Bayramlar;

İnsanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, dargınlıkların unutulduğu, samimi olarak kardeşçe kucaklaşılan, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Birlik ve beraberlik içinde huzurlu nice bayramlar dileriz.

Fe-Ni Madencilik Yönetimi