Rise in Electric Vehicles to Boost Demand for Nickel in 2020s (China Ferroalloynet Report, 22.3.2018)

Elektrikli araçlarda talep yükselmesi 2020'lerde nikel talebini artıracaktır.

REALNOE VREMYA reported that rising use of batteries in electric vehicles will create strong demand for nickel from the 2020s, says Reuters citing Russia's Nornickel mining company. The producer in its financial statement for 2017 that “The forthcoming shift in favour of more nickel intensive technologies in battery cathode material alongside the growing share of electric vehicles should drive up strongly the demand for Class 1 nickel products towards 2025.”  Nornickel believes that the battery industry will annually use more than 500,000 tonnes of Class 1 nickel by 2025, which ''equals almost half of the current consumption''. At the moment, the highest quality metal is mainly used as an ingredient to produce stainless steel.

Reuters, Rusya'nın Nornickel Madencilik Şirketini gerekçe göstererek, 2020'den bu yana elektrikli araçlarda akülerin artan kullanımının, nikel için güçlü bir talep yaratacağını bildirdi. Üreticinin 2017 mali yılı beyanında “Gelecekte elektrikli araçların artan payının yanı sıra batarya katot malzemelerindeki nikel yoğun teknolojilerden daha fazla kayma olması, 1. Sınıf nikel ürünlerine olan talebi arttıracaktır. ” Nornickel Madencilik Şirketi, Pil endüstrisi 500.000 tondan fazla 1. Sınıf nikel ürününü 2025'e kadar kullanacak ve bu da ''mevcut tüketimin neredeyse yarısına denk geliyor ''. Şu anda, en yüksek kaliteli metal olarak paslanmaz çelik üretmek için bir bileşen olarak kullanılmaktadır.

Nornickel is one of the world's biggest producer of nickel and palladium. The company is well positioned to profit from the electric vehicle industry boom: it mines cobalt, which is also used in battery production. In 2017, Nornickel sold 215,000 tonnes of nickel and 3,000 tonnes of cobalt. The latter result was down from 5,000 tonnes in 2016 due to a quality problem that has been fixed.

Nornickel Madencilik Şirketi, dünyanın en büyük nikel ve paladyum üreticilerinden biridir. Şirket, elektrikli taşıt endüstrisi patlamasından kâr elde etmek için iyi bir konumdadır. Pil üretiminde de kullanılan kobalt madenleri. 2017 yılında Nornickel 215.000 ton nikel ve 3.000 ton kobalt sattı. İkinci sonuç, düzeltilen bir kalite sorunu nedeniyle 2016 yılında 5.000 tona düştü.

Palladium was Nornickel's largest revenue generator in 2017. The metal is mainly used in catalytic converters aimed at curbing automobile emissions. Last year, palladium prices soared on fears of shortages. The company expects that the market deficit will continue to increase and reach 1,2 million troy ounces this year. The stockpile of more than 500,000 ounces of the rare metal accumulated by Nornickel will be largely sold by the end of June.

Palladium, Nornickel Şirketinin 2017 yılında en büyük geliri jeneratörden oldu. Metal, esas olarak otomobil emisyonlarını engellemeyi amaçlayan katalitik konvertörlerde kullanılıyor. Geçen sene, paladyum fiyatları maden yokluğu korkularından dolayı yükseldi. Şirket, piyasa açığının bu yıl artmaya ve 1,2 milyon troy ons'a ulaşmaya devam edeceğini beklemektedir. Nornickel tarafından biriktirilen nadir metalin 500.000 ons'undan fazlası stoklarını, büyük ölçüde Haziran ayı sonuna kadar satacaktır.

According to the company's statement, its core earnings increased by 2% in 2017 due to higher prices for the metals. Nornickel's earnings in 2017 before interest, taxation, depreciation and amortisation amounted to USD 4 billion. The firm is considering several new projects in Russia.

Şirketin açıklamasına göre, metaller için ödenen yüksek fiyatlar nedeniyle 2017 yılında ana kazancın % 2 arttığı söylendi. Nornickel'in 2017'de faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi 4 milyar ABD Doları tutarında kazanç sağladı. Firma, Rusya'da birkaç yeni proje üzerinde çalışmayı düşünmetktedir.

Despite attractive financial results, the price of the producer's shares remains volatile because of a conflict between Nornickel's biggest shareholders, Russian businessman Vladimir Potanin and aluminium producer Rusal. The parties can't reach an agreement whether the firm should deliver a big dividend or focus on robust capital spending. At the beginning of March, the company announced that it would issue a recommendation for its final dividend for 2017 in April or May.

Cazip finansal sonuçlara rağmen, Nornickel'in en büyük hissedarları, Rus işadamı Vladimir Potanin ve alüminyum üreticisi Rusal arasındaki çatışma nedeniyle üreticinin hisselerinin fiyatı dalgalıdır. Taraflar, firmanın büyük bir temettü dağıtması veya güçlü sermaye harcamalarına odaklanıp karşılamaması konusunda bir anlaşmaya varamadılar. Mart ayı başında şirket, Nisan veya Mayıs ayında 2017 için nihai temettü önerisini yayınlayacağını açıkladı.

22.03.2018