 (Bu belge 01 Ağustos 2017 tarihinde hazırlanmıştır.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fe-Ni Madencilik Şirketinin Çevre Politikası (2015)


İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre

 

2012 yılında köklü değişikliklerle başlatılan İşçi sağlığı ve İş Güvenliği ile çevreyle uyum mevzuatları konularındaki hassasiyet, 2015 yılında da ödün verilmeksizin devam ettirilmiştir. Bu konularda daha profesyonel çalışılması amacıyla anlaşmış olduğumuz kurum ve firmalarla 2015 yılında da çalışmalarımız devam ettirilmiştir.  

 

Çevre Çalışmaları 

2012 yılında, Eskişehir merkezli TEMÇEV Mühendislik firmasıyla başlatılan çevre denetim danışmanlığı iş hizmeti alımı 2015 yılında da devam etmiştir. Yapılan bu iş hizmeti alımı sözleşmesi gereği firmamızın Karaçam Demir ve Nikel Madeni ocaklarının ve şantiye sahasının çevresel anlamda denetiminin yapılması, eksikliklerin tespiti ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda TEMÇEV Mühendislik Firması tarafından firmamıza danışmanlık yapması konusunda bir çevre denetim görevlisi atanmıştır. Atanan bu çevre denetim görevlisi her ay düzenli olarak işletme sahamıza gelip, yetkili personelimizle beraber kontrollerini yaparak aylık değerlendirme tutanağı hazırlamaktadır. Hazırlanan bu tutanaklar ışığında, firmamız çevre faaliyetlerine devam etmektedir.  

Aylık olarak tutulan bu değerlendirme tutanaklarının dışında, TEMÇEV firması her yılın sonunda Yıllık İç Tetkik Raporu hazırlamakta ve firmamıza teslim etmektedir. Hazırlanan bu raporda tesisle ilgili tüm bilgiler, tabi olunan izinler, çevre mevzuatı açısından gerekli olan yükümlülük ve sorumluluklarla beraber, firmamızın üstüne düşen bu yükümlülükleri yerine getirme noktasında geldiği durumlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir.  

 

Denetim görevleri dışında çalışanların çevre bilinci edinmeleri bu sayede de çevreye duyarlı çalışmalarının sağlanması amacıyla TEMÇEV firması tarafından zorunlu çevre eğitimleri de yine sözleşme kapsamında yıllık olarak personele verilmektedir. 

TEMÇEV Firmasıyla, 2015 yılında çevre denetim görevi dışında, faaliyet gösterdiğimiz 3 farklı maden ruhsatında tesis izni ve ÇED izni alımı konusunda da hizmet alınmıştır. Alınan bu izinlerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
 

 

1. Nolu Ruhsat: Faaliyetlerimizi uzun süredir sürdürdüğümüz Adatepe Maden Sahasında yönetmeliklerde yapılan değişiklikler sonucu ocak, şantiye sahası ve kırma-eleme tesisimiz için Çevre İzni alma zorunluluğu doğmuştur. Çevre İzni başvurusunda bulunulabilmesi için öncelikle Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) alınması gerektiği TEMÇEV tarafından bildirilmiş ve bu andan itibaren bu doğrultuda çalışılmıştır. 

Belge ve eksikliklerin giderilmesinin ardından yapılan başvuru ile GFB başvurusu yapılmış ve olumlu sonuçlanmıştır. GFB alınmasının ardından yine mevzuatlara uygun şekilde Çevre Lisansı başvurusunun yapılması gerektiği bildirilmiştir. Başvurunun ilk adımı olarak Valilik Olur Raporunun alınması gerekmiştir.

Bu doğrultuda 2015 Aralık ayı içerisinde heyet başvurusu yapılmıştır. Başvuru sonrasında Eskişehir Valiliği Çevre Komisyonundan bir heyetin tesis ve ocak sahasında incelemelerde bulunmak için, Ocak 2016 ayı içerisinde sahayı denetleyeceği TEMÇEV tarafından bildirilmiştir. Görüş yazısını olumlu şekilde tarafımıza vermesinin ardında Çevre Lisansı başvuru süreci gerçekleşmiş olacaktır. 

Başvuru yapılacağı esnada 2013 senesinde yaptırılan İmisyon Ölçüm Raporu e-Çevre sistemine yüklenecektir. Yapılan incelemeler sonrası İl Müdürlüğü’ nün değerlendirmesinde bir sıkıntı görünmemesi durumunda Çevre Lisansı alınmış olacaktır.
 

2. Nolu Ruhsat: Fe-Ni Madencilik üzerine ruhsatlı olan Eskişehir ili Karaçam Köyündeki ruhsatlı bu sahamızda, ÇED izninin sahanın tamamını kapsayacak şekilde alınması geçtiğimiz yıllarda kararlaştırılmış ve bu doğrultuda çalışmalar sürdürülmüştür. 

Süreç içerisinde, ilgili Devlet Kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda gerekli düzenlemelerde bulunulmuştur. DSİ Eskişehir Bölge Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda ÇED alanında gerekli daraltmalar yapılarak yer altı sularını etkileyecek alanlar çalışma alanı dışında bırakılmıştır.


(Bu belge 31 Ocak 2016'de hazırlanmıştır.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fe-Ni Madencilik Şirketinin Çevre Politikası (2014)


İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre


Fe-Ni Madencilik olarak 2012 yılında temelleri atılan İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularındaki atılımlar ve çevreye karşı olan duyarlılık konularındaki hassasiyet, 2014 yılında da üzerine ödün verilmeksizin devam ettirilmiştir. Bu konularda daha profesyonel çalışılması amacıyla anlaşmış olduğumuz kurum ve firmalarla 2014 yılında da çalışmalarımız devam ettirilmiştir.


Çevre Çalışmaları

Firmamız 2012 yılında, Eskişehir merkezli TEMÇEV Mühendislik firmasıyla başlattığı çevre denetim danışmanlığı iş hizmeti alımına 2014 yılında da devam etmiştir. Yapılan bu iş hizmeti alımı sözleşmesi gereği firmamızın Karaçam Demir ve NikelMadeni ocaklarının ve şantiye sahasının çevresel anlamda denetiminin yapılması, eksikliklerin tespiti ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda TEMÇEV Mühendislik firması tarafından firmamıza danışmanlık yapması konusunda bir çevre denetim görevlisi atanmıştır. Atanan bu çevre denetim görevlisi her ay düzenli olarak işletme sahamıza gelip, yetkili personelimizle beraber kontrollerini yaparak aylık değerlendirme tutanağı hazırlamaktadır. Hazırlanan bu tutanaklar ışığında, firmamız çevre faaliyetlerine devam etmektedir.  


Aylık olarak tutulan bu değerlendirme tutanaklarının dışında, TEMÇEV firması her yılın sonunda Yıllık İç Tetkik Raporu hazırlamakta ve firmamıza teslim etmektedir. Hazırlanan bu raporda tesisle ilgili tüm bilgiler, tabi olunan izinler, çevre mevzuatı açısından gerekli olan yükümlülük ve sorumluluklarla beraber, firmamızın üstüne düşen bu yükümlülükleri yerine getirme noktasında geldiği durumlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir.  

Denetim görevleri dışında çalışanların çevre bilinci edinmeleri bu sayede de çevreye duyarlı çalışmalarının sağlanması amacıyla TEMÇEV firması tarafından zorunlu çevre eğitimleri de yine sözleşme kapsamında yıllık olarak personele verilmektedir.

TEMÇEV firmasıyla 2014 yılında çevre denetim görevi dışında, faaliyet gösterdiğimiz 3 farklı maden ruhsatında tesis izni ve ÇED izni alımı konusunda da hizmet alınmıştır.


2015 Yılında Çevre Konularında Yapılacak Çalışmalar


Gerek İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gerekse Çevre konusunda üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmekte azami hassasiyet gösteren TEMÇEV Firması, 2012 yılından beri edindiği, bilgi birikim ve tecrübelerin ışığında 2015 yılında da yükselen bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek için çalışmalarını sürdürecektir.


Eskişehir TEMÇEV firmasıyla yenilediğimiz sözleşme kapsamında Çevre Denetim Danışmanlık Hizmet alımına 2015 yılında da bu firmayla devam edilmesi kararına varılmıştır. Çevre denetim elemanıyla ortak olarak alınan kararlar doğrultusunda şantiye, tesis ve işletme alanlarında 2015 yılı için gerekli çalışmaların yapılmasında karar kılınmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------


Fe-Ni Madencilik Şirketinin Çevre Politikası  (2013)

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre  

Fe-Ni Madencilik Ltd. Şti. olarak 2011 yılında temelleri atılan İşçi sağlığı ve iş güvenliği konularındaki atılımlar ve çevreye karşı olan duyarlılık konularındaki hassasiyet, 2012 ve 2013 yıllarında da üzerine eklenerek devam ettirilmiştir. Bu konularda destek olmaları açısından 2012 yılında anlaşmış olduğumuz kişi, kurum ve firmalarla karşılıklı memnuniyetten dolayı 2013 yılında da çalışmalarımız devam ettirilmiştir.

Çevre Çalışmaları  

Fe-Ni Madencilik Ltd. Şirketi 2012 yılında, Eskişehir merkezli TEMÇEV Mühendislik Firmasıyla başlattığı çevre denetim danışmanlığı iş hizmeti alımına 2013 yılında da devam etmiştir. Yapılan bu iş hizmeti alımı sözleşmesi gereği firmamızın Karaçam Demir ve Nikel Madeni ocaklarının ve şantiye sahasının çevresel anlamda denetiminin yapılması, eksikliklerin tespiti ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda TEMÇEV Mühendislik Firması tarafından, Şirketimize danışmanlık yapması konusunda bir çevre denetim görevlisi atanmıştır. Atanan bu çevre denetim görevlisi her ay düzenli olarak işletme sahamıza gelip, yetkili personelimizle beraber kontrollerini yaparak aylık değerlendirme tutanağı hazırlamaktadır. Hazırlanan bu tutanaklar ışığında, firmamız çevre faaliyetlerine devam etmektedir.  

Aylık olarak tutulan bu değerlendirme tutanaklarının dışında, TEMÇEV firması her yılın sonunda YILLIK İÇ TETKİK RAPORU hazırlamakta ve firmamıza teslim etmektedir. Hazırlanan bu raporda tesisle ilgili tüm bilgiler, tabi olunan izinler, çevre mevzuatı açısından gerekli olan yükümlülük ve sorumluluklarla beraber, firmamızın üstüne düşen bu yükümlülükleri yerine getirme noktasında geldiği durumlar ayrıntılı olarak belirtilmektedir.

TEMÇEV firmasıyla 2013 yılında çevre denetim görevi dışında, faaliyet gösterdiğimiz 3 farklı maden ruhsatında tesis izni ve ÇED izni alımı konusunda da hizmet alınmıştır.  


2014 Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Konularında Yapılacak Çalışmalar

Gerek İş sağlığı ve güvenliği konularında gerekse Çevre konusunda üstüne düşen yükümlülükleri yerine getirmekte azami hassasiyet gösteren Şirketimiz, 2012 yılından beri edindiği, bilgi birikim ve tecrübelerin ışığında 2014 yılında da yükselen bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek için, 2013 yılı bitmeden önce danışmanlık hizmeti aldığı firmalarla olan sözleşmelerini yenilemiştir.

-------------------------------------------------------------------------


Fe-Ni Madencilik Şirketinin Çevre Politikası (2011-2012)


Fe-Ni Madencilik,
Ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı ve tüm üretim süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaç edinmiştir. Çalışma yaşamının yasal koşullarına, ülkemizdeki çevre mevzuatına ve uluslararası çevre normlarına uygun olarak, çevre politikalarını sıkıntıların kaynağında önlenmesi ilkesi üzerine kurmuştur.

 

Sürdürülebilir üretim ve gelişmeye açık bir gelecek için, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak, işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir.

 

Fe-Ni Madencilik sorumlu bir çevre yönetimi ve üstün bir çevre performansının kalıcı, başarılı ve etkin nikel madenciliği ile bir bütün oluşturduğunun bilincindedir. 

 

Fe-Ni Madencilik; insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele ana başlıklarını içeren 10 temel ilkeye dayalı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardının gereklerine uyarak, çevresel hedeflerini gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen hususları göz önünde bulunduracaktır.

Fe-Ni Madencilik yönetiminin kararı ve değişen ulusal, uluslararası kanunlar ve vicdani sorumluluk gereği şirket tarafından 2011 yılı dördüncü çeyreği çevre politikası açısından milat kabul edilmiştir. Bu minvalde konusunda uzman TEMÇEV Mühendislik Çevre Danışmanlık Şirketi ile protokol yapılıp bu konuda hizmet alınmaya başlanmıştır.

2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, Çevre Denetimi Yönetmeliği, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelikler takip edilmekte olup gereken strateji belirlenmiş ve çalışmalar sürdürülmektedir.

a) Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin çevre ana başlığı altında yer alan 7., 8. ve 9. İlkelerine uyacak ve gereğini yerine getirmek için çalışacaktır. 

b) Şirket Yöneticileri, çalışanları, tedarikçileri ve alış veriş içerisinde bulunduğu yerli ve yabancı müşterileri ile çevre politikası konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak ve faaliyetlerini çevre politikasına göre sürdürebilmek için gerekli gayreti gösterecektir.  

 
c) Hiç bir koşulda çevreyi koruma ve kaliteden ödün vermeyecektir. 

 

d) Atıkların azaltılarak geri kazanım yolu ile bertarafını sağlayarak kirliliği önleyecektir. 

e)  Madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasında arazilerin doğaya yeniden kazandırılma çalışmalarını takip edip yerine getirecektir. 

 

f) Çalışanlar, çevre, kurumsal yapılar ve konuyla ilgili özel ve tüzel her kesimle açık iletişim içerisinde bulunacaktır. 

 

g) Çevresel Yönetim için geçerli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından çıkarılan ve çıkarılacak olan mevzuat doğrultusunda çevresel gözlemleri  kamuya aktarma yükümlülüğünü sergileyecektir. 

 

h)  İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları çerçevesinde düzenli olarak; gürültü ölçümü, solunabilir toz ölçümü yapılacak ve çalışanların çevre konusunda bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 

 

i)  İşletmemiz, üretim ve nakliye esnasında çevreye zarar vermemek adına, yüksek maliyet gerektiren yatırımları yapmakta ve çevreyle barışık çalışmayı ve yaşamayı kendisine ilke edinmiş bir kuruluştur. 

 

j)  Çevre duyarlılığını geliştirmek, bilgi birikimini arttırmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak üzere tüm paydaşlarımız ile birlikte çalışmayı hedef edinecektir. Ayrıca, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı sorumluluk ve görev kabul edecektir. 

 

k) Gündemde olan çevresel konulara, kamu duyarlılıklarına bilgi ve belgelere karşı ilgili ve sorumlu olacaktır.

 

l)  Politikalarını; çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine, diğer tüm ilgili taraflara duyurmak, yayınlamak ve ilgili taraflarda çevre bilincini oluşturmaya çalışacaktır.  

 

m)  Yukarıda yazılanlar doğrultusunda insana, topluma ve çevreye saygı ana ilkemiz olup; amaç ve hedeflerimizi her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri ortaya koyacağız. 

 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELERİ SÖZLEŞMESİ İLKELERİ

 

İnsan hakları

İlke 1  İşletmeler, insan haklarına destek olmalı ve saygı göstermelidir

İlke 2 İşletmeler, insan hakları suçlarına ortak olmamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır


İş Gücü

İlke 3
  İşletmeler; sendika ve toplu iş sözleşmesi özgürlüğüne
İlke 4  Zorla çalıştırma ve zorunlu çalıştırmanın her türünün ortadan kaldırılmasına
İlke 5  Çocuk istihdamının tamamen ortadan kaldırılmasına

İlke 6  İşe alma ve meslek konusundaki ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına azami önem vermelidir

Çevre

İlke 7
  İş dünyası, çevre sorunlarına karşı ihtiyati yaklaşımları desteklemeli
İlke 8  Daha yüksek çevresel sorumluluğu teşvik etmek için gerekli girişimlerde bulunmalı

İlke 9 Çevre dostu teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını teşvik etmelidir


Yolsuzlukla Mücadele

İlke 10 İşletmeler, rüşvet ve haraç dahil her türlü yolsuzlukla mücadele etmelidir