Şirket Hakkında

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin, 19 Ağustos 2008 tarih ve 7130 sayılı nüshasında yayınlanan, 257038 sicil no’lu Fe-Ni Madencilik Petrol Ürünleri Nakliye İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 1368 Sokak No: 6 / 4 Balgat-Çankaya, Ankara adresinde hizmetine devam etmektedir. 


 

Şirketin adından da anlaşılacağı üzere; Madencilik, Petrol Ürünleri, Nakliye, İnşaat, Turizm, Sanayi ve Ticaret alanında hizmet verilmek amacıyla kurulmuştur. Son yıllarda Türkiye ve Dünya’da madencilik sektöründeki önemli gelişmeler nedeniyle Şirketimiz yurtiçi ve yurtdışına Demir ve Nikel cevherini hammadde olarak üretip satmaktadır.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Şirketimizin özellikle madencilik alanında yapacağı hizmetlerin tanımı aşağıda gösterilmiştir.MadencilikHer türlü maden ve diğer endüstriyel hammaddeler konusunda etüt, plan, proje arama, üretim, işletme, sondaj ile am ve satım yapar. İthal ve ihracat yapar. Gerekli gördüğünde bu faaliyetlerini yerine getirmek için makine araç, taşıt araçları ile teçhizatları iç ve dış piyasadan satın alır. Satar, kiralar, kiraya verir veya imal eder. Maden kanunu çerçevesinde ruhsatlar alır. Maden ocaklarını bilfiil işletir. İşlettirir, devralır ve devreder. Kiralar ve kiraya verir. Ürettiği ya da satın aldığı demir cevheri-nikel-alçı taşı, mermer, granit vesaire yapıtaşlavb. Madenleri işler. Üretimini yapar. Alım ve satımı ile ithalat ve ihracatını yapar.

Fe-Ni Madencilik Marka Tescil Belgesi'ne sahiptir.